Nettselskapene slipper å forsterke strømnettet ved å sette inn batterier som leverer energi hver gang forbrukstoppene kommer. (Illustrasjon: Shutterstock)

Batterier blir en del av strømnettet

Batterier har blitt så billige at de kan brukes til mer enn dingser og elbiler. Nå vil nettselskapene ta dem i bruk for å stabilisere strømnettet.
Mandag, 25 juni, 2018 - 10:21

Av: Claude Olsen, Gemini

I Skien skal Odds fotballstadion Skagerak Arena neste år bli nærmest selvforsynt med strøm fra 5000 kvadratmeter med solceller på taket. Men siden den store toppen i strømforbruk er på kampdagen, må energien som produseres de øvrige ukedagene lagres i store batterier.

Skagerak Arena inngår i prosjektet Skagerak Energilab som Skagerak Energi, fotballklubben Odd og flere partnere står bak. Her skal både batterier og balansering av lokal produksjon prøves ut som et brukercase i forskningssenteret CINELDI.

– Batterier har blitt standardtema i all prat om utvikling av kraftsystemer og fornybar energi, men veldig få skiller mellom bruksområdene og hvor realistisk det er å bruke batterier. Det er forskjell på hvordan batterier bør brukes i Norge, som har mye vannkraft, sammenlignet med land med mye sol- og vindkraft, sier professor Magnus Korpås ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

Korpås leder forskning på bruk av litium-ion-batterier i Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI).

I prosjektet har forskere ved SINTEF Energi og NTNU har analysert hvordan batterier vil påvirke energisystemene i Norge og Europa. De ser at nytteverdien varierer veldig fra land til land.

Stor betydning for det norske kraftnettet

SINTEF-forsker og senterleder i CINELDI, Gerd Kjølle, sier senteret er opptatt av den samfunnsmessige gevinsten av batterier i strømnettet.

– Det er viktig å finne ut hvordan batterier kan bidra til å glatte ut effekttopper, stabilisere strømnettet og gi økt utnyttelse av eksisterende nett for å unngå nettinvesteringer som ellers ville være nødvendige for å dekke effekttoppene, sier Kjølle.

En Tesla som bare brukes til småkjøring, vil ha et stort energilager stående i ro i lange tider.

I Europa er det flere og flere som har solcellepaneler på taket. Det er det også mange i Norge som har, enda strømprisene er så lave at de ikke tjener penger på det. Der et kraftselskap som Statkraft regner frem og tilbake på lønnsomhet før de investerer i et nytt kraftverk, vil privatpersoner investere i solceller og batterier som en livsstilsinvestering.

– Derfor kan det hende at det lokalt vil dukke opp mange solcelleanlegg fordi folk vil dekke sitt eget strømforbruk. Solkraft og energilagring hos forbrukerne blir en joker i energisystemet. Det vil potensielt ha mye å si for driften og utbyggingen av lokalnettet, sier Korpås.

Dugnad fra elbileierne?

Forskerne i Trondheim har gjort studier som viser at parkerte elbiler kanskje kan dekke mye av behovet for lokal energilagring i Norge, enten de står hjemme i garasjen eller på en offentlig parkeringsplass. En Tesla som bare brukes til småkjøring, vil ha et stort energilager stående i ro i lange tider.

– Noe av den batterikapasiteten kan utnyttes uten at jeg som bileier merker noe fra eller til. Da kan jeg for eksempel få gratis lading mot å la bilen være tilgjengelig som et energilager i nettet. Med hundretusen biler som stort sett står parkert er det ikke sikkert at vi trenger så mange ekstra batterier i nettet. Hvordan vi skal få det til i praksis, er et viktig forskningstema, blant annet i CINELDI, sier Korpås.

Balanserer mellom vind og sol

I dag brukes ofte kraftverk med fossilt brensel som reserve når produksjonen fra sol og vind er liten. Ved å sette inn batterier i stedet, kan de både sikre strømforsyningen og kutte utslippene av klimagasser.

– Batteriene bidrar til balanse mellom forbruk og produksjon i sentralnettet. Fordelen med batterier er at de kan levere kraft veldig raskt, sier han.

Måten batteripakkene settes opp og styres på er veldig forskjellig for solkraft og vindkraft. Solkraft har en forutsigbar produksjonsprofil. Når solkraften produseres på samme sted som den forbrukes, trengs bare mindre batterier for å sikre strømforsyningen over døgnet.

Vindkraft krever langt større batterier. Det kan være lite vind i lange perioder og da må batteriene inneholde en energimengde som er stor nok til å dekke etterspørselen.

Norske selskaper i front

Equinor tester en stor batteripakke i Skottland der kablene fra vindturbinene i HyWind-parken kommer inn. Batteriet skal jevne ut kortvarige variasjoner i strømproduksjonen slik at de kan levere kraft slik de har meldt inn på forhånd. Batteriet er altfor lite til å dekke manglede strømproduksjon når det er lite vind.

I land som Storbritannia og Danmark er batterier aktuelle som energilagre for å sikre nok strøm, men denne bruken er mindre aktuell i Norge siden vi har så mye vannkraft. Den er enkel å regulere opp eller ned etter behov.

Det store bruksområdet i Norge vil være å bruke batterier som alternativ til å bygge ut og forsterke lokale og regionale kraftnett. Med mer solkraft og vindkraft, vil ofte strømnettet til andre regioner være en flaskehals, og kreve forsterkning. Med batterier kan kraften fra vind og sol i stedet lagres lokalt og forbrukes om natten eller i vindstille. Da slipper nettselskapet å investere i nettet.

Den største påkjenningen i strømnettene kommer når alle i nabolaget slår på induksjonsovnene for å lage middag og setter elbilen til lading samtidig. Da får vi en såkalt effekttopp. Den varer ikke så lenge, men krever likevel at nettselskapene forsterker strømnettet for å ta toppene. Det kan de unngå ved å sette inn batterier som leverer energi hver gang forbrukstoppene kommer.

En uløst nøtt

 – Det er ikke livsviktig å ha batterier rundt i det norske strømnettet, men det kan være et bra tiltak for å forbedre utnyttelsen av det eksisterende nettet, sier Korpås.

Men her ligger det også en utfordring. Nettselskapene som jo er de som har mest nytte av batteriene i nettet, får ikke lov til å eie og drifte dem. Hver gang batteriet lader og utlader er de en del av kraftmarkedet, og det har ikke nettselskapene anledning til. Det er foreløpig uklart hvordan dette skal løses.

– Vi ser for oss at en uavhengig aktør eier og drifter et batteri, og har en avtale med et nettselskap om når og hvordan batteriet skal lade eller levere energi, sier Korpås.

Det kan bli en tilsvarende modell som i vannkraftsystemet der Statnett etterspør kraft for å holde strømnettet stabilt (konstant frekvens på 50 Hertz), og kraftprodusentene melder inn hvor mye de kan produsere.

På forsiden nå

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Utgiverselskapet ElektroMedia har ansatt Øyvind Lie (42) som redaktør i fagbladet Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net. Lie jobber i dag som journalist i bladet Energi/Europower.
Torsdag, 29 november, 2018 - 11:07
Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har vunnet en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:02
Nexans skal produsere, levere og installere en sjøkabel, inkludert fiberoptisk kabel, i en vanndybde på opptil 650 meter i Filippinene. Kabelforbindelsen vil gi det filippinske folket et mer pålitelig strømnett.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:27
Fredagskommentar:
Energibransjen går ut av 2018 med en utvikling som peker i mange retninger. En ting er helt sikkert; i 2019 kommer det til å bli mye mer av det samme.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:28
Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europa har stø kurs mot et kraftsystem med mye mer fornybar produksjon og vesentlig lavere CO2-utslipp. Kraftprisene holder seg på dagens nivå de nærmeste årene før de går noe ned fra rundt 2030. Parallelt blir prisene mer volatile.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:17
Sist uke fikk vi høre at det kommer nok en utsettelse på den nye finske kjernekraftreaktoren.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:13
Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått nye langsiktige industrikraftavtaler for perioden 1.12 2018 til 31.12 2026. Leveransen er totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på omlag 900 GWh til hvert selskap.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:22
- Dette er svært gledelig og helt avgjørende for at vi skal kunne sette i drift Europas største landstrømanlegg i Bergen i 2020, sier havnedirektør Johnny Breivik og konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:37
Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes først og fremst strømprisene.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:15
Batterier tas i bruk i stadig nye markeder. De seneste årene har for eksempel markedet for batteridrevne bilferger i Norge nærmest eksplodert. Totalt skal 72 riksvegferger få elektrisk fremdrift. Nå skal imidlertid batterier også tas i bruk offshore på rigger.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:55
Opposisjonen går inn for å bruke norsk bistand som pressmiddel for å hindre bygging av nye kullkraftverk i utviklingsland.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:07