Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen, og Thor Christian Tuv, daglig leder i Fusen, på taket til Asko Norge på Kalbakken i Oslo, som er Norges tredje største solkraftanlegg. Foto: Solenergiklyngen

Solenergiklyngen sparker i gang

To tredeler av de norske aktørene innen solenergi er nå med i Solenergiklyngen. Denne uka møttes de til kick off etter at de er tildelt offisiell status som Arena-prosjekt.
Torsdag, 10 november, 2016 - 08:44

– Vi skal posisjonere oss for å ta en større del av det globale markedet, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen.

51 bedrifter, 9 forskningsinstitusjoner og en rekke samarbeidspartnere er med i klyngen. Blant dem er Elkem Solar/REC, Scatec, Eltek, Multiconsult, Fusen, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova.

Innovasjonsgrupper

Status som Arena-prosjekt betyr at Solenergiklyngen får to millioner kroner årlig i støtte over tre år fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Klyngen skal arbeide med hele verdikjeden, fra silisium til sluttmarked.

– Nå skal vi rigge møteplasser og sette ned innovasjonsgrupper, forteller Berentsen til Energiteknikk.

Klyngen har utpekt fem markedsområdene med potensial for vekst. I første rekke har de satt ned arbeidsgrupper for tre av områdene: bygningsintegrerte løsninger, energisystemer og energitjenester.


Alf Bjørseth, industrigründer og styreleder i Scatec, på oppstartmøtet. Foto: Solenergiklyngen

Voldsom vekst

Markedet for solenergi er i voldsom vekst. Mens det totale verdensmarkedet for solenergiinstallasjoner var 75 MW i 1994, ble det i 2015 installert 150 MW solenergi hver dag, opplyste industribyggeren Alf Bjørseth på oppstartmøtet. Bjørseth er gründeren bak blant andre solcellebedriftene Scatec, REC og Norsun.

Senterleder Erik Marstein fra IFE orienterte om det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) som er viet solenergi. Andreas Thorsheim, gründer av solcelleselskapet Otovo, viste hvordan nye forretningsmodeller gir nye muligheter. Utlånsdirektør for industri og miljøteknologi, Ivar Slengesol, i Eksportkreditt Norge, tok for seg solleverandørenes muligheter i det globale energimarkedet.

Tenker globalt

Solenergiklyngen retter blikket mot utlandet, hvor det store markedet for solenergi finnes.

–  Men vi må være gode hjemme for å lykkes ute. Vi ønsker å få fart på solenergimarkedet i Norge, og vi vil gå i gang med å danne internasjonale nettverk, sier Trine Kopstad Berentsen.

Klyngen ble etablert i 2013. Hovedmålet er å øke verdiskapingen blant bedriftene i Solenergiklyngen både nasjonalt og internasjonalt. Det skal skje gjennom forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon, kompetanse, posisjonering og internasjonalisering.

Les mer på Solenergiklyngens hjemmeside

Tidligere artikler på energiteknikk.net:

Stort potensial for ny solindustri

Solenergiklyngen ønsker Arena-midler

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35