Equinor har installert verdens første batteri for lagring av energi produsert i en havvindpark. (Illustrasjonsfoto: Equinor)

Første batteri med energi fra havvind

Med Batwind i drift, vil det for første gang bli mulig å lagre energi som er produsert av en havvindpark.
Onsdag, 27 juni, 2018 - 10:11

Kilde: Equinor

Batterilagringsløsningen ble presentert i Peterhead, Skottland av Batwind-partnerne Equinor og Masdar. Strøm som produseres på verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, som ligger 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead, vil bli sendt via kabler til en omformer på land der batterier på 1 megawatt er koblet til strømnettet. Batterikapasiteten tilsvarer over 128.000 iPhone-mobiler.

Ettersom vinden ikke alltid blåser vil teknologier for lagring av energi, som for eksempel batterier og andre former for elektrisitetslagring, blir stadig viktigere for å sikre stabilitet i nettet.

– Svingningene i forsyningen av fornybar energi kan til en viss grad styres av strømnettet. Men for å gjøre fornybar energi enda mer konkurransedyktig og integrere enda mer fornybar energi i nettet må vi finne nye, smarte løsninger for energilagring, slik at vi kan levere jevn kraft. Hvordan vi skal gjøre dette på en smart og verdiskapende måte er det vi ønsker å lære av Batwind, sier Sebastian Bringsværd, utviklingssjef for Hywind og Batwind.

Ifølge en fersk rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA), kan kostnadene ved installasjon av batterilagringssystemer gå ned med to tredeler (66 %) innen 2030.

Batterilagringsløsningen Batwind fungerer på mange måter som et energilagerhus. Equinor og Masdar skal teste hvor lageret skal bygges, hvor stort det bør være og hvordan logistikken skal styres.

– Det er mange energilagringsprodukter og -løsninger på markedet, men programvareløsninger for batterilagring er mindre utviklet. Vi ønsker å lære batteriet når det skal holde igjen og lagre strøm, og når det skal sende strøm til nettet, slik at det øker verdien av strømmen. Det vil bli veldig spennende å se hvordan vi kan utvikle den kombinerte batteri- og programvareløsningen, og gjøre Batwind så smart som mulig, sier Bringsværd.

Hjernen ligger i algoritmene som Equinor og Masdar utvikler, og er basert på flere datakilder som for eksempel værprognoser, markedspriser, vedlikeholdsplaner, forbrukeratferd og strømnettjenester.

– Digitalisering er en viktig faktor her. Jo mer vi mater Batwinds strømstyringssystem med data, jo smartere blir det. I tillegg kan Batwind brukes ved utvikling av andre fornybare energikilder, inkludert solenergi og landbasert vindkraft. Vi mener at dette vil utvide markedet for alle fornybare energikilder, sier Bringsværd.

Batwind er fullfinansiert av partnerne i Hywind Scotland, Equinor og Masdar, og er det første skrittet mot et skalerbart globalt system for lagring av fornybar energi.

– Verdien av lagringen ligger ikke nødvendigvis i mengden energi du kan lagre, men hvordan du kan optimalisere, styre og tilby smartere energiløsninger. Ved å utvikle Batwind får vi sanntidsdata, kommersiell erfaring og tekniske verifikasjoner, sier Bringsværd.

På forsiden nå

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:48
Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:26
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Høstens kull fra Trainee Sør har gjennomført sine første måneder i Agder Energi. Hva har de jobbet med? Hvordan har overgangen til arbeidslivet vært og hvordan har arbeidsgiveren deres taklet "livet med ny trainee"?
Mandag, 12 november, 2018 - 09:16
Tema for Grønn frokost i Lyse var blant annet hva som skjer når alle el-ferjer, el-fly og elbusser kommer?
Onsdag, 14 november, 2018 - 09:05
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Knapt noe er meg mer nært og uunnværlig enn mobiltelefonen. Uten den innen rekkevidde er det noe vesentlig som mangler. På godt og vondt er den styrende for det meste i livet mitt. Hvordan påvirker dette hvem jeg er og det sosiale fellesskapet som jeg er en del av?
Fredag, 9 november, 2018 - 09:34
Svakere energipriser globalt kan være et resultat av noe mer pessimistiske utsikter for verdensøkonomien.
Torsdag, 8 november, 2018 - 09:05
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
BKKs resultat hittil i år er på 1 299 millioner kroner. Det er 628 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Også for tredje kvartal dobles resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, noe som gir et godt grunnlag for videre satsing på elektrifisering og grønn omstilling.
Torsdag, 8 november, 2018 - 08:59
Effektivitet, bransjesamarbeid, nett i Nord-Norge og nettkostnader. Det var noen av temaene Toini Løvseth og Wenche Teigland tok opp med Auke Lont under Statnetts Høstkonferanse.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:18
Som første nettselskap i verden inngår BKK Nett en avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. – Vi er i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og det er jeg stolt av, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:27
NTNU i Trondheim skal lede programmet for vannkraftforskning i den europeiske alliansen for energiforskning, EERA (European Energy Research Alliance). Programmet på vannkraft omfatter, så langt 25 universiteter og forskningsinstitusjoner i tretten europeiske land.
Torsdag, 8 november, 2018 - 08:54
I desember fyrer Skagerak Energi av den første dynamittsalven i Grunnåi kraftverk. Stasjonen får et ekstra aggregat og øker produksjonen med over 20 prosent.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:30
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Åfjord.
Onsdag, 7 november, 2018 - 09:01
Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk i Valdres.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:09