REMA 1000s nye distribunal har en helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring og avansert databasert styring. (Foto: REMA 1000)

Produserer og lagrer energi

REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39

Kilde: Multiconsult

- Det unike med REMA 1000s nye distribunal er den helhetlige energiløsningen med lokal solenergiproduksjon, energilagring i bygget og avansert databasert styring av produksjon og forbruk. Vi regner med at rundt 25 prosent av energibehovet for REMA-bygget blir dekket av den egenproduserte energien, sier Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult.

Multiconsult har vært ansvarlig for å utarbeide og implementere energiløsningen i bygget, og har samarbeidet tett med REMA 1000 og rådgivningsfirmaet Evotek for å finne de beste og mest effektive løsningene. Tirsdag 18. september var det offisiell åpning av bygget.

- I REMA 1000 er vi opptatt av å drive både effektivt og miljøvennlig. REMA Distribunal Vagle er et eksempel på hvordan vi med innovativ teknologi kan spare både kostnader og energi, noe som kommer både miljøet og kundene til gode, sier Reidar Sørvåg, daglig leder ved distribunalen.

Datasystemer effektiviserer 
Mye av taket på det 26 000 m2 store bygget i Sandnes er dekket med solcelleanlegg, og effektive løsninger i bygget gjør det mulig å realisere et bygg som er selvforsynt med store deler av energibehovet. Avanserte datasystemer sørger for å forutse kraftproduksjon og energiforbruk i forhold til vær og andre forhold, og å optimalisere driften av bygget.

- Det som er enestående i dette tilfellet er at den produserte energien nesten kun brukes i bygget, og ikke distribueres inn i det vanlige strømnettet, slik som et vanlig solcelleanlegg i stor grad ville ha gjort. I REMA 1000s distribunal blir energi som ikke brukes umiddelbart lagret i en stor batteripakke, slik at den også kan brukes når solcelleanlegget ikke produserer energi. I tillegg lagres energien som kulde eller varme i en stor vanntank, som avhengig av årstid tilfører bygget kjøling eller varme, sier Thorud.

Thorud påpeker også at en annen ting som er unikt er at man basert på innhenting av værvarsel og planlagt aktivitet i bygget kan forutsi hvor mye energi bygget vil trenge de neste timene og døgnene. Dermed kan energiforbruk og lagring planlegges mye mer effektivt.

Egenprodusert energi 
Det er solenergi som tilfører bygget egenprodusert fornybar energi. Totalt er det beregnet en årlig energiproduksjon ved hjelp av solceller på rundt 830 000 kWh, noe som er ca. 25 prosent av det bygget totalt behøver av energi til drift.

- Løsningene har stort potensiale både i Norge og internasjonalt. Det er det første prosjektet som demonstrerer en slik løsning i så stor skala, men metoden og teknologien kan overføres og tilpasses til de fleste andre bygg, påpeker Thorud.

Mer eller mindre selvforsynte bygg frigjør kapasitet i elektrisitetsnettet og kan begrense behovet for ytterligere investeringer i kraftnettet. Internasjonalt er det i mange tilfeller vel så viktig at et relativt selvforsynt energisystem gir en sikker energiforsyning.

Fakta om bygget

  • REMA 1000s nye distribunal på Vagle i Sandnes lagrer og distribuerer matvarer til Rogaland og Agder, og har også kontorarbeidsplasser.
  • Bygget er på 26 000 m2 og er ferdig i september 2018.
  • En helhetlig energiløsning med solcelleanlegg, lagring av energi i batteripakker og lagring av termisk energi, gjør at bygget i større grad enn vanlig er selvforsynt med elektrisitet.
  • Basert på værvarsel og aktivitetsdata lages prognoser for både kraftproduksjon og energiforbruk, slik at driften kan optimaliseres ytterligere.
  • Solcelleanlegget har installert effekt på 1 MWp. Det elektriske batteriet som benyttes for lagring av energi er på 460 kWh / 200 kW.
  • Nyttig lagringskapasitet og effektuttak på det termiske lageret vil avhenge av driftstilstanden i det tekniske anlegget. Termisk lagringskapasitet for kulde- og varmelagring vil teoretisk kunne komme opp i hhv. 3500 og 7000 kWh.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11