Norgesnett strekker seg om et fulldigitalisert fjernstyringsnett. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

Går for fulldigitalisert fjernstyringsnett

Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.
Fredag, 23 februar, 2018 - 09:56

Kilde: NEK

Elektrifisering av transport, solceller og energismarte boligkompleks er drivere som i stadig større grad påvirker hverdagen til ingeniørene i E-verks Norge. Med samtidig økt trykk på effektivitet, lønnsomhet, forsyningssikkerhet og personvern må nettselskapene tilpasse seg den nye hverdagen. Vidar Kristoffersen i Norgesnett er avdelingsleder for IKT i Norgesnett og har vært ansvarlig for å utvikle selskapets digitale strategi. Under «Det digitale kraftsystemet» vil han belyse nettselskapenes mulighetsrom med fokus på digitalisering. Det største prosjektet i Norgesnetts gjennomføring av sin digitale strategi er å innføre et nytt driftskontrollsystem. Dette systemet vil, når det er ferdig implementert, styre hele prosessen fra høyspent til sluttkunde. Løsningen selskapet har valgt, PowerOn fra General Electric, inneholder både fjernstyring og DMS i samme pakke og Norgesnett er de første i Norge som tar i bruk denne løsningen.

For oss har det vært viktig å få på plass en plattform for å automatisere sier Vidar Kristoffersen. Det holder ikke å få inn data fra AMS-målere eller andre kilder uten at man har IT systemer som kan nyttiggjøre informasjonen. Når vi kan få en god behandling av data er vi også i stand til å automatisere mange prosesser. Jeg kan nevne jordfeil som et eksempel. I dag er vi ganske blinde og må bruke de gode gamle metodene med krysspeiling for å finne hvor i strømnettet feilen ligger eller om den er hos sluttkunde. I nær framtid ser vi for oss at denne prosessen kan automatiseres helt fram til at kunde mottar et skriftlig pålegg om å rette feil i eget anlegg.

Kristoffersen kan videre fortelle at gjennom prosessen har de fått en rekke erfaringer som også kan komme andre til gode. Eksempelvis erfarer man at det er behov for ny kompetanse ved innføring av digitale løsninger. Nettselskapene har tradisjonelt en høy fagkompetanse innenfor elektroteknikk. I dag er det viktig at man kan kombinere den tradisjonelle kompetansen med IT-kunnskap. Riktig IT-kunnskap er i dag mangelvare i nettselskapene og det er viktig at dette løftes på agendaen. Ulike systemer må henge sammen og det er avgjørende at det er grensesnitt som utveksler informasjon sømløst. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle og leverandørene må utfordres på dette. Uten tilstrekkelig kunnskap til å utfordre vil man i stor grad være prisgitt et godt samarbeidsklima med de ulike leverandørene og det er ikke umiddelbart en selvfølge. Vi har også valgt å tenke bredere i jakten på riktig leverandør og har valgt et selskap som ikke tidligere har vært representert i Norge.

Norgesnett har nå kommet langt i sin digitaliseringsprosess og skal nå i gang med implementering av operasjonelle prosesser i linjen.

På forsiden nå

Før sommerferien vil det vere installert ny smart straummålar i fire av fem norske heimar. I god tid før året er omme, vil stort sett alle hus og hytter ha fått ny AMS-målar.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:20
Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:26
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:43
NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Odda. Torsdag 21. juni vart sikringsanlegget overlevert til Odda kommune.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:33
Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:00
Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:48
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:37
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:49
Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:54
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:43
Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:06
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:54
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01