Mannsberg kraftstasjon i høstfarger, om lag 1000 m.o.h. Småkraft AS har bygd kraftverket for Hydro Energi. Foto: Truls Grane Sylvarnes

Mannsberg kraftverk klart for overtakelse

Det nybygde Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane er under prøvekjøring. 11. november skal Hydro Energi overta anlegget.
Torsdag, 10 november, 2016 - 08:57

Det opplyser Oddgeir Steinheim i Hydro Energi til nettavisen porten.no.

Kraftverket er bygd av Småkraft AS for Hydro Energi. Byggingen startet i 2015 og skal gi en årsproduksjon på 15,1 GWh. Rørgaten er 1450 meter rør, og det er drevet en tunnel på 420 meter.

Høyt til fjells

Kraftstasjonen ligger høyt til fjells, ca 1000 m.o.h., og anleggsarbeidet ble innstilt i vinter på grunn av klimaet. Kraftverket utnytter et fall på ca 160 meter mellom Nedre Breibotnvatn og Torolmen. Installert effekt er 2,9 MW.

Da NVE i 2012 innstilte på at Mannsberg skulle få konsesjon, var det ikke ledig kapasitet i regionalt nett for innmating av ny produksjon. Den situasjonen er blitt bedre som følge av den nye 420 kV-linjen Ørskog–Sogndal. Det er bygd ny 22 kV linje til eksisterende linje ved Sletterust, ca én kilometer.

Utnytter eksisterende regulering

Området er fra før av preget av vannkraftanlegg. Utbyggingen av Mannsberg er en utvidelse innenfor Tyin reguleringsområde, hvor Hydro Aluminium er konsesjonær for Tyin kraftverk. Mannsbergvatn, Kyrkjevatn og Breibotnvatn ble regulert og avløpet fra disse vannene overført til Torolmen da Tyin ble utbygd fra 1920- til 1940-tallet.

Hydro grunnga Mannsberg-prosjektet blant annet med at det utnytter muligheter for utvidet kraftproduksjon innenfor eksisterende reguleringsanlegg, med moderate inngrep i naturen.

Mannsberg kraftverk får et nedbørfelt på 23,5 kvadratkilometer. Maksimal slukeevne er 2,2 kubikkmeter i sekundet.

Betydning for Årdal

Ved Mannsbergvannet, som ligger 1340 m.o.h., skal det lages lukehus. Steinheim forteller at arbeidet har gått greit i høyfjellet, selv om vær og temperatur har vært vekslende.

– Det er en liten stasjon, men den har selvsagt betydning for Årdal. Det følger alltid med arbeid og vedlikehold med en kraftstasjon. Dessuten betyr den økte inntekter for Hydro og omgivelsene, sier han til porten.no.

Hydro Energi planla å lage vei helt til Mannsbergvannet, som flere i Årdal gjerne ville ha, men slik gikk det ikke. NVE avslo søknaden om å bygge vei.

– Det er synd, for da kunne kjørt dit i stedet for å gå eller bruke helikopter, sier Steinheim.

På forsiden nå

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Utgiverselskapet ElektroMedia har ansatt Øyvind Lie (42) som redaktør i fagbladet Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net. Lie jobber i dag som journalist i bladet Energi/Europower.
Torsdag, 29 november, 2018 - 11:07
Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har vunnet en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:02
Nexans skal produsere, levere og installere en sjøkabel, inkludert fiberoptisk kabel, i en vanndybde på opptil 650 meter i Filippinene. Kabelforbindelsen vil gi det filippinske folket et mer pålitelig strømnett.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:27
Fredagskommentar:
Energibransjen går ut av 2018 med en utvikling som peker i mange retninger. En ting er helt sikkert; i 2019 kommer det til å bli mye mer av det samme.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:28
Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europa har stø kurs mot et kraftsystem med mye mer fornybar produksjon og vesentlig lavere CO2-utslipp. Kraftprisene holder seg på dagens nivå de nærmeste årene før de går noe ned fra rundt 2030. Parallelt blir prisene mer volatile.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:17
Sist uke fikk vi høre at det kommer nok en utsettelse på den nye finske kjernekraftreaktoren.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:13
Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått nye langsiktige industrikraftavtaler for perioden 1.12 2018 til 31.12 2026. Leveransen er totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på omlag 900 GWh til hvert selskap.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:22
- Dette er svært gledelig og helt avgjørende for at vi skal kunne sette i drift Europas største landstrømanlegg i Bergen i 2020, sier havnedirektør Johnny Breivik og konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:37
Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes først og fremst strømprisene.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:15
Batterier tas i bruk i stadig nye markeder. De seneste årene har for eksempel markedet for batteridrevne bilferger i Norge nærmest eksplodert. Totalt skal 72 riksvegferger få elektrisk fremdrift. Nå skal imidlertid batterier også tas i bruk offshore på rigger.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:55
Opposisjonen går inn for å bruke norsk bistand som pressmiddel for å hindre bygging av nye kullkraftverk i utviklingsland.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:07