Mannsberg kraftstasjon i høstfarger, om lag 1000 m.o.h. Småkraft AS har bygd kraftverket for Hydro Energi. Foto: Truls Grane Sylvarnes

Mannsberg kraftverk klart for overtakelse

Det nybygde Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane er under prøvekjøring. 11. november skal Hydro Energi overta anlegget.
Torsdag, 10 november, 2016 - 08:57

Det opplyser Oddgeir Steinheim i Hydro Energi til nettavisen porten.no.

Kraftverket er bygd av Småkraft AS for Hydro Energi. Byggingen startet i 2015 og skal gi en årsproduksjon på 15,1 GWh. Rørgaten er 1450 meter rør, og det er drevet en tunnel på 420 meter.

Høyt til fjells

Kraftstasjonen ligger høyt til fjells, ca 1000 m.o.h., og anleggsarbeidet ble innstilt i vinter på grunn av klimaet. Kraftverket utnytter et fall på ca 160 meter mellom Nedre Breibotnvatn og Torolmen. Installert effekt er 2,9 MW.

Da NVE i 2012 innstilte på at Mannsberg skulle få konsesjon, var det ikke ledig kapasitet i regionalt nett for innmating av ny produksjon. Den situasjonen er blitt bedre som følge av den nye 420 kV-linjen Ørskog–Sogndal. Det er bygd ny 22 kV linje til eksisterende linje ved Sletterust, ca én kilometer.

Utnytter eksisterende regulering

Området er fra før av preget av vannkraftanlegg. Utbyggingen av Mannsberg er en utvidelse innenfor Tyin reguleringsområde, hvor Hydro Aluminium er konsesjonær for Tyin kraftverk. Mannsbergvatn, Kyrkjevatn og Breibotnvatn ble regulert og avløpet fra disse vannene overført til Torolmen da Tyin ble utbygd fra 1920- til 1940-tallet.

Hydro grunnga Mannsberg-prosjektet blant annet med at det utnytter muligheter for utvidet kraftproduksjon innenfor eksisterende reguleringsanlegg, med moderate inngrep i naturen.

Mannsberg kraftverk får et nedbørfelt på 23,5 kvadratkilometer. Maksimal slukeevne er 2,2 kubikkmeter i sekundet.

Betydning for Årdal

Ved Mannsbergvannet, som ligger 1340 m.o.h., skal det lages lukehus. Steinheim forteller at arbeidet har gått greit i høyfjellet, selv om vær og temperatur har vært vekslende.

– Det er en liten stasjon, men den har selvsagt betydning for Årdal. Det følger alltid med arbeid og vedlikehold med en kraftstasjon. Dessuten betyr den økte inntekter for Hydro og omgivelsene, sier han til porten.no.

Hydro Energi planla å lage vei helt til Mannsbergvannet, som flere i Årdal gjerne ville ha, men slik gikk det ikke. NVE avslo søknaden om å bygge vei.

– Det er synd, for da kunne kjørt dit i stedet for å gå eller bruke helikopter, sier Steinheim.

På forsiden nå

Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:03
Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer. Med dagens strømnett og forbruk viser analysene også at det er mer rom for utbygging av vindkraft i Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:43
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:57
Norden er på terskelen til vinter, og størrelsen på energilagrene blir viktig for hvilken strømpris vi kan vente oss gjennom vinteren.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:53
Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 09:02
Lyse har solgt sin resterende eierandel på 30 prosent i Skangas AS til det finske, statseide selskapet Gasum OY som nå eier 100 prosent av aksjene i Skangas.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 08:56
Fredagskommentar:
At det ikke er lett å gjøre alle til lags går tydelig frem i mangfoldet av kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet 2019. Meningsbærende energiaktører er ikke noe unntak i så måte.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:36
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
NVE har lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:58
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:25
Det ble foretatt 5 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:15
De smarte målerne åpner for tilkobling av nyttige løsninger 1.januar 2019. Det er nå registrert flere enn 45 firmaer som utvikler løsninger for lesing av data fra de smarte målerne.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:56
Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over budsjettet til OED.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:43
En reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet, fastslår daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Reduksjonen vil også ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:22