Ny kompetanse, fagleg oppdatering og rekruttering, det er mange fordelar med lærlingar. Her er Tussa sine 13 lærlingar i Ørsta. I tillegg kjem 6 lærlingar i Ulsteinvik. (Foto: Tussa)

Tussa satsar på lærlingar

Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22

Kelde: Tussa

Haustfargane byrjar så vidt å bli synlege i fjellsidene, og Opplæringskontoret for elektrofag er ute på sin årlege signeringsturne. Sju nye lærlingar skal skrive under lærlingkontrakt i Tussa. Alt i alt har Tussa Installasjon 19 lærlingar i elektrofag fordelt på avdelingane i Ørsta og Ulsteinvik.

- Tussa er blant dei som tek inn flest lærlingar i fylket i år. Det er vi glade for. I dag er det ikkje ei sjølvfølge for elevane å få seg læreplass, seier Espen Hoddevik i Opplæringskontoret for elektrofag.

Viktig å satse på lærlingar

Tussa Installasjon tek inn lærlingar både fordi det er eit samfunnsansvar, og fordi det tilfører nye krefter og kompetanse til bedrifta.

- Læretida er ein viktig del av utdanningsløpet for ein elektrikar, og det vil vi støtte opp om. Med lærlingane følgjer også oppdatering i læreplanar og utvikling i faget, og det er noko vi haustar godt av. I tillegg ønskjer mange å halde fram med å jobbe for oss etter læretida, så det fungerer også som ein rekrutteringskanal. I dag har vi montørar, basar og prosjektleiarar som starta som lærlingar hos oss, seier Roar Stenersen, adm. direktør i Tussa Installasjon.

Godt integrerte i bedrifta

Roar Stenersen har nettopp ønskt dei fem nye lærlingane ved avdelinga i Ørsta velkommen. No sit det 13 lærlingar i elektrikaruniform rundt møtebordet, klare for å få vite meir om bedrifta og kva som vert venta av dei på jobb. Det blir lagt stor vekt på godt arbeidsmiljø, å vere serviceinnstilt i møte med kundane og å vere ein god ambassadør for bedrifta.

I samtalane etterpå vert dette trekt fram som positivt av lærlingane.

- Det er godt arbeidsmiljø og høg kompetanse blant montørane, seier ein. Ein annan trekkjer fram varierte dagar og oppgåver. – Her får vi jobba både på både små og store prosjekt, hos bedrifter, industri og privatpersonar.

Knapt med læreplassar

For dei som står utan læreplass så er rådet frå Opplæringskontoret enkelt. Ikkje gi opp.

- Vi veit av erfaring at for mange så ordnar det seg utover hausten, seier Hoddevik. – Det gjeld å stå på og halde kontakta med bedriftene.

Yrkesfaga sitt år 2018

2018 er yrkesfaga sitt år, og for fyrste gong på mange år vel like mange yrkesfag som studiespesialisering. I overkant av 34 500 norske elevar starta på yrkesfag på vidaregåande no i haust. Det er halvparten av dei nærare 69 500 elevane som har fått plass, viser dei nasjonale inntakstala for vidaregåande opplæring (ref. yrkesfag.no).

På forsiden nå

Etter mange år med oppgang så faller tilfredsheten og lojaliteten til norske strømforbrukere markant. Et år med relativt høye strømpriser, mye vær og mange strømbrudd har bidratt til at tilfredsheten med kraftleverandørene nå er tilbake på nivået fra 2013. Også nettselskapene i Norge må notere seg en solid tilbakegang fra i fjor.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:07
Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:52
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:42
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Utgiverselskapet ElektroMedia har ansatt Øyvind Lie (42) som redaktør i fagbladet Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net. Lie jobber i dag som journalist i bladet Energi/Europower.
Torsdag, 29 november, 2018 - 11:07
Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har vunnet en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:02
Nexans skal produsere, levere og installere en sjøkabel, inkludert fiberoptisk kabel, i en vanndybde på opptil 650 meter i Filippinene. Kabelforbindelsen vil gi det filippinske folket et mer pålitelig strømnett.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:27
Fredagskommentar:
Energibransjen går ut av 2018 med en utvikling som peker i mange retninger. En ting er helt sikkert; i 2019 kommer det til å bli mye mer av det samme.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:28
Statnetts langsiktige markedsanalyse viser at Europa har stø kurs mot et kraftsystem med mye mer fornybar produksjon og vesentlig lavere CO2-utslipp. Kraftprisene holder seg på dagens nivå de nærmeste årene før de går noe ned fra rundt 2030. Parallelt blir prisene mer volatile.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:17
Sist uke fikk vi høre at det kommer nok en utsettelse på den nye finske kjernekraftreaktoren.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:13
Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny samarbeidspartner på bredbåndstjenester.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått nye langsiktige industrikraftavtaler for perioden 1.12 2018 til 31.12 2026. Leveransen er totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på omlag 900 GWh til hvert selskap.
Fredag, 7 desember, 2018 - 09:22
- Dette er svært gledelig og helt avgjørende for at vi skal kunne sette i drift Europas største landstrømanlegg i Bergen i 2020, sier havnedirektør Johnny Breivik og konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken.
Onsdag, 5 desember, 2018 - 09:37
Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes først og fremst strømprisene.
Mandag, 10 desember, 2018 - 10:15
Batterier tas i bruk i stadig nye markeder. De seneste årene har for eksempel markedet for batteridrevne bilferger i Norge nærmest eksplodert. Totalt skal 72 riksvegferger få elektrisk fremdrift. Nå skal imidlertid batterier også tas i bruk offshore på rigger.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:55
Opposisjonen går inn for å bruke norsk bistand som pressmiddel for å hindre bygging av nye kullkraftverk i utviklingsland.
Torsdag, 6 desember, 2018 - 10:07