Endelig kan Bjørn Aase Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon, ønske velkommen inn i det flunkende nye kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Klappet og klart for Lysebotn 2

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00

Kilde: Lyse

Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes offisieltav statsminister Erna Solberg i dag. Byggearbeidet har pågått i fem år og prosjektet har en kostnadsramme på nær 2 milliarder kroner. Det nye kraftverket gir 15 prosent mer energi enn det gamle som nå stenges.

Det nye kraftverket, Lysebotn 2, er utstyrt med to moderne turbiner som yter 370 MW og produserer i alt 1500 GWh per år ved å utnytte et vannfall på 685 meter. Effekten øker med 75 prosent. Kraftverket vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander, og kraftstasjonens fleksibilitet er tilpasset morgendagens kraftmarked.

Den nye kraftstasjonen i Lysebotn er en viktig milepæl i arbeidet med å modernisere kraftproduksjonen i Lysekonsernet. 

Økt fallhøyde fra vannmagasinet til kraftstasjonen gir en økt årlig kraftproduksjon på 180 GWh. Vannressursen er uendret, men den utnyttes på en mer effektiv måte.

Større installert effekt gir muligheter for å produsere store mengder energi på kort tid. Denne fleksibiliteten er tilpasset et kraftmarked hvor en økende andel av kraftproduksjonen baseres på vind og sol som har begrensede muligheter for å balansere kraftproduksjonen i tråd med etterspørselen. 

Det ligger i ryggraden vår å produsere fornybar, regulerbar vannkraft. Med Lysebotn 2 vil vi ha en vannkraftproduksjon som er godt posisjonert for å skape verdier for de 16 eierkommunene våre i flere tiår fremover, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.   

I hundre år har det vært produsert vannkraft i tilknytning til Lysefjorden. Det gamle kraftverket i Lysebotn var en nasjonal stolthet da det sto ferdig tidlig på 1950-tallet. Nå er dette kraftverket erstattet med Lysebotn 2 som skal videreføre tradisjonene på en god måte til beste for samfunnet. 

Et godt miljøprosjekt 

Lysebotn 2 kan på mindre enn ett minutt mobilisere 500 000 hestekrefter, og når 60 000 liter vann i sekundet møter turbinhjulet blir resultatet høy effekt. 

Etter mer enn en million arbeidstimer igangsettes Lysebotn 2 etter vedtatt tidsplan og innenfor kalkulert kostnadsramme. Inngrepene i naturen er minimale. 

Lysebotn 2 er godt posisjonert for framtiden. Kraftverket vil bidra til samfunnsbyggingen i Sør-Rogaland, til glede for eierkommunene, sier styreleder i Lyse, Harald Espedal. 

Lysebotn 2 ble vedtatt bygget av bedriftsforsamlingen i 2012 etter grundige vurderinger for å sikre den totalt sett beste utbyggingsløsningen med hensyn til både økonomi og miljø. 

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11