Wenche Teigland i BKK Nett og Hwang Tae-Ho i LS Cable & System signerer kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. (Foto: BKK)

100 MNOK for Sotra-kabel

LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:16

Kilde: BKK

Kabelanskaffelsen er en del av prosjektet Sotrasambandet, hvor bygging av ny riksvei 555 med ny Sotrabro krever flytting av eksisterende luftledninger mellom Breivik og Litlesotra. Anskaffelsen omfatter 145 kV og 420 kV kabel, installasjon, skjøting og terminering.

- En ny vei til Sotra er etterlengtet blant alle trafikantene som bruker Sotrabrua. Veiprosjektet vil gi de over 30 000 bilistene som daglig krysser Sotrabrua en moderne veiløsning. Omlegging av BKK/Statnett sine luftledninger er avgjørende for å realisere veiprosjektet, og vi er glad for å ha fått en solid leverandør til arbeidet med nye høyspentkabler, sier Wenche Teigland, konserndirektør Nett i BKK.

Monteres i tunneler og under Sotrabrua
Luftledningen som nå skal legges om, går mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. På hver side av broen vil kablene gå i tunneler med lengde på 1,8 og 1,4 km, det bygges sjakter der kablene kan føres opp til betongdelen av broen, og under broen vil kablene installeres i kasser. Dette vil erstatte luftspennet over Vatlestraumen som går i traseen for den nye Sotrabroen. 

- Vi har valgt en utradisjonell løsning med å montere kablene under en eksisterende bro. Det er krevende, men i dette prosjektet må vi gå nye veier for å finne en løsning som lar seg gjennomføre i praksis, sier Teigland.

I drift fra 2020
Det skal installeres to sett med 420 kV kabler og ett sett med 145 kV. Det er tre kabler per sett, totalt ni kabler, som samlet veier 150 kg per meter.

Produksjon av kabler starter neste år. Selve kabelleggingen vil begynne like etter årsskiftet i 2020, og i oktober 2020 skal de nye kablene settes i drift.

- Det er et stort ansvar å gjennomføre et så viktig prosjekt, og LS Cable & System er glad for å bli valgt som entreprenør. Vi har stor tro på at vi skal løse utfordringene i prosjektet på en god måte, sier Hwang Tae-Ho, avdelingsdirektør for salg i LS Cable & System.

Første anleggsarbeid for Sotrasambandet
- Anleggsarbeidet med føringsveiene for kabelen er allerede i gang i regi av Statens vegvesen, og dette er samtidig oppstarten på anleggsarbeid for det nye Sotrasambandet, forteller Jane Furnes, BKKs prosjektleder for omlegging av luftledningene.

Ni master på strekningen vil bli revet når det nye anlegget er ferdig, og arealet som tidligere var båndlagt under luftledningene vil bli frigitt.

Kablene må legges uten skjøter på broen
Det er vektrestriksjoner på den gamle Sotrabrua fra 70-tallet. Kablene legges derfor uten skjøt på broen. Det er også krav til at alt arbeidet på broen skal gjøres mens trafikken går som normalt på broen.

- Det blir en komplisert prosess å trekke kabelen på broen. Det må bygges stillas under broen, og vi legger stor vekt på at arbeidet skal skje på en trygg og sikker måte for alle parter, sier Furnes.

Statens vegvesen tar kostnadene
BKK Nett har rettighetene til traseen luftledningen går i, derfor er det Statens vegvesen som tar kostnaden med omlegging av luftledningen. Statens vegvesen er også byggherre for føringsveiene for kablene som tunneler, sjakter, kulvert og kasse på broen.

Les mer om prosjektet her

På forsiden nå

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.
Torsdag, 15 november, 2018 - 13:26
- Elektrifisering er eit viktig klimatiltak for å fjerna bruken av fossil energi. Vi treng 30-50 TWh meir fornybar energi for å nå målet om full elektrifisering av fastlands-Norge, og vindkraft vil stå for det meste av veksten, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:13
Midtkraft Nett AS, et nettselskap lokalisert i Buskerud, har valgt Aidon som leverandør av nye smarte målere. Kontrakten ble inngått i Vikersund 26. oktober og dekker alle kundene til Midtkraft, det vil si totalt 13 500 målepunkter.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:59
I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18
Markedsaktørene har løftet prisforventningene i strømmarkedet både for den kommende vinteren og for de kommende årene.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:05
Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:28
Tema for Grønn frokost i Lyse var blant annet hva som skjer når alle el-ferjer, el-fly og elbusser kommer?
Onsdag, 14 november, 2018 - 09:05
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Fra himmelen, svarte jeg spontant. Tiåringen så ut som et levende spørsmålstegn. Så sprakk ansiktet i et stort smil. Gud kan alt han, sukket barnebarnet mitt imponert.
Fredag, 16 november, 2018 - 10:17
Nexans på Rognan har produsert og levert til sammen 915 kilometer forsterkerfrie, fiberoptiske sjøkabler til PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Kablene vil skape en digital bru mellom Jakarta og Surabaya.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:11
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:52
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:48
Høstens kull fra Trainee Sør har gjennomført sine første måneder i Agder Energi. Hva har de jobbet med? Hvordan har overgangen til arbeidslivet vært og hvordan har arbeidsgiveren deres taklet "livet med ny trainee"?
Mandag, 12 november, 2018 - 09:16
Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:26
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57