Norgesnett strekker seg om et fulldigitalisert fjernstyringsnett. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

Går for fulldigitalisert fjernstyringsnett

Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.
Fredag, 23 februar, 2018 - 09:56

Kilde: NEK

Elektrifisering av transport, solceller og energismarte boligkompleks er drivere som i stadig større grad påvirker hverdagen til ingeniørene i E-verks Norge. Med samtidig økt trykk på effektivitet, lønnsomhet, forsyningssikkerhet og personvern må nettselskapene tilpasse seg den nye hverdagen. Vidar Kristoffersen i Norgesnett er avdelingsleder for IKT i Norgesnett og har vært ansvarlig for å utvikle selskapets digitale strategi. Under «Det digitale kraftsystemet» vil han belyse nettselskapenes mulighetsrom med fokus på digitalisering. Det største prosjektet i Norgesnetts gjennomføring av sin digitale strategi er å innføre et nytt driftskontrollsystem. Dette systemet vil, når det er ferdig implementert, styre hele prosessen fra høyspent til sluttkunde. Løsningen selskapet har valgt, PowerOn fra General Electric, inneholder både fjernstyring og DMS i samme pakke og Norgesnett er de første i Norge som tar i bruk denne løsningen.

For oss har det vært viktig å få på plass en plattform for å automatisere sier Vidar Kristoffersen. Det holder ikke å få inn data fra AMS-målere eller andre kilder uten at man har IT systemer som kan nyttiggjøre informasjonen. Når vi kan få en god behandling av data er vi også i stand til å automatisere mange prosesser. Jeg kan nevne jordfeil som et eksempel. I dag er vi ganske blinde og må bruke de gode gamle metodene med krysspeiling for å finne hvor i strømnettet feilen ligger eller om den er hos sluttkunde. I nær framtid ser vi for oss at denne prosessen kan automatiseres helt fram til at kunde mottar et skriftlig pålegg om å rette feil i eget anlegg.

Kristoffersen kan videre fortelle at gjennom prosessen har de fått en rekke erfaringer som også kan komme andre til gode. Eksempelvis erfarer man at det er behov for ny kompetanse ved innføring av digitale løsninger. Nettselskapene har tradisjonelt en høy fagkompetanse innenfor elektroteknikk. I dag er det viktig at man kan kombinere den tradisjonelle kompetansen med IT-kunnskap. Riktig IT-kunnskap er i dag mangelvare i nettselskapene og det er viktig at dette løftes på agendaen. Ulike systemer må henge sammen og det er avgjørende at det er grensesnitt som utveksler informasjon sømløst. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle og leverandørene må utfordres på dette. Uten tilstrekkelig kunnskap til å utfordre vil man i stor grad være prisgitt et godt samarbeidsklima med de ulike leverandørene og det er ikke umiddelbart en selvfølge. Vi har også valgt å tenke bredere i jakten på riktig leverandør og har valgt et selskap som ikke tidligere har vært representert i Norge.

Norgesnett har nå kommet langt i sin digitaliseringsprosess og skal nå i gang med implementering av operasjonelle prosesser i linjen.

På forsiden nå

Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42