En fornøyd gjeng i Skagerak Nett. Fra venstre: Robert Schulstok, Ørjan Tjemsland, Elisabeth Wold, Hanne Hobæk Johansen, Tone Lindgreen, Stein-Erik Giske, Hilde Bjaaland og Anders Madsen. (Foto: Powel)

Gjør avviksbehandling av måleverdier mer effektiv

Gjennom et tett og smidig utviklingssamarbeid har Skagerak Nett og Powel Metering gjennomført et samskapingsprosjekt som skal effektivisere Skageraks avviksbehandling av måleverdier. Sammen har vi realisert et nytt prosessbasert brukergrensesnitt på topp av løsningen Avance Meter Data Management. Effektivisering, besparelser og bedre kundeservice er noen av de forventede gevinstene.
Fredag, 8 juni, 2018 - 11:28

Kilde: Powel

Utrulling av smarte målere betyr som kjent en betydelig økning i datavolum som nettselskap må håndtere. Dette, i tillegg til Elhubs nye markedsmodell betyr endrede måter å jobbe på. Samtidig som man må forholde seg til større datamengder og strengere myndighetskrav til bla. kvalitet og rapportering, skal kostnadene holdes nede.

Nøkkelen til å løse disse utfordringene på best mulig måte ligger i stor grad i hvordan man evner å utnytte ny teknologi. Powel Metering har utviklet Avance-porteføljen for å støtte nettselskaps nye operasjonelle behov og prosesser. Slik at de skal kunne tilby bedre leveringskvalitet og kundeservice uten å øke bemanningen.

Løsningen Avance Meter Data Management er en frittstående applikasjon for håndtering av målerdata. Plattformen dekker alle steg i prosessen for nettselskapet; fra import av data til data er kvalitetssikret og klar for bruk samt eksport til Elhub og fakturering.

- Det vi har gjort i dette prosjektet er at vi har utviklet et nytt event og prosessdrevet brukergrensesnitt på vår MDM hvor MDM fungerer som en «black box». Det nye brukergrensesnittet bidrar til at kundens brukere blir mer effektive i saksbehandlingen. Systemet automatiserer en rekke prosesser, pusher informasjon om hendelser som avviker fra normalsituasjonen dermed bruker kunden mindre tid på feilsøkning og korrigering av det som avviker fra normalsituasjonen. Denne prosessen henger tett sammen med innsamling av timemålinger og eksport til elhub, forklarer Solution Manager Øystein Iversen i Powel Metering.

Enklere feilretting med lett tilgjengelig målerinformasjon

Skagerak Nett er et av Norges største nettselskap og distribuerer strøm til over 191.000 kunder i Grenland og Vestfold sør i landet. I tillegg eier og drifter selskapet regionalnettet i Vestfold og store deler av Telemark. En av mange daglige oppgaver er å identifisere suspekte målerverdier.

Tidligere gjorde Skagerak statussøket ved hjelp av lister i Excel. Det overordnede målet med prosjektet med Powel var at de skulle bort fra denne måten å søke på, og å finne og identifisere feil raskere. Jo raskere man finner og får analysert feil, jo mer effektivt får man korrigert dem.

- Vi så potensiale og mulighet for bedret kvalitetssikring. Får man oversikt over verdiene lettere kan jobben gjøres bedre og mer effektivt. Løser man utfordringen på en god måte vil det også være lønnsomt, sier Anders Madsen, senioringeniør og prosjektleder i Skagerak.

Delvis på grunn de raskt økende datamengden og dels på grunn av Elhub hadde Skagerak et visst tidspress for å komme i mål. De hadde et et godt utgangspunkt i og med at de allerede brukte Avance Meter Data Management hvor all målerinformasjon flyter sømløst og er lett tilgjengelig som gjør det enkelt å identifisere feil.

- For oss var det et viktig å få ting på plass så fort som mulig med tanke på hvor utrolig hurtig datavolumet øker. I tillegg til våre behov var vi også nysgjerrige på hvilken strategisk retning Powel planla for AMS fremover. Avklaring av våre behov og Powels strategiske retning dannet grunnlaget for samarbeidsprosjektet, sier Madsen.

Utradisjonell prosjektgjennomføring gir mersmak

Det ble lagt opp til et mye tettere samarbeid enn det Skagerak var vant til, et såkallt «co-creation» eller samskapingsprosjekt.

- Samskapingsfilosofien er standard på de fleste prosjektene vi kjører i Powel, ofte sammen med «lean» eller smidig metodikk. Ved å velge denne metoden fremfor mer tradisjonelle måter å gjennomføre prosjekter på sikrer vi dialog gjennom hele prosessen og det gjør det enklere å ta i bruk ny funksjonalitet hurtig, sier Iversen.

For Skagerak var dette en annerledes og utradisjonell måte å kjøre prosjekter på. «Smidig metodikk» var stort sett nytt, både for Madsen og resten av prosjektgruppa.

- Jeg var nok litt skeptisk og usikker på fremgangsmåten til å begynne med, men etterhvert som vi kom i gang ble vi fort komfortable med det. Vi så etterhvert de store fordelene med å jobbe på en slik måte og i ettertid ser jeg at det var absolutt den rette måten å jobbe på. Vi har hatt daglige stand-ups hele veien og vi har sett nytteverdien av daglige tilbakemeldinger hele veien fra den første sprinten til prosjektslutt, sier Madsen.

- Avance Meter Data Management er spesielt utviklet for å håndtere store datamengder med fin oppløsning og gir nettselskap den nøyaktigheten, fleksibilitet og skalerbarhet som trengs når de skal håndtere store datamengder fra smarte målere Det er en fleksibel programvareplattform og vi ønsker å gjøre forbedringer og endringer underveis slik at vi treffer målgruppen best mulig til enhver tid. For å kunne bygge videre på den opprinnelige ideen på en smidig og effektiv måte er vi avhengige av tette kundesamarbeid for å forstå deres behov bedre, sier Iversen.

Tid spart og kvalitet hevet

- VI har fått flere demoer i løpet av prosessen og vi har bidratt med innspill, både på det som har fungert godt og det som vi mener kunne vært litt annerledes. Powel-ansatte har god innsikt og rett fokus og diskusjonene har utelukkende vært konstruktive. Brukerne har også vært veldig involverte i prosessen med hvordan løsningen skal være og jeg tror ikke vi ville fått dette resultatet ellers, sier Madsen.

Madsen sier at de er veldig fornøyd med gjennomføringen og måten partene har jobbet sammen på. Det har vært tre produksjonssettinger slik at brukerne kunne få erfaring med produktet som igjen muliggjorde justeringer underveis i prosjektet. Endelig produksjonssetting ble gjort i slutten av april og de første rapportene er veldig positive.

- Et statussøk på den gamle måten kunne fort ta et kvarter per bruker så det å ha status presentert når du kommer om morgenene er en stor fordel som sparer oss for mye tid. Vi ser allerede at kvaliteten av testing og dokumentasjon har blitt bedre, sier Madsen.

- Dette prosjektet er et perfekt eksempel på fordelene med å jobbe smidig. Når man omstiller seg fra tradisjonell måte å tenke prosjekt på og begynner å tenke samarbeid istedenfor, opplever vi at for de fleste er dette en mye mer givende måte å jobbe på. Når man skal utvikle noe for første gang slik tilfellet er med systemutvikling er det mye som kan gå galt og derfor passer co-creation tankegangen utmerket i en slik prosess, avslutter Iversen.  

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:13
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 10:50
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:46
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:41
Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge, ifølge Motorvognregisteret. Hvor bor elbileiere flest og hvilken elbil kjører de?
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:40
Denne ukens alvorlige hendelse i Nairobi skjedde i byggekomplekset der Norfund og Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sine kontorer. Alle Norfunds syv ansatte og den ene ansatte hos NMI, er tatt godt vare på. Ingen er alvorlig skadet.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:46
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.
Mandag, 14 januar, 2019 - 13:14
To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:08