Wenche Teigland i BKK Nett og Hwang Tae-Ho i LS Cable & System signerer kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. (Foto: BKK)

100 MNOK for Sotra-kabel

LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:16

Kilde: BKK

Kabelanskaffelsen er en del av prosjektet Sotrasambandet, hvor bygging av ny riksvei 555 med ny Sotrabro krever flytting av eksisterende luftledninger mellom Breivik og Litlesotra. Anskaffelsen omfatter 145 kV og 420 kV kabel, installasjon, skjøting og terminering.

- En ny vei til Sotra er etterlengtet blant alle trafikantene som bruker Sotrabrua. Veiprosjektet vil gi de over 30 000 bilistene som daglig krysser Sotrabrua en moderne veiløsning. Omlegging av BKK/Statnett sine luftledninger er avgjørende for å realisere veiprosjektet, og vi er glad for å ha fått en solid leverandør til arbeidet med nye høyspentkabler, sier Wenche Teigland, konserndirektør Nett i BKK.

Monteres i tunneler og under Sotrabrua
Luftledningen som nå skal legges om, går mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. På hver side av broen vil kablene gå i tunneler med lengde på 1,8 og 1,4 km, det bygges sjakter der kablene kan føres opp til betongdelen av broen, og under broen vil kablene installeres i kasser. Dette vil erstatte luftspennet over Vatlestraumen som går i traseen for den nye Sotrabroen. 

- Vi har valgt en utradisjonell løsning med å montere kablene under en eksisterende bro. Det er krevende, men i dette prosjektet må vi gå nye veier for å finne en løsning som lar seg gjennomføre i praksis, sier Teigland.

I drift fra 2020
Det skal installeres to sett med 420 kV kabler og ett sett med 145 kV. Det er tre kabler per sett, totalt ni kabler, som samlet veier 150 kg per meter.

Produksjon av kabler starter neste år. Selve kabelleggingen vil begynne like etter årsskiftet i 2020, og i oktober 2020 skal de nye kablene settes i drift.

- Det er et stort ansvar å gjennomføre et så viktig prosjekt, og LS Cable & System er glad for å bli valgt som entreprenør. Vi har stor tro på at vi skal løse utfordringene i prosjektet på en god måte, sier Hwang Tae-Ho, avdelingsdirektør for salg i LS Cable & System.

Første anleggsarbeid for Sotrasambandet
- Anleggsarbeidet med føringsveiene for kabelen er allerede i gang i regi av Statens vegvesen, og dette er samtidig oppstarten på anleggsarbeid for det nye Sotrasambandet, forteller Jane Furnes, BKKs prosjektleder for omlegging av luftledningene.

Ni master på strekningen vil bli revet når det nye anlegget er ferdig, og arealet som tidligere var båndlagt under luftledningene vil bli frigitt.

Kablene må legges uten skjøter på broen
Det er vektrestriksjoner på den gamle Sotrabrua fra 70-tallet. Kablene legges derfor uten skjøt på broen. Det er også krav til at alt arbeidet på broen skal gjøres mens trafikken går som normalt på broen.

- Det blir en komplisert prosess å trekke kabelen på broen. Det må bygges stillas under broen, og vi legger stor vekt på at arbeidet skal skje på en trygg og sikker måte for alle parter, sier Furnes.

Statens vegvesen tar kostnadene
BKK Nett har rettighetene til traseen luftledningen går i, derfor er det Statens vegvesen som tar kostnaden med omlegging av luftledningen. Statens vegvesen er også byggherre for føringsveiene for kablene som tunneler, sjakter, kulvert og kasse på broen.

Les mer om prosjektet her

På forsiden nå

Hvert år er det 120.000 lynnedslag i Norge. De enorme kreftene kan medføre store skader og forsikringsselskapene betaler årlig ut mer enn 200 millioner i erstatning for lynskader. Det finnes imidlertid løsninger som kan begrense disse skadene kraftig.
Onsdag, 18 juli, 2018 - 11:37
Agder Energi er tildelt den prestisjetunge prisen "Innovative Star of Energy Efficiency; Power Generation & Supply Award". Konsernet får prisen sammen med Microsoft for et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.
Mandag, 16 juli, 2018 - 12:50
Den danske energiklagenemnden har besluttet at Statnett og Energinet fortsatt kan reservere kapasitet til utveksling av systemtjenester på kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge.
Mandag, 16 juli, 2018 - 12:57
Med jobber lokalisert i Oslo sentrum, tok bil og parkering for lang tid for Infrateks montører. Løsningen ble el-sykkel som fremkomstmiddel for en mer effektiv og miljøvennlig arbeidsdag.
Tirsdag, 17 juli, 2018 - 12:03
Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU.
Mandag, 16 juli, 2018 - 13:09
Helgeland Kraft Vannkraft har ikke hatt noen skader som har ført til fravær siden 2008. – Jeg føler jeg har en trygg arbeidsplass, sier verneombud Øystein Pettersen.
Tirsdag, 17 juli, 2018 - 11:58
Det uvanlige tørre og varme været vedvarer, og skaper alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen i Innlandet.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:21
Stadig flere steder langs kysten kan skip ved kai motta strøm fra land. Nå gir Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.
Fredag, 13 juli, 2018 - 11:48
Fredagskommentar:
Det finnes en tid for alt. Akkurat nå er det tid for å nyte. Med sommersol i ansiktet trykker de ansvarlige for denne nettavisen forsiktig på bremsen. Vi går i feriemodus.
Fredag, 29 juni, 2018 - 10:57
I tøff europeisk konkurranse har Trondheim og NTNU blitt plukket ut av EU til å lede an i utviklingen av europeiske energismarte byer.
Mandag, 9 juli, 2018 - 13:46
LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:16
OED har fått til vurdering en utredning om fremtidig energiforsyning på Svalbard.
Mandag, 9 juli, 2018 - 13:50
Kjerneteknologier og ABB AbilityTM-løsninger vil integrere vindkraft fra Hornsea II til kraftnettet i Storbritannia og gi strøm til over 1,3 millioner boliger.
Fredag, 13 juli, 2018 - 11:42
Ved å samle Norges nest største kraftprodusent E-CO Energi og Norges største nettselskap Hafslund Nett, har eieren Oslo kommune skapt Norges ledende integrerte kraftkonsern.
Torsdag, 5 juli, 2018 - 11:26
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
Tirsdag, 10 juli, 2018 - 18:25
19 leiligheter som ligger sentralt i Stavanger blir i august piloter for EU-prosjektet Invade. Med tre solide batterier som skal lagre strøm fra solcellepanel, vil beboerne kunne lade elbilene sine med egenprodusert strøm, og trolig også få overflødig strøm som de kan velge hvordan de vil benytte.
Tirsdag, 10 juli, 2018 - 18:37
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
Mandag, 16 juli, 2018 - 13:05
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2. kvartal 2018 på 124 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Høye kraftpriser, høy investeringsaktivitet, 18.000 nye kunder mot fjoråret, og lavere driftskostnader preger kvartalet.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:35
Energiforbruket til en halv million husstander. Så mye forsvinner på veien fra produsentene til oss forbrukere. Men noe kan gjøres.
Onsdag, 11 juli, 2018 - 18:29