REMA 1000s nye distribunal har en helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring og avansert databasert styring. (Foto: REMA 1000)

Produserer og lagrer energi

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39

Kilde: Multiconsult

- Det unike med REMA 1000s nye distribunal er den helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring i bygget og avansert databasert styring av produksjon og forbruk. Vi regner med at rundt 25 prosent av energibehovet for REMA-bygget blir dekket av den egenproduserte energien, sier Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult.

Multiconsult har vært ansvarlig for å utarbeide og implementere energiløsningen i bygget, og har samarbeidet tett med REMA 1000 og rådgivningsfirmaet Evotek for å finne de beste og mest effektive løsningene. Tirsdag 18. september var det offisiell åpning av bygget.

- I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. REMA Distribunal Vagle er et eksempel på hvordan vi med innovativ teknologi kan spare både kostnader og energi, noe som kommer både miljøet og kundene til gode, sier Reidar Sørvåg, daglig leder ved distribunalen.

Datasystemer effektiviserer 
Mye av taket på det 26 000 m2 store bygget i Sandnes er dekket med solcelleanlegg, og effektive løsninger i bygget gjør det mulig å realisere et bygg som er selvforsynt med store deler av energibehovet. Avanserte datasystemer sørger for å forutse kraftproduksjon og energiforbruk i forhold til vær og andre forhold, og å optimalisere driften av bygget.

- Det som er enestående i dette tilfellet er at den produserte energien nesten kun brukes i bygget, og ikke distribueres inn i det vanlige strømnettet, slik som et vanlig solcelleanlegg i stor grad ville ha gjort. I REMA 1000s distribunal blir energi som ikke brukes umiddelbart lagret i en stor batteripakke, slik at den også kan brukes når solcelleanlegget ikke produserer energi. I tillegg lagres energien som kulde eller varme i en stor vanntank, som avhengig av årstid tilfører bygget kjøling eller varme, sier Thorud.

Thorud påpeker også at en annen ting som er unikt er at man basert på innhenting av værvarsel og planlagt aktivitet i bygget kan forutsi hvor mye energi bygget vil trenge de neste timene og døgnene. Dermed kan energiforbruk og lagring planlegges mye mer effektivt.

Egenprodusert energi 
Det er solenergi som tilfører bygget egenprodusert fornybar energi. Totalt er det beregnet en årlig energiproduksjon ved hjelp av solceller på rundt 830 000 kWh, noe som er ca. 25 prosent av det bygget totalt behøver av energi til drift.

- Løsningene har stort potensiale både i Norge og internasjonalt. Det er det første prosjektet som demonstrerer en slik løsning i så stor skala, men metoden og teknologien kan overføres og tilpasses til de fleste andre bygg, påpeker Thorud.

Mer eller mindre selvforsynte bygg frigjør kapasitet i elektrisitetsnettet og kan begrense behovet for ytterligere investeringer i kraftnettet. Internasjonalt er det i mange tilfeller vel så viktig at et relativt selvforsynt energisystem gir en sikker energiforsyning.

Fakta om bygget

  • REMA 1000s nye distribunal på Vagle i Sandnes lagrer og distribuerer matvarer til Rogaland og Agder, og har også kontorarbeidsplasser.
  • Bygget er på 26 000 m2 og er ferdig i september 2018.
  • En helhetlig energiløsning med solcelleanlegg, lagring av energi i batteripakker og lagring av termisk energi, gjør at bygget i større grad enn vanlig er selvforsynt med elektrisitet.
  • Basert på værvarsel og aktivitetsdata lages prognoser for både kraftproduksjon og energiforbruk, slik at driften kan optimaliseres ytterligere.
  • Solcelleanlegget har installert effekt på 1 MWp. Det elektriske batteriet som benyttes for lagring av energi er på 460 kWh / 200 kW.
  • Nyttig lagringskapasitet og effektuttak på det termiske lageret vil avhenge av driftstilstanden i det tekniske anlegget. Termisk lagringskapasitet for kulde- og varmelagring vil teoretisk kunne komme opp i hhv. 3500 og 7000 kWh.

På forsiden nå

Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:03
Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer. Med dagens strømnett og forbruk viser analysene også at det er mer rom for utbygging av vindkraft i Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:43
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:57
Norden er på terskelen til vinter, og størrelsen på energilagrene blir viktig for hvilken strømpris vi kan vente oss gjennom vinteren.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:53
Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 09:02
Lyse har solgt sin resterende eierandel på 30 prosent i Skangas AS til det finske, statseide selskapet Gasum OY som nå eier 100 prosent av aksjene i Skangas.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 08:56
Fredagskommentar:
At det ikke er lett å gjøre alle til lags går tydelig frem i mangfoldet av kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet 2019. Meningsbærende energiaktører er ikke noe unntak i så måte.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:36
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
NVE har lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:58
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:25
Det ble foretatt 5 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:15
De smarte målerne åpner for tilkobling av nyttige løsninger 1.januar 2019. Det er nå registrert flere enn 45 firmaer som utvikler løsninger for lesing av data fra de smarte målerne.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:56
Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over budsjettet til OED.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:43
En reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet, fastslår daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Reduksjonen vil også ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:22