I et høringsforslag foreslår NVE at kunder som knytter seg til nettet må betale alle kostnadene ved tilknytningen. (Foto: Statnett)

Skal kunne kreve anleggsbidrag

NVE foreslår endringer i regelverket om anleggsbidrag og åpner for at nettselskapene skal kunne kreve anleggsbidrag i regional- og sentralnettet. Det skal gi gode prissignaler til kundene.
Torsdag, 5 april, 2018 - 09:42

Kilde: Energi Norge

I høringsforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er anleggsbidrag foreslått endret fra «kan»- til «skal»-bestemmelse. NVE ønsker også å fjerne bunnfradraget og tilknytningsgebyr, som betyr at kunder som knytter seg til nettet må betale alle kostnadene ved tilknytningen. Tidligere har ikke kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet betalt for nettinvesteringer.

– Energi Norges medlemmer har så langt signalisert at de er positive til endring i forskrift fra «kan» til «skal» ta anleggsbidrag. Dette vil bidra til likebehandling og vil fjerne muligheter til strategisk tilpasning knyttet til reguleringsmodellen, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Gir gode prissignaler

NVE mener endringene er viktig for å gi kundene på alle nettnivå gode prissignal om dimensjonering, lokalisering og etablering. Kundene kan gjøre egne tilpasninger som reduserer eller fjerner behovet for en nettinvestering, dersom de ser en andel av de investeringskostnadene de utløser.

– Med disse endringene som NVE foreslår er det viktig at regelverket er presist, slik at det ikke genererer unødig tvister mellom nettselskapene og kundene, påpeker Svartsund.

Nye krav

I høringsforslaget er det i tillegg satt opp noen nye krav til reguleringsmodellen. NVE foreslår:

  • At tiårsregelen også endres fra «kan»- til «skal»-bestemmelse. NVE tillater i dag at anleggsbidrag fordeles over ti år etter at nettanlegget er ferdigstilt.
  • At bunnfradrag og tilknytningsgebyr fjernes.
  • At nettselskapet kun kan kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 prosent av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelsene ikke skyldes forhold på kundens side.

Høringsfristen er satt til 25. mai og endringene skal gjelde fra 1. januar 2019.

På forsiden nå

- Vi går sammen med Bergen Havn for å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise. Ambisjonen er at anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig og være i drift allerede i 2020, sier Ingrid von Streng Velken.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:19
OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva kraftverk, Straumsbotn kraftverk og Rørvika kraftverk.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:25
To av ti innrømmer at de aldri har hatt noen gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen sin.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:14
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:30
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
Verden er ikke som den en gang var, og kommer heller ikke til å bli det. Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er en blant mange interesseforeninger som erfarer dette. I år markerer NEF sine første 100 år.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:41
Grunna vind og store nedbørsmengder i kombinasjon med stor bresmelting er det flaum i Veistastrondsvatnet og Hafslovatnet. Sognekraft slepper så mykje vatn som mogleg i Årøyelvi, men dette er ikkje nok til å unngå at vatnet no er noko over høgste regulerte vasstand.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:35
NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, og NVE legger derfor opp til en ny høring første kvartal 2019.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:21
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av Terråk småkraftverk (28,8 GWh) i Nordland.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:30
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26