Om vi satser digitalt og fornybart avtegner det seg mer enn et lysegrønt fremtidshåp for folk og land. (Illustrasjon: TrønderEnergi)
Fredagskommentar:

Fremtidshåpet er mer enn lysegrønt

Det er rekordhøy aktivitet i kraftforsyningen for tiden. Ferske tall fra SSB anslår at investeringene i 2017 vil nå 32,7 milliarder kroner. Fra samme sted antydes det enda mer i 2018.
Fredag, 24 november, 2017 - 09:32

Det er mange faktorer som påvirker den høye investeringstakten. Installasjon av nye strømmålere (AMS) i alle landets husstander, intensiv utbygging og oppgradering av strømnettet, etablering av nye kabelforbindelser med utlandet og at fristen for å søke elsertifikater for fornybarutbygginger rykker stadig nærmere. På toppen av dette kommer nye avskrivningsregler.

De ferskeste anslagene fra SSB for 2018 antyder en ny investeringsrekord på 37,7 milliarder kroner. Det skal mye god arbeidskraft og organisering til for å håndtere dette. Det er kanskje ikke så rart at utbyggerne må søke til utlandet for å få hjelp til gjennomføringen. Tanken om at det er liten grunn til å tro at norske leverandører alene har kapasitet til å kunne håndtere alt dette er nærliggende.

Samtidig byr oppturen på muligheter. Forholdene ligger til rette for å skape mange nye og fremtidsrettede arbeidsplasser på fundamentet av verdens mest elektrifiserte samfunn. I nedturen på 90- og begynnelsen av 2000-tallet forsvant store deler av landets tradisjonelle elektrotekniske industri. Tusenvis av arbeidsplasser ble borte i virksomheter som blant annet produserte vannkraftgeneratorer og krafttransformatorer. At vi lot det skje er det mange som fortsatt gremmer seg over.

Aldri så galt er det godt for noe. Mens bærekraften ebber ut av olje og gass blåser en frisk vind over hav og land. I den ligger det nye og grensesprengende fornybarmuligheter. Ikke nok med det. Nå bringes vår elektriske hverdag fremover med digitale stormskritt, i en infrastruktur som få kan så mye om som oss nordmenn.

 Vi har ingen tid å miste. Det er mange som søker å tilkjempe seg posisjoner i de attraktive markedssegmentene. Med vår teknologiske grunnkapital og landets rike fornybare ressurser er fremtidshåpet mer enn lysegrønt. Det gir grunnlag for å skape tusenvis av arbeidsplasser med bunn solid bærekraft. Spørsmålet er om vi, i verdens rikeste land, er for bortskjemte til å ta nødvendige tak for å få det til?  Eller sagt på en annen måte; om vi gidder!

På forsiden nå

Hydrologiske beregninger viser at regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 09:56
Det er en dokumenterbar sannhet at kompetanseprofilen til norsk vannkraft ikke er som den en gang var. Men det finnes unntak. Turbinregulatorteknologi fra Hymatec Controls er blant den fremste i verden.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:24
Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer. Med dagens strømnett og forbruk viser analysene også at det er mer rom for utbygging av vindkraft i Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:43
Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:31
DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:36
Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19
For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:14
Fredagskommentar:
At det ikke er lett å gjøre alle til lags går tydelig frem i mangfoldet av kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet 2019. Meningsbærende energiaktører er ikke noe unntak i så måte.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:36
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
NVE har lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:58
Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 09:02
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
De smarte målerne åpner for tilkobling av nyttige løsninger 1.januar 2019. Det er nå registrert flere enn 45 firmaer som utvikler løsninger for lesing av data fra de smarte målerne.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:56
Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:03