Endelig kan Bjørn Aase Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon, ønske velkommen inn i det flunkende nye kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Klappet og klart for Lysebotn 2

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00

Kilde: Lyse

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes offisieltav statsminister Erna Solberg i dag. Byggearbeidet har pågått i fem år og prosjektet har en kostnadsramme på nær 2 milliarder kroner. Det nye kraftverket gir 15 prosent mer energi enn det gamle som nå stenges.

Det nye kraftverket, Lysebotn 2, er utstyrt med to moderne turbiner som yter 370 MW og produserer i alt 1500 GWh per år ved å utnytte et vannfall på 685 meter. Effekten øker med 75 prosent. Kraftverket vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander, og kraftstasjonens fleksibilitet er tilpasset morgendagens kraftmarked.

Den nye kraftstasjonen i Lysebotn er en viktig milepæl i arbeidet med å modernisere kraftproduksjonen i Lysekonsernet. 

Økt fallhøyde fra vannmagasinet til kraftstasjonen gir en økt årlig kraftproduksjon på 180 GWh. Vannressursen er uendret, men den utnyttes på en mer effektiv måte.

Større installert effekt gir muligheter for å produsere store mengder energi på kort tid. Denne fleksibiliteten er tilpasset et kraftmarked hvor en økende andel av kraftproduksjonen baseres på vind og sol som har begrensede muligheter for å balansere kraftproduksjonen i tråd med etterspørselen. 

Det ligger i ryggraden vår å produsere fornybar, regulerbar vannkraft. Med Lysebotn 2 vil vi ha en vannkraftproduksjon som er godt posisjonert for å skape verdier for de 16 eierkommunene våre i flere tiår fremover, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.   

I hundre år har det vært produsert vannkraft i tilknytning til Lysefjorden. Det gamle kraftverket i Lysebotn var en nasjonal stolthet da det sto ferdig tidlig på 1950-tallet. Nå er dette kraftverket erstattet med Lysebotn 2 som skal videreføre tradisjonene på en god måte til beste for samfunnet. 

Et godt miljøprosjekt 

Lysebotn 2 kan på mindre enn ett minutt mobilisere 500 000 hestekrefter, og når 60 000 liter vann i sekundet møter turbinhjulet blir resultatet høy effekt. 

Etter mer enn en million arbeidstimer igangsettes Lysebotn 2 etter vedtatt tidsplan og innenfor kalkulert kostnadsramme. Inngrepene i naturen er minimale. 

Lysebotn 2 er godt posisjonert for framtiden. Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal. 

Lysebotn 2 ble vedtatt bygget av bedriftsforsamlingen i 2012 etter grundige vurderinger for å sikre den totalt sett beste utbyggingsløsningen med hensyn til både økonomi og miljø. 

På forsiden nå

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Utgiverselskapet ElektroMedia har ansatt Øyvind Lie (42) som redaktør i fagbladet Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net. Lie jobber i dag som journalist i bladet Energi/Europower.
Torsdag, 29 november, 2018 - 11:07
Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har vunnet en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:02
Nexans skal produsere, levere og installere en sjøkabel, inkludert fiberoptisk kabel, i en vanndybde på opptil 650 meter i Filippinene. Kabelforbindelsen vil gi det filippinske folket et mer pålitelig strømnett.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:27
Fredagskommentar:
Energibransjen går ut av 2018 med en utvikling som peker i mange retninger. En ting er helt sikkert; i 2019 kommer det til å bli mye mer av det samme.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:28
Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europa har stø kurs mot et kraftsystem med mye mer fornybar produksjon og vesentlig lavere CO2-utslipp. Kraftprisene holder seg på dagens nivå de nærmeste årene før de går noe ned fra rundt 2030. Parallelt blir prisene mer volatile.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:17
Sist uke fikk vi høre at det kommer nok en utsettelse på den nye finske kjernekraftreaktoren.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:13
Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått nye langsiktige industrikraftavtaler for perioden 1.12 2018 til 31.12 2026. Leveransen er totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på omlag 900 GWh til hvert selskap.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:22
- Dette er svært gledelig og helt avgjørende for at vi skal kunne sette i drift Europas største landstrømanlegg i Bergen i 2020, sier havnedirektør Johnny Breivik og konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:37
Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes først og fremst strømprisene.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:15
Batterier tas i bruk i stadig nye markeder. De seneste årene har for eksempel markedet for batteridrevne bilferger i Norge nærmest eksplodert. Totalt skal 72 riksvegferger få elektrisk fremdrift. Nå skal imidlertid batterier også tas i bruk offshore på rigger.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:55
Opposisjonen går inn for å bruke norsk bistand som pressmiddel for å hindre bygging av nye kullkraftverk i utviklingsland.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:07