Wenche Teigland i BKK Nett og Hwang Tae-Ho i LS Cable & System signerer kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. (Foto: BKK)

100 MNOK for Sotra-kabel

LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:16

Kilde: BKK

Kabelanskaffelsen er en del av prosjektet Sotrasambandet, hvor bygging av ny riksvei 555 med ny Sotrabro krever flytting av eksisterende luftledninger mellom Breivik og Litlesotra. Anskaffelsen omfatter 145 kV og 420 kV kabel, installasjon, skjøting og terminering.

- En ny vei til Sotra er etterlengtet blant alle trafikantene som bruker Sotrabrua. Veiprosjektet vil gi de over 30 000 bilistene som daglig krysser Sotrabrua en moderne veiløsning. Omlegging av BKK/Statnett sine luftledninger er avgjørende for å realisere veiprosjektet, og vi er glad for å ha fått en solid leverandør til arbeidet med nye høyspentkabler, sier Wenche Teigland, konserndirektør Nett i BKK.

Monteres i tunneler og under Sotrabrua
Luftledningen som nå skal legges om, går mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. På hver side av broen vil kablene gå i tunneler med lengde på 1,8 og 1,4 km, det bygges sjakter der kablene kan føres opp til betongdelen av broen, og under broen vil kablene installeres i kasser. Dette vil erstatte luftspennet over Vatlestraumen som går i traseen for den nye Sotrabroen. 

- Vi har valgt en utradisjonell løsning med å montere kablene under en eksisterende bro. Det er krevende, men i dette prosjektet må vi gå nye veier for å finne en løsning som lar seg gjennomføre i praksis, sier Teigland.

I drift fra 2020
Det skal installeres to sett med 420 kV kabler og ett sett med 145 kV. Det er tre kabler per sett, totalt ni kabler, som samlet veier 150 kg per meter.

Produksjon av kabler starter neste år. Selve kabelleggingen vil begynne like etter årsskiftet i 2020, og i oktober 2020 skal de nye kablene settes i drift.

- Det er et stort ansvar å gjennomføre et så viktig prosjekt, og LS Cable & System er glad for å bli valgt som entreprenør. Vi har stor tro på at vi skal løse utfordringene i prosjektet på en god måte, sier Hwang Tae-Ho, avdelingsdirektør for salg i LS Cable & System.

Første anleggsarbeid for Sotrasambandet
- Anleggsarbeidet med føringsveiene for kabelen er allerede i gang i regi av Statens vegvesen, og dette er samtidig oppstarten på anleggsarbeid for det nye Sotrasambandet, forteller Jane Furnes, BKKs prosjektleder for omlegging av luftledningene.

Ni master på strekningen vil bli revet når det nye anlegget er ferdig, og arealet som tidligere var båndlagt under luftledningene vil bli frigitt.

Kablene må legges uten skjøter på broen
Det er vektrestriksjoner på den gamle Sotrabrua fra 70-tallet. Kablene legges derfor uten skjøt på broen. Det er også krav til at alt arbeidet på broen skal gjøres mens trafikken går som normalt på broen.

- Det blir en komplisert prosess å trekke kabelen på broen. Det må bygges stillas under broen, og vi legger stor vekt på at arbeidet skal skje på en trygg og sikker måte for alle parter, sier Furnes.

Statens vegvesen tar kostnadene
BKK Nett har rettighetene til traseen luftledningen går i, derfor er det Statens vegvesen som tar kostnaden med omlegging av luftledningen. Statens vegvesen er også byggherre for føringsveiene for kablene som tunneler, sjakter, kulvert og kasse på broen.

Les mer om prosjektet her

På forsiden nå

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
På denne siden av tusenårsskiftet er det bygget flere hundre småkraftverk her i landet. Det kan best karakteriseres som en renessanse av tidligere tiders bygdekraftverk.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:39
Torsdag sist veke gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:09
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:27
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
Torsdag, 13 september, 2018 - 12:45
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
Onsdag, 12 september, 2018 - 09:45
25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:19
I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:20