Mannsberg kraftstasjon i høstfarger, om lag 1000 m.o.h. Småkraft AS har bygd kraftverket for Hydro Energi. Foto: Truls Grane Sylvarnes

Mannsberg kraftverk klart for overtakelse

Det nybygde Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane er under prøvekjøring. 11. november skal Hydro Energi overta anlegget.
Torsdag, 10 november, 2016 - 08:57

Det opplyser Oddgeir Steinheim i Hydro Energi til nettavisen porten.no.

Kraftverket er bygd av Småkraft AS for Hydro Energi. Byggingen startet i 2015 og skal gi en årsproduksjon på 15,1 GWh. Rørgaten er 1450 meter rør, og det er drevet en tunnel på 420 meter.

Høyt til fjells

Kraftstasjonen ligger høyt til fjells, ca 1000 m.o.h., og anleggsarbeidet ble innstilt i vinter på grunn av klimaet. Kraftverket utnytter et fall på ca 160 meter mellom Nedre Breibotnvatn og Torolmen. Installert effekt er 2,9 MW.

Da NVE i 2012 innstilte på at Mannsberg skulle få konsesjon, var det ikke ledig kapasitet i regionalt nett for innmating av ny produksjon. Den situasjonen er blitt bedre som følge av den nye 420 kV-linjen Ørskog–Sogndal. Det er bygd ny 22 kV linje til eksisterende linje ved Sletterust, ca én kilometer.

Utnytter eksisterende regulering

Området er fra før av preget av vannkraftanlegg. Utbyggingen av Mannsberg er en utvidelse innenfor Tyin reguleringsområde, hvor Hydro Aluminium er konsesjonær for Tyin kraftverk. Mannsbergvatn, Kyrkjevatn og Breibotnvatn ble regulert og avløpet fra disse vannene overført til Torolmen da Tyin ble utbygd fra 1920- til 1940-tallet.

Hydro grunnga Mannsberg-prosjektet blant annet med at det utnytter muligheter for utvidet kraftproduksjon innenfor eksisterende reguleringsanlegg, med moderate inngrep i naturen.

Mannsberg kraftverk får et nedbørfelt på 23,5 kvadratkilometer. Maksimal slukeevne er 2,2 kubikkmeter i sekundet.

Betydning for Årdal

Ved Mannsbergvannet, som ligger 1340 m.o.h., skal det lages lukehus. Steinheim forteller at arbeidet har gått greit i høyfjellet, selv om vær og temperatur har vært vekslende.

– Det er en liten stasjon, men den har selvsagt betydning for Årdal. Det følger alltid med arbeid og vedlikehold med en kraftstasjon. Dessuten betyr den økte inntekter for Hydro og omgivelsene, sier han til porten.no.

Hydro Energi planla å lage vei helt til Mannsbergvannet, som flere i Årdal gjerne ville ha, men slik gikk det ikke. NVE avslo søknaden om å bygge vei.

– Det er synd, for da kunne kjørt dit i stedet for å gå eller bruke helikopter, sier Steinheim.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11