Med Power som leverandør tar Mørenett grep i retning av en spennende digital fremtid.

Styrker strømnettet på Sunnmøre

Som del av en ambisiøs og fremtidsrettet digitaliseringsstrategi tar Mørenett nå grep. Samtidig påtar selskapet seg operativt ansvar for drift av nettene til flere av de lokale nettselskapene.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 08:35

Kilde: Powel

Mørenett bestemte seg for å ta i bruk DMS-system etter et forprosjekt i 2017. Valget av Powel som DMS-leverandør ble gjort ut fra en åpen anskaffelsesprosess etter LOA.

.- Som selskap er vi veldig bevisste på at bransjen er under utvikling og at det stadig kommer nye muligheter for fornyelse og effektivisering. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og et av de første stegene vi tok i forhold til digitalisering var at vi begynte å se på systemløsninger som støttet opp under våre hovedløsninger, sier Peter W. Kirkebø, Divisjonsdirektør, Mørenett AS.

Kirkebø sier at målsetningen er å utnytte tilgjengelige sanntidsverdier og målinger for å drifte, bygge og vedlikeholde nettet bedre enn de gjør i dag.

- Det overordnede målet våre er å ta i bruk de mulighetene for datafangst som vi får gjennom Tingenes Internett (IoT) og smarte målere. Ved å utnytte disse dataene optimalt skal vi få bedre oversikt over utfordringer vi har i forhold til for eksempel vedlikehold og kapasitet. Får vi til å planlegge vedlikehold bedre får vi et mindre investeringsbehov og mer effektiv drift, sier Kirkebø.

Mørenett er med i samarbeidet Smart Strøm Nordvest hvor ti nettselskap samarbeider om innføringen av smarte målere. Dette, sammen med tradisjonellt godt samarbeid i regionen førte til at Mørenett også bestemte seg for å tilby ADMS-løsningen til andre nettselskap i regionen. Nettselskapene har sitt eget NIS, og driftsdata blir delt med Mørenett.

- Avtalen går ut på at vi skaffer og etablerer systemløsningene og Powel integrerer dem mot andre selskaper sine NIS. Samarbeidet er bygd på en kostnadsdelingsmodell; mindre selskaper får tilgang på et teknisk system uten de store investeringene, mens vi får hjelp til å dekke våre kostnader. Økonomisk sett er det vinn-vinn for alle parter og i tillegg får vi et større ADMS-miljø lokalt hvor man kan lære av hverandre. Sluttkundene vil også få gevinster i form av bedre kundeservice og mer presist drift og vedlikehold. Ved å unngå store investeringer er det også lettere å holde nettleien nede, forklarer Kirkebø.

Powel jobber tett på våre kunder og også i dette prosjektet har tilbakemeldinger, utviklingsønsker fra Mørenett, og to-veis kommunikasjon vært viktige steg i prosessen.

- Mørenett er offensive og tenker innovativt og for oss er det kjempespennende å jobbe med engasjerte kunder. De er veldig tydlige på hvor de vil og de har utfordret både oss og programvaren med nye behov og ønsker, sier Produkteier for iAM DMS i Powel, Morten Husom.

- For oss er det veldig viktig å ha en leverandør som er tett på og hører på våre utviklingsønsker og våre mål, og vi har hatt en god prosess med Powel hele veien, avslutter Kirkebø.

Med 65.000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord, er Mørenett regionens ledende nettselskap.

På forsiden nå

Før sommerferien vil det vere installert ny smart straummålar i fire av fem norske heimar. I god tid før året er omme, vil stort sett alle hus og hytter ha fått ny AMS-målar.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:20
Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:26
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:43
NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Odda. Torsdag 21. juni vart sikringsanlegget overlevert til Odda kommune.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:33
Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:00
Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:48
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:37
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:49
Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:54
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:43
Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:06
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:54
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01