Med Power som leverandør tar Mørenett grep i retning av en spennende digital fremtid.

Styrker strømnettet på Sunnmøre

Som del av en ambisiøs og fremtidsrettet digitaliseringsstrategi tar Mørenett nå grep. Samtidig påtar selskapet seg operativt ansvar for drift av nettene til flere av de lokale nettselskapene.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 08:35

Kilde: Powel

Mørenett bestemte seg for å ta i bruk DMS-system etter et forprosjekt i 2017. Valget av Powel som DMS-leverandør ble gjort ut fra en åpen anskaffelsesprosess etter LOA.

.- Som selskap er vi veldig bevisste på at bransjen er under utvikling og at det stadig kommer nye muligheter for fornyelse og effektivisering. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og et av de første stegene vi tok i forhold til digitalisering var at vi begynte å se på systemløsninger som støttet opp under våre hovedløsninger, sier Peter W. Kirkebø, Divisjonsdirektør, Mørenett AS.

Kirkebø sier at målsetningen er å utnytte tilgjengelige sanntidsverdier og målinger for å drifte, bygge og vedlikeholde nettet bedre enn de gjør i dag.

- Det overordnede målet våre er å ta i bruk de mulighetene for datafangst som vi får gjennom Tingenes Internett (IoT) og smarte målere. Ved å utnytte disse dataene optimalt skal vi få bedre oversikt over utfordringer vi har i forhold til for eksempel vedlikehold og kapasitet. Får vi til å planlegge vedlikehold bedre får vi et mindre investeringsbehov og mer effektiv drift, sier Kirkebø.

Mørenett er med i samarbeidet Smart Strøm Nordvest hvor ti nettselskap samarbeider om innføringen av smarte målere. Dette, sammen med tradisjonellt godt samarbeid i regionen førte til at Mørenett også bestemte seg for å tilby ADMS-løsningen til andre nettselskap i regionen. Nettselskapene har sitt eget NIS, og driftsdata blir delt med Mørenett.

- Avtalen går ut på at vi skaffer og etablerer systemløsningene og Powel integrerer dem mot andre selskaper sine NIS. Samarbeidet er bygd på en kostnadsdelingsmodell; mindre selskaper får tilgang på et teknisk system uten de store investeringene, mens vi får hjelp til å dekke våre kostnader. Økonomisk sett er det vinn-vinn for alle parter og i tillegg får vi et større ADMS-miljø lokalt hvor man kan lære av hverandre. Sluttkundene vil også få gevinster i form av bedre kundeservice og mer presist drift og vedlikehold. Ved å unngå store investeringer er det også lettere å holde nettleien nede, forklarer Kirkebø.

Powel jobber tett på våre kunder og også i dette prosjektet har tilbakemeldinger, utviklingsønsker fra Mørenett, og to-veis kommunikasjon vært viktige steg i prosessen.

- Mørenett er offensive og tenker innovativt og for oss er det kjempespennende å jobbe med engasjerte kunder. De er veldig tydlige på hvor de vil og de har utfordret både oss og programvaren med nye behov og ønsker, sier Produkteier for iAM DMS i Powel, Morten Husom.

- For oss er det veldig viktig å ha en leverandør som er tett på og hører på våre utviklingsønsker og våre mål, og vi har hatt en god prosess med Powel hele veien, avslutter Kirkebø.

Med 65.000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord, er Mørenett regionens ledende nettselskap.

På forsiden nå

Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42