Det er mye å bygge videre på fra resultatene i UPGRID-prosjektet, som norske Powel har vært en del av. (Illustrasjonsfoto: E.ON)

Mye å bygge videre på i FoU-prosjektet UPGRID

Forskningsprosjektet UPGRID som Powel har vært en del av, startet i januar 2015. Det hadde som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Prosjektet, som fikk tildelt over €12 millioner (100 millioner kroner) fra EU, omfattet smarte nett i hele sin bredde. Prosjektet er nå avsluttet med positive resultater som vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT-infrastruktur for smarte nett og smarte målere.
Mandag, 19 februar, 2018 - 08:00

Kilde: Powel

UPGRID er en del av Horizon 2020, det største forsknings- og innovasjonsprogrammet noensinne for EU, med nærmere €80 milliarder i tilgjengelige midler. Programmet går over sju år, fra 2014 til 2020 og fokuset er på forskning som resulterer i innovasjon og nye forretningsmuligheter som skaper vekst i EU-regionen.

Det overordnete målet for UPGRID var å utvikle og teste innovative og kostnadseffektive løsninger for avansert drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering av avbrudd i strømforsyningen. Prosjektgruppen bestod av et pan-europeisk konsortium med 19 deltakere fra sju land.

Reelle utfordringer – reelle løsninger

Horizon 2020 skal se på utfordringer som må adresseres snarest, og har som mål å finne reelle løsninger og svar på disse. En av disse er hvordan man tilfredsstiller et stadig økende energibehov samtidig som man kjemper mot klimaforandringer. Målet er at prosjektet skal ha både teknologisk, økonomisk og sosial effekt.

UPGRID-prosjektet ble ledet av Iberdrola, Spanias fremste energiselskap, og innebar fire live teststeder for smarte nett i distribusjonsnettverk i Sverige, Spania, Portugal og Polen. Vattenfall var ansvarlige for en av de viktigste arbeidspakkene i forskningsprosjektet og inviterte Powel med som deltaker. Vi bidro med installasjon og videreutvikling av vår driftstøtteløsning Powel iAM DMS til testområdet i Sverige.

- For Vattenfall var det viktig å utføre en fullskalatest hvor man testet ut løsningen i virkeligheten.. Målet deres var todelt, dels strategisk og dels praktisk. De ønsket å kartlegge veien videre og finne ut hva de skulle satse på i fremtiden og de ønsket å komme frem til en løsning som skulle fungere operasjonelt. Vattenfall valgte å jobbe med samarbeidspartnere de allerede hadde og fikk dermed levert tre komplementerende løsninger fra Powel, Schneider og General Electric, forteller Kjetil Kvamme, prosjektleder i Powel.

Prosjektet ga blant annet Powel muligheten til å teste og videreutvikle Powel iAM DMS i et operativt nett. I løpet av prosjektet bidro vi både med fagkompetanse og programvare med avansert funksjonalitet for overvåkning og styring av nett, inkludert analyser knyttet til leveringskvalitet og avbrudd både i sanntid og for planleggingsformål.

- I løpet av prosjektperioden har vi tatt del i flere spennende øvelser. Blant annet har vi sett på hvordan solcelleutbygging i storskala påvirker nettet, en utfordring vi kommer til å bli reell i nærmeste fremtid. Her har vi jobbet med 3D-modeller av hus og beregnet konsekvensene av forskjellige antall solcellepaneler i et lavspent nett. Vi har også fått testet ut direktekommunikasjon mellom vår egen DMS og smarte målere hos kunder, forteller Kvamme.

Nettforvaltning for fremtiden

For Powel var prosjektet en mulighet til å synliggjøre vår ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena. Vi har jobbet tett sammen andre prosjektdeltakere og sammen har vi bidratt til å finne faktiske nytteverdier og realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov.

- Vi er veldig fornøyde med prosjektet og synes det har gått veldig bra. Det har gitt oss muligheten til å utvikle og teste ny funksjonalitet i dette miljøet, innenfor rammene i prosjektet. I tillegg har vi også fått testet dataoverføring og integrasjoner mellom forskjellige systemer, og en viktig erfaring vi har gjort oss her er at integrasjoner er lettere i teori enn i praksis. Vi har fått testet både eksisterende og ny funksjonalitet og en del av de nye vil være fremtidig funksjonalitet i våre løsninger og komme våre andre nettkunder til gode, sier Kvamme.

Ved prosjektstart var det forventet at de største teknologiske innvirkningene av UPGRID ville bli forbedring av observerbarhet i kraftsystemer, bedre systemstøtte for lav- og mellomspenningsnett og fremskritt innen smarte målere og systemer for hjemmet.

Nicholas Etherden, R&D Vattenfall, presenterte prosjektet under Elnätsdagarna i Sverige i november 2017. Et av de resultatene han trakk frem var økte muligheter til observasjon av nettet, både historisk og i fremtiden. Hele UPGRID prosjektet blir presentert på Iberdrola sitt hovedkontor i Spania den 21. februar.

På forsiden nå

Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42