Om vi satser digitalt og fornybart avtegner det seg mer enn et lysegrønt fremtidshåp for folk og land. (Illustrasjon: TrønderEnergi)
Fredagskommentar:

Fremtidshåpet er mer enn lysegrønt

Det er rekordhøy aktivitet i kraftforsyningen for tiden. Ferske tall fra SSB anslår at investeringene i 2017 vil nå 32,7 milliarder kroner. Fra samme sted antydes det enda mer i 2018.
Fredag, 24 november, 2017 - 09:32

Det er mange faktorer som påvirker den høye investeringstakten. Installasjon av nye strømmålere (AMS) i alle landets husstander, intensiv utbygging og oppgradering av strømnettet, etablering av nye kabelforbindelser med utlandet og at fristen for å søke elsertifikater for fornybarutbygginger rykker stadig nærmere. På toppen av dette kommer nye avskrivningsregler.

De ferskeste anslagene fra SSB for 2018 antyder en ny investeringsrekord på 37,7 milliarder kroner. Det skal mye god arbeidskraft og organisering til for å håndtere dette. Det er kanskje ikke så rart at utbyggerne må søke til utlandet for å få hjelp til gjennomføringen. Tanken om at det er liten grunn til å tro at norske leverandører alene har kapasitet til å kunne håndtere alt dette er nærliggende.

Samtidig byr oppturen på muligheter. Forholdene ligger til rette for å skape mange nye og fremtidsrettede arbeidsplasser på fundamentet av verdens mest elektrifiserte samfunn. I nedturen på 90- og begynnelsen av 2000-tallet forsvant store deler av landets tradisjonelle elektrotekniske industri. Tusenvis av arbeidsplasser ble borte i virksomheter som blant annet produserte vannkraftgeneratorer og krafttransformatorer. At vi lot det skje er det mange som fortsatt gremmer seg over.

Aldri så galt er det godt for noe. Mens bærekraften ebber ut av olje og gass blåser en frisk vind over hav og land. I den ligger det nye og grensesprengende fornybarmuligheter. Ikke nok med det. Nå bringes vår elektriske hverdag fremover med digitale stormskritt, i en infrastruktur som få kan så mye om som oss nordmenn.

 Vi har ingen tid å miste. Det er mange som søker å tilkjempe seg posisjoner i de attraktive markedssegmentene. Med vår teknologiske grunnkapital og landets rike fornybare ressurser er fremtidshåpet mer enn lysegrønt. Det gir grunnlag for å skape tusenvis av arbeidsplasser med bunn solid bærekraft. Spørsmålet er om vi, i verdens rikeste land, er for bortskjemte til å ta nødvendige tak for å få det til?  Eller sagt på en annen måte; om vi gidder!

På forsiden nå

Denne uken ble arbeidet med hjemkjøp av Kraftmontasje AS sluttført. Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av ca. 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:27
I 2017 hadde Statnett Transport 14 kombinerte sjø- og landtransporter med krafttransformatorer. Sett i sammenheng med andre typer oppdrag ga det grunnlag for en positiv utvikling i året som gikk. Det forretningsmessige fundamentet for 2018 borger for fortsatt solid drift.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:00
Den tidligere papirfabrikken på Follum har tatt skrittet inn i den digitale tidsalderen. Lagerhallene er blitt til serverpark og bruker allerede like mye strøm som 400–500 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:04
OED utlyser oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:34
Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2018 fastsatt.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:09
Batterier kan allerede i dag være et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell nettutbygging, men det bør gis et klart signal fra regulator om at batterier på sikt ikke bør eies av nettselskapene.
Tirsdag, 16 januar, 2018 - 09:47
Natt til tirsdag produserte vindkraftanleggene i Norden mer kraft enn kjernekraftanleggene i Norden til sammen.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:20
Konkurransekraft og gunstige prisar er nøkkelord når Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi no går saman om selje straum til privat- og bedriftskundar.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:46
Fredagskommentar:
Denne uken har det vært noen krevende dager for flere av nettselskapene sør i landet. I løpet kort tid har kraftig snøfall skapt store problemer for strømforsyningen. Uten heroisk innsats fra dyktige elektrofagfolk kunne det ha gått mye verre.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:45
Tall fra alarmselskapet Verisure viser en økning i boligbranner på 12 prosent fra 2016 til 2017. Tørrkoking, samt feil på eller feil bruk av elektriske apparater, er overrepresentert i statistikken.
Tirsdag, 16 januar, 2018 - 09:27
OneCo spisser satsingen på solenergi gjennom etableringen av OneCo Green Energy. Som et ledd i etableringen har OneCo kjøpt solenergiselskapet Minienergi AS, som inngår i det nye selskapet.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 10:02
Nye satsinger, inkludert ny avtale med Olav Thon Gruppen sikrer Grønn Kontakt ytterligere ekspansjon - også i Sverige.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:40
Økende andel vindkraft og solkraft sammen med endringer i forbruksmønstre gir store endringer i det nordiske kraftsystemet, og skaper behov for mer fleksibilitet innen produksjon og forbruk. Statnett har utarbeidet to rapporter om potensial og utnyttelse av fleksibilitet i kraftsystemet.
Mandag, 15 januar, 2018 - 09:36
Troms Kraft Nett gikk 1. januar inn i Astrum, et treårig FoU-prosjekt med fokus på AMS drift, nettdrift, nettutvikling og nettvedlikehold.
Tirsdag, 16 januar, 2018 - 09:37
OED har fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1 100 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:27
NVE vil gjennom kravet om det funksjonelle skillet sørge for sammenslåinger av nettselskap. Av beredskapshensyn er dette en dårlig idé.
Mandag, 15 januar, 2018 - 09:23
Clemens Kraft AS og eierne av Ringdal Kraftverk AS har signert en avtale som omfatter alle aksjene i selskapet, og blir dermed småkraftverk nummer 25 i porteføljen til Clemens.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:38
Fra 4. januar 2018 er Haram Kraft AS heleid av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr AS. Selskapet var tidligere eid av Østfold Energi AS (27 %), Vardar Boreas AS (27 %) og Svelgen Kraft AS (46 %).
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:54