Det er mye å bygge videre på fra resultatene i UPGRID-prosjektet, som norske Powel har vært en del av. (Illustrasjonsfoto: E.ON)

Mye å bygge videre på i FoU-prosjektet UPGRID

Forskningsprosjektet UPGRID som Powel har vært en del av, startet i januar 2015. Det hadde som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Prosjektet, som fikk tildelt over €12 millioner (100 millioner kroner) fra EU, omfattet smarte nett i hele sin bredde. Prosjektet er nå avsluttet med positive resultater som vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT-infrastruktur for smarte nett og smarte målere.
Mandag, 19 februar, 2018 - 08:00

Kilde: Powel

UPGRID er en del av Horizon 2020, det største forsknings- og innovasjonsprogrammet noensinne for EU, med nærmere €80 milliarder i tilgjengelige midler. Programmet går over sju år, fra 2014 til 2020 og fokuset er på forskning som resulterer i innovasjon og nye forretningsmuligheter som skaper vekst i EU-regionen.

Det overordnete målet for UPGRID var å utvikle og teste innovative og kostnadseffektive løsninger for avansert drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering av avbrudd i strømforsyningen. Prosjektgruppen bestod av et pan-europeisk konsortium med 19 deltakere fra sju land.

Reelle utfordringer – reelle løsninger

Horizon 2020 skal se på utfordringer som må adresseres snarest, og har som mål å finne reelle løsninger og svar på disse. En av disse er hvordan man tilfredsstiller et stadig økende energibehov samtidig som man kjemper mot klimaforandringer. Målet er at prosjektet skal ha både teknologisk, økonomisk og sosial effekt.

UPGRID-prosjektet ble ledet av Iberdrola, Spanias fremste energiselskap, og innebar fire live teststeder for smarte nett i distribusjonsnettverk i Sverige, Spania, Portugal og Polen. Vattenfall var ansvarlige for en av de viktigste arbeidspakkene i forskningsprosjektet og inviterte Powel med som deltaker. Vi bidro med installasjon og videreutvikling av vår driftstøtteløsning Powel iAM DMS til testområdet i Sverige.

- For Vattenfall var det viktig å utføre en fullskalatest hvor man testet ut løsningen i virkeligheten.. Målet deres var todelt, dels strategisk og dels praktisk. De ønsket å kartlegge veien videre og finne ut hva de skulle satse på i fremtiden og de ønsket å komme frem til en løsning som skulle fungere operasjonelt. Vattenfall valgte å jobbe med samarbeidspartnere de allerede hadde og fikk dermed levert tre komplementerende løsninger fra Powel, Schneider og General Electric, forteller Kjetil Kvamme, prosjektleder i Powel.

Prosjektet ga blant annet Powel muligheten til å teste og videreutvikle Powel iAM DMS i et operativt nett. I løpet av prosjektet bidro vi både med fagkompetanse og programvare med avansert funksjonalitet for overvåkning og styring av nett, inkludert analyser knyttet til leveringskvalitet og avbrudd både i sanntid og for planleggingsformål.

- I løpet av prosjektperioden har vi tatt del i flere spennende øvelser. Blant annet har vi sett på hvordan solcelleutbygging i storskala påvirker nettet, en utfordring vi kommer til å bli reell i nærmeste fremtid. Her har vi jobbet med 3D-modeller av hus og beregnet konsekvensene av forskjellige antall solcellepaneler i et lavspent nett. Vi har også fått testet ut direktekommunikasjon mellom vår egen DMS og smarte målere hos kunder, forteller Kvamme.

Nettforvaltning for fremtiden

For Powel var prosjektet en mulighet til å synliggjøre vår ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena. Vi har jobbet tett sammen andre prosjektdeltakere og sammen har vi bidratt til å finne faktiske nytteverdier og realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov.

- Vi er veldig fornøyde med prosjektet og synes det har gått veldig bra. Det har gitt oss muligheten til å utvikle og teste ny funksjonalitet i dette miljøet, innenfor rammene i prosjektet. I tillegg har vi også fått testet dataoverføring og integrasjoner mellom forskjellige systemer, og en viktig erfaring vi har gjort oss her er at integrasjoner er lettere i teori enn i praksis. Vi har fått testet både eksisterende og ny funksjonalitet og en del av de nye vil være fremtidig funksjonalitet i våre løsninger og komme våre andre nettkunder til gode, sier Kvamme.

Ved prosjektstart var det forventet at de største teknologiske innvirkningene av UPGRID ville bli forbedring av observerbarhet i kraftsystemer, bedre systemstøtte for lav- og mellomspenningsnett og fremskritt innen smarte målere og systemer for hjemmet.

Nicholas Etherden, R&D Vattenfall, presenterte prosjektet under Elnätsdagarna i Sverige i november 2017. Et av de resultatene han trakk frem var økte muligheter til observasjon av nettet, både historisk og i fremtiden. Hele UPGRID prosjektet blir presentert på Iberdrola sitt hovedkontor i Spania den 21. februar.

På forsiden nå

Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:48
I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:37
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:43
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01
Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:00
Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:49
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
Krutåga Kraft AS har i statsråd fått konsesjon til bygging av Krutåga kraftverk og regulering av Krutvatn, med tilhørende nettilknytning. Hattfjelldal Kraft AS har samtidig fått konsesjon til bygging av Mølnhusbekken kraftverk. Begge kraftverkene ligger i Hattfjelldal kommune, Nordland.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:43
Equinor har inngått avtale med Martifer Renewables om kjøp av 50 % eierandel i solenergiprosjektet Guanizul 2A (G2A) i Argentina. Prosjektet har potensial til å forsyne rundt 80.000 argentinske husstander med fornybar energi.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:07
Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:54
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
Europas beste vindressurser forent med en rivende teknologiutvikling, har gjort norsk vindkraft til den billigste nye kraftformen i Europa.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:36
Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:06
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:54
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
Fortum har inngått en avtale om å selge sin eierandel på 10 prosent i Hafslund Produksjon Holding AS til Svartisen Holding AS, et norsk selskap eid av de finske energiselskapene Vantaan Energia Oy, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab og Oulun Seudun Sähkö.
Torsdag, 14 juni, 2018 - 12:42