Norgesnett strekker seg om et fulldigitalisert fjernstyringsnett. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

Går for fulldigitalisert fjernstyringsnett

Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.
Fredag, 23 februar, 2018 - 09:56

Kilde: NEK

Elektrifisering av transport, solceller og energismarte boligkompleks er drivere som i stadig større grad påvirker hverdagen til ingeniørene i E-verks Norge. Med samtidig økt trykk på effektivitet, lønnsomhet, forsyningssikkerhet og personvern må nettselskapene tilpasse seg den nye hverdagen. Vidar Kristoffersen i Norgesnett er avdelingsleder for IKT i Norgesnett og har vært ansvarlig for å utvikle selskapets digitale strategi. Under «Det digitale kraftsystemet» vil han belyse nettselskapenes mulighetsrom med fokus på digitalisering. Det største prosjektet i Norgesnetts gjennomføring av sin digitale strategi er å innføre et nytt driftskontrollsystem. Dette systemet vil, når det er ferdig implementert, styre hele prosessen fra høyspent til sluttkunde. Løsningen selskapet har valgt, PowerOn fra General Electric, inneholder både fjernstyring og DMS i samme pakke og Norgesnett er de første i Norge som tar i bruk denne løsningen.

For oss har det vært viktig å få på plass en plattform for å automatisere sier Vidar Kristoffersen. Det holder ikke å få inn data fra AMS-målere eller andre kilder uten at man har IT systemer som kan nyttiggjøre informasjonen. Når vi kan få en god behandling av data er vi også i stand til å automatisere mange prosesser. Jeg kan nevne jordfeil som et eksempel. I dag er vi ganske blinde og må bruke de gode gamle metodene med krysspeiling for å finne hvor i strømnettet feilen ligger eller om den er hos sluttkunde. I nær framtid ser vi for oss at denne prosessen kan automatiseres helt fram til at kunde mottar et skriftlig pålegg om å rette feil i eget anlegg.

Kristoffersen kan videre fortelle at gjennom prosessen har de fått en rekke erfaringer som også kan komme andre til gode. Eksempelvis erfarer man at det er behov for ny kompetanse ved innføring av digitale løsninger. Nettselskapene har tradisjonelt en høy fagkompetanse innenfor elektroteknikk. I dag er det viktig at man kan kombinere den tradisjonelle kompetansen med IT-kunnskap. Riktig IT-kunnskap er i dag mangelvare i nettselskapene og det er viktig at dette løftes på agendaen. Ulike systemer må henge sammen og det er avgjørende at det er grensesnitt som utveksler informasjon sømløst. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle og leverandørene må utfordres på dette. Uten tilstrekkelig kunnskap til å utfordre vil man i stor grad være prisgitt et godt samarbeidsklima med de ulike leverandørene og det er ikke umiddelbart en selvfølge. Vi har også valgt å tenke bredere i jakten på riktig leverandør og har valgt et selskap som ikke tidligere har vært representert i Norge.

Norgesnett har nå kommet langt i sin digitaliseringsprosess og skal nå i gang med implementering av operasjonelle prosesser i linjen.

På forsiden nå

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
På denne siden av tusenårsskiftet er det bygget flere hundre småkraftverk her i landet. Det kan best karakteriseres som en renessanse av tidligere tiders bygdekraftverk.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:39
Torsdag sist veke gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:09
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:27
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
Torsdag, 13 september, 2018 - 12:45
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
Onsdag, 12 september, 2018 - 09:45
25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:19
I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:20