Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka gjør felles front i det viktige spørsmålet om nettutjevning som skal til politisk behandling i høst. (Foto: Distriktsenergi)

På hugget med nettutjevning

Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka har hatt møte med embetsverket i OED og la fram to alternative modeller for utjevning av nettleien.
Mandag, 2 juli, 2018 - 11:02

Kilde: Distriksenergi

-Vi presenterte to gode og gjennomarbeidede løsninger som vi har tro på får gjennomslag i departementet. Nå skal embetsverket finlese forslaget vårt og så håper vi statsråd Søviknes vil møte oss til høsten. Jeg tror at statsråden vil se at det vi har lagt fram er svar på det Stortinget har bedt om. Dette er en viktig kampsak som jeg har tro på at vi vinner fram med, sier Knut Lockert i Distriktsenergi.

Her kan du lese notatet og rapporten som ble overlevert departementet.

Flertall i Stortinget

Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettleien i Norge. Kravet fra Stortinget kom etter massiv misnøye med dagens ordning, der det er store ulikheter i nettleien avhengig av hvor du bor. Særlig er det blitt reagert på at områder med mye kraftproduksjon har av landets høyeste nettleie, mens bynære strøk med lang avstand til produsentene har billigere nettleie.

På tide at Søviknes snur

Arbeiderpartiet som er en del av flertallet på Stortinget i denne saken, har gjort det klart at de ikke vil akseptere at Olje- og energiministeren går imot stortingsflertallet som krever likere nettleie. Det sier Stortingsrepresentant Else-May Botten til distriktsenergi.no.

-Lik nettleie er en sak som regjeringen kommer til Stortinget med nå i høst. Hva tror du blir utfallet av den saken?

-Jeg tror vi kommer mye nærmere en likhet. Dette presser seg fram siden vi har et stort flertall i Stortinget for likere nettleie. Vi som bor ute i distriktene finner oss ikke i det at vi må betale mer bare for å ha tilgang til strøm. En ting er prisen på det du bruker, men det som oppfattes veldig urettferdig er at det er så store prisforskjeller i nettleien mellom Oslo på den ene siden og blant andre Møre og Romsdal, Sogn- og Fjordane og Nord-Trøndelag, sier Else-May Botten. Hun sitter sentralt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget der hun er nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon.

-Så Ap finner seg ikke i at olje- og energiminister Terje Søviknes kommer med et svar som dere ikke blir fornøyde med.

-Nei, for det er et flertall i Stortinget mot det statsråden står for, og det forslaget Søviknes har kommet med er dårlig utredet. Det er for dårlig arbeid rett og slett og det er på tide for ham å snu, sier hun.

To modeller

-Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka har på den bakgrunn sett på alternative modeller for utjevning av nettleien og har falt ned på to alternative løsninger vi anbefaler at det ses nærere på, sier Lockert.

-Den første modellen er basert på frimerkeprinsippet. Denne innebærer at det betales samme nettleie uavhengig av hvor man bor. Den andre modellen gjør at nettleien utjevnes kraftig ved at den legger opp til at de ikke-påvirkbare kostnadene til nettselskapene utjevnes, mens selskapenes påvirkbare kostnader holdes utenfor utjevningen, sier Lockert.

Eksempler på ikke påvirkbare kostnader er kostnader ved overliggende nett og forhold knyttet til geografi, kundeantall og andre forhold selskapene ikke har kontroll over.

De ikke- påvirkbare kostnadene utgjør ca. 70% av nettleien i dag, sier Lockert. Han understreker at forslagene forutsetter at det stilles samme krav til effektivitet i selskapene som tidligere. -Ingen av disse modellene vil redusere insentiver for kostnadseffektiv drift. Jeg tror vi går en spennende høst i møte på Stortinget, sier Lockert. 

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11