Endelig kan Bjørn Aase Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon, ønske velkommen inn i det flunkende nye kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Klappet og klart for Lysebotn 2

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00

Kilde: Lyse

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes offisieltav statsminister Erna Solberg i dag. Byggearbeidet har pågått i fem år og prosjektet har en kostnadsramme på nær 2 milliarder kroner. Det nye kraftverket gir 15 prosent mer energi enn det gamle som nå stenges.

Det nye kraftverket, Lysebotn 2, er utstyrt med to moderne turbiner som yter 370 MW og produserer i alt 1500 GWh per år ved å utnytte et vannfall på 685 meter. Effekten øker med 75 prosent. Kraftverket vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander, og kraftstasjonens fleksibilitet er tilpasset morgendagens kraftmarked.

Den nye kraftstasjonen i Lysebotn er en viktig milepæl i arbeidet med å modernisere kraftproduksjonen i Lysekonsernet. 

Økt fallhøyde fra vannmagasinet til kraftstasjonen gir en økt årlig kraftproduksjon på 180 GWh. Vannressursen er uendret, men den utnyttes på en mer effektiv måte.

Større installert effekt gir muligheter for å produsere store mengder energi på kort tid. Denne fleksibiliteten er tilpasset et kraftmarked hvor en økende andel av kraftproduksjonen baseres på vind og sol som har begrensede muligheter for å balansere kraftproduksjonen i tråd med etterspørselen. 

Det ligger i ryggraden vår å produsere fornybar, regulerbar vannkraft. Med Lysebotn 2 vil vi ha en vannkraftproduksjon som er godt posisjonert for å skape verdier for de 16 eierkommunene våre i flere tiår fremover, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.   

I hundre år har det vært produsert vannkraft i tilknytning til Lysefjorden. Det gamle kraftverket i Lysebotn var en nasjonal stolthet da det sto ferdig tidlig på 1950-tallet. Nå er dette kraftverket erstattet med Lysebotn 2 som skal videreføre tradisjonene på en god måte til beste for samfunnet. 

Et godt miljøprosjekt 

Lysebotn 2 kan på mindre enn ett minutt mobilisere 500 000 hestekrefter, og når 60 000 liter vann i sekundet møter turbinhjulet blir resultatet høy effekt. 

Etter mer enn en million arbeidstimer igangsettes Lysebotn 2 etter vedtatt tidsplan og innenfor kalkulert kostnadsramme. Inngrepene i naturen er minimale. 

Lysebotn 2 er godt posisjonert for framtiden. Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal. 

Lysebotn 2 ble vedtatt bygget av bedriftsforsamlingen i 2012 etter grundige vurderinger for å sikre den totalt sett beste utbyggingsløsningen med hensyn til både økonomi og miljø. 

På forsiden nå

Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:03
Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer. Med dagens strømnett og forbruk viser analysene også at det er mer rom for utbygging av vindkraft i Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:43
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:57
Norden er på terskelen til vinter, og størrelsen på energilagrene blir viktig for hvilken strømpris vi kan vente oss gjennom vinteren.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:53
Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 09:02
Lyse har solgt sin resterende eierandel på 30 prosent i Skangas AS til det finske, statseide selskapet Gasum OY som nå eier 100 prosent av aksjene i Skangas.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 08:56
Fredagskommentar:
At det ikke er lett å gjøre alle til lags går tydelig frem i mangfoldet av kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet 2019. Meningsbærende energiaktører er ikke noe unntak i så måte.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:36
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
NVE har lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:58
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:25
Det ble foretatt 5 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:15
De smarte målerne åpner for tilkobling av nyttige løsninger 1.januar 2019. Det er nå registrert flere enn 45 firmaer som utvikler løsninger for lesing av data fra de smarte målerne.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:56
Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over budsjettet til OED.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:43
En reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet, fastslår daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Reduksjonen vil også ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:22