Hacking har utviklet seg til å bli et alvorlig problem. Det er nødvendig å iverksette tiltak som reduserer sårbarheten i strømnettet og hos kraftprodusentene. (Illustrasjon: Powel)

Tiltak som reduserer sårbarhet

I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35

Kilde: Powel

Hyppigheten av slike angrep vil fortsette å øke, det er naivt å tro noe annet. Til tross for økt bevissthet rundt problematikken er man ikke raske nok til å utføre tiltak som reduserer sårbarheten. Jo mer avansert teknologien blir, jo mer avanserte blir også hackerne.

Fra norsk helsevesen til iranske atomkraftverk, fra utroskapssider til amerikanske banker - eksempler på institusjoner som har blitt rammet av cyberkriminalitet finnes innen de fleste sektorer og de fleste land. Antallet målrettede angrep øker og konsekvensene av slike angrep kan være alt fra lekking av personlig informasjon til fysisk skade på utstyr. I verste fall kan det være snakk om tap av liv.

Energisektoren er en av sektorene hvor direkte konsekvenser og ringvirkninger kan være alvorlige. Samfunn som er vant til å ha tilgang på strøm til enhver tid er de også svært sårbare for strømbrudd. Et lengre strømbrudd kan i verste fall ha katastrofale følger.

Kort vei til anarki

Tidligere i år rapporterte britisk presse at veien til anarki ville være kort om Storbritannia blir rammet av et lengre strømbrudd. Artiklene var basert på undersøkelser fra britiske sikkerhetsmyndigheter. I ytterste konsekvens kan et slik strømbrudd ha direkte innvirkning på samfunnskritiske tjenester og bety mangel på vann, drivstoff og mat. Om innbyggere mister tilgang på mat og vann er det ikke vanskelig å se for seg at veien til opptøyer kan bli kort.

- Hvert år ser vi en økning i antall angrep, både i energisektoren og i samfunnet generelt. I tillegg ser vi flere og flere angrep mot profilerte mål. Når det gjelder energisektoren er det mest kjente angrepet vi kjenner til strømbruddet i Ukraina i 2015. Rundt 225,000 mennesker ble berørt og enkelte var uten strøm i opp til seks timer, forteller Mike Loginov, Chief of Cyber Security i Powel.

Digitalisering har revolusjonert mange sektorer, inkludert energisektoren. Samtidig har utviklingen gjort sektoren mer sårbar. Digitale sensorer, skydrift, smarte målere og tingenes internett har i tillegg til en mengde muligheter skapt en rekke utfordringer som vi ikke har råd til å ignorere. Blant annet har de gitt hackere mange flere veier inn i systemer enn tidligere.

Angrepene mot Ukraina brakte en rekke sårbarheter frem i lyset som nettselskap bør merke seg. Det er bredt antatt at dette angrepet kom som følge av den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland, men man trenger ikke å være i et konfliktområde for å bli utsatt for noe liknende.

Hvem er i risikogruppen?

- Det som skjedde i Ukraina kunne ha skjedd hvem som helst og hvor som helst, helt uavhengig av land pågående konflikter. Hackere er ikke en homogen gruppe, de har forskjellige utgangspunkter og agendaer. Noen er representanter for nasjonalstater og jobber for nasjonal sikkerhet, andre er såkalte hacktivister, en akticist dedikert til en spesiell sak. I tillegg har du andre kriminelle og terrorister, grupper og individuelle med sine egne motiver for å begå kriminelle handlinger, sier Loginov.

Loginov er en sertifisert og pris-vinnende Chief Information Security Officer (CISO) eller leder for informasjonssikkerhet. Han har vært ansatt i Powel siden april 2017 og har flere tiår med erfaring. Nylig mottok han to priser; UK Gamechanger of the Year 2018 fra ACQ5 Global Awards og Management Consultant of the Year 2018 av CEO Management Magazine. Han leder også organisasjonen IOTSA, International Operational Technology Security Association som er sponset av blant andre Powel og jobber for å spre informasjon om OT-sikkerhet.

Han har selvfølgelig rett når det gjelder trusselbildet. I Norge er både PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet enige om at kritisk infrastruktur som strømnettet er potensielle mål både for spionasje og angrep.

Hvor stort er problemet i norsk energisektor?

Selv om det ikke har vært noen kjente omfattende angrep hittil, viser en rapport fra NVE at mange energiselskap har likevel blitt rammet av sikkerhetsbrudd eller angrep.

Rapporten, publisert i desember 2017 gransket digital sikkerhet i norsk energisektor og gir et overblikk over hendelser i perioden mellom juni 2016 og juni 2017. Rapporten er basert på en frivillig undersøkelse sendt til norske energiselskap, den er skrevet på grunnlag av svarene de fikk og gir et innblikk i situasjonen heller enn fullstendig oversikt.

Rapporten viser at sektoren er utsatt for både uønsket brudd på IT sikkerheten og cyberangrep. Nærmere 70% av de som svarte på undersøkelsen rapporterte at de hadde erfart uønskede hendelser i forhold til IT sikkerhet. 59% sa at de så på hendelsene som alvorlige.

- Cyberkriminelle er raske til å utnytte forandringene som kommer med en globalisert og digitalisert verden og du må bare sørge for at du er i forkant. Opplæring av ansatte og oppdateringer av systemer er svært viktig, avslutter Loginov.

Powel Security Services bistår med alle dine sikkerhetsbehov og kan hjelpe din bedrift med å holde seg trygg og sikker. Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov.

På forsiden nå

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Utgiverselskapet ElektroMedia har ansatt Øyvind Lie (42) som redaktør i fagbladet Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net. Lie jobber i dag som journalist i bladet Energi/Europower.
Torsdag, 29 november, 2018 - 11:07
Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har vunnet en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:02
Nexans skal produsere, levere og installere en sjøkabel, inkludert fiberoptisk kabel, i en vanndybde på opptil 650 meter i Filippinene. Kabelforbindelsen vil gi det filippinske folket et mer pålitelig strømnett.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:27
Fredagskommentar:
Energibransjen går ut av 2018 med en utvikling som peker i mange retninger. En ting er helt sikkert; i 2019 kommer det til å bli mye mer av det samme.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:28
Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europa har stø kurs mot et kraftsystem med mye mer fornybar produksjon og vesentlig lavere CO2-utslipp. Kraftprisene holder seg på dagens nivå de nærmeste årene før de går noe ned fra rundt 2030. Parallelt blir prisene mer volatile.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:17
Sist uke fikk vi høre at det kommer nok en utsettelse på den nye finske kjernekraftreaktoren.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:13
Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått nye langsiktige industrikraftavtaler for perioden 1.12 2018 til 31.12 2026. Leveransen er totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på omlag 900 GWh til hvert selskap.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:22
- Dette er svært gledelig og helt avgjørende for at vi skal kunne sette i drift Europas største landstrømanlegg i Bergen i 2020, sier havnedirektør Johnny Breivik og konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:37
Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes først og fremst strømprisene.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:15
Batterier tas i bruk i stadig nye markeder. De seneste årene har for eksempel markedet for batteridrevne bilferger i Norge nærmest eksplodert. Totalt skal 72 riksvegferger få elektrisk fremdrift. Nå skal imidlertid batterier også tas i bruk offshore på rigger.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:55
Opposisjonen går inn for å bruke norsk bistand som pressmiddel for å hindre bygging av nye kullkraftverk i utviklingsland.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:07