Med Power som leverandør tar Mørenett grep i retning av en spennende digital fremtid.

Styrker strømnettet på Sunnmøre

Som del av en ambisiøs og fremtidsrettet digitaliseringsstrategi tar Mørenett nå grep. Samtidig påtar selskapet seg operativt ansvar for drift av nettene til flere av de lokale nettselskapene.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 08:35

Kilde: Powel

Mørenett bestemte seg for å ta i bruk DMS-system etter et forprosjekt i 2017. Valget av Powel som DMS-leverandør ble gjort ut fra en åpen anskaffelsesprosess etter LOA.

.- Som selskap er vi veldig bevisste på at bransjen er under utvikling og at det stadig kommer nye muligheter for fornyelse og effektivisering. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og et av de første stegene vi tok i forhold til digitalisering var at vi begynte å se på systemløsninger som støttet opp under våre hovedløsninger, sier Peter W. Kirkebø, Divisjonsdirektør, Mørenett AS.

Kirkebø sier at målsetningen er å utnytte tilgjengelige sanntidsverdier og målinger for å drifte, bygge og vedlikeholde nettet bedre enn de gjør i dag.

- Det overordnede målet våre er å ta i bruk de mulighetene for datafangst som vi får gjennom Tingenes Internett (IoT) og smarte målere. Ved å utnytte disse dataene optimalt skal vi få bedre oversikt over utfordringer vi har i forhold til for eksempel vedlikehold og kapasitet. Får vi til å planlegge vedlikehold bedre får vi et mindre investeringsbehov og mer effektiv drift, sier Kirkebø.

Mørenett er med i samarbeidet Smart Strøm Nordvest hvor ti nettselskap samarbeider om innføringen av smarte målere. Dette, sammen med tradisjonellt godt samarbeid i regionen førte til at Mørenett også bestemte seg for å tilby ADMS-løsningen til andre nettselskap i regionen. Nettselskapene har sitt eget NIS, og driftsdata blir delt med Mørenett.

- Avtalen går ut på at vi skaffer og etablerer systemløsningene og Powel integrerer dem mot andre selskaper sine NIS. Samarbeidet er bygd på en kostnadsdelingsmodell; mindre selskaper får tilgang på et teknisk system uten de store investeringene, mens vi får hjelp til å dekke våre kostnader. Økonomisk sett er det vinn-vinn for alle parter og i tillegg får vi et større ADMS-miljø lokalt hvor man kan lære av hverandre. Sluttkundene vil også få gevinster i form av bedre kundeservice og mer presist drift og vedlikehold. Ved å unngå store investeringer er det også lettere å holde nettleien nede, forklarer Kirkebø.

Powel jobber tett på våre kunder og også i dette prosjektet har tilbakemeldinger, utviklingsønsker fra Mørenett, og to-veis kommunikasjon vært viktige steg i prosessen.

- Mørenett er offensive og tenker innovativt og for oss er det kjempespennende å jobbe med engasjerte kunder. De er veldig tydlige på hvor de vil og de har utfordret både oss og programvaren med nye behov og ønsker, sier Produkteier for iAM DMS i Powel, Morten Husom.

- For oss er det veldig viktig å ha en leverandør som er tett på og hører på våre utviklingsønsker og våre mål, og vi har hatt en god prosess med Powel hele veien, avslutter Kirkebø.

Med 65.000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord, er Mørenett regionens ledende nettselskap.

På forsiden nå

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
På denne siden av tusenårsskiftet er det bygget flere hundre småkraftverk her i landet. Det kan best karakteriseres som en renessanse av tidligere tiders bygdekraftverk.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:39
Torsdag sist veke gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:09
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:27
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
Torsdag, 13 september, 2018 - 12:45
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
Onsdag, 12 september, 2018 - 09:45
25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:19
I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:20