Ny kompetanse, fagleg oppdatering og rekruttering, det er mange fordelar med lærlingar. Her er Tussa sine 13 lærlingar i Ørsta. I tillegg kjem 6 lærlingar i Ulsteinvik. (Foto: Tussa)

Tussa satsar på lærlingar

Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22

Kelde: Tussa

Haustfargane byrjar så vidt å bli synlege i fjellsidene, og Opplæringskontoret for elektrofag er ute på sin årlege signeringsturne. Sju nye lærlingar skal skrive under lærlingkontrakt i Tussa. Alt i alt har Tussa Installasjon 19 lærlingar i elektrofag fordelt på avdelingane i Ørsta og Ulsteinvik.

- Tussa er blant dei som tek inn flest lærlingar i fylket i år. Det er vi glade for. I dag er det ikkje ei sjølvfølge for elevane å få seg læreplass, seier Espen Hoddevik i Opplæringskontoret for elektrofag.

Viktig å satse på lærlingar

Tussa Installasjon tek inn lærlingar både fordi det er eit samfunnsansvar, og fordi det tilfører nye krefter og kompetanse til bedrifta.

- Læretida er ein viktig del av utdanningsløpet for ein elektrikar, og det vil vi støtte opp om. Med lærlingane følgjer også oppdatering i læreplanar og utvikling i faget, og det er noko vi haustar godt av. I tillegg ønskjer mange å halde fram med å jobbe for oss etter læretida, så det fungerer også som ein rekrutteringskanal. I dag har vi montørar, basar og prosjektleiarar som starta som lærlingar hos oss, seier Roar Stenersen, adm. direktør i Tussa Installasjon.

Godt integrerte i bedrifta

Roar Stenersen har nettopp ønskt dei fem nye lærlingane ved avdelinga i Ørsta velkommen. No sit det 13 lærlingar i elektrikaruniform rundt møtebordet, klare for å få vite meir om bedrifta og kva som vert venta av dei på jobb. Det blir lagt stor vekt på godt arbeidsmiljø, å vere serviceinnstilt i møte med kundane og å vere ein god ambassadør for bedrifta.

I samtalane etterpå vert dette trekt fram som positivt av lærlingane.

- Det er godt arbeidsmiljø og høg kompetanse blant montørane, seier ein. Ein annan trekkjer fram varierte dagar og oppgåver. – Her får vi jobba både på både små og store prosjekt, hos bedrifter, industri og privatpersonar.

Knapt med læreplassar

For dei som står utan læreplass så er rådet frå Opplæringskontoret enkelt. Ikkje gi opp.

- Vi veit av erfaring at for mange så ordnar det seg utover hausten, seier Hoddevik. – Det gjeld å stå på og halde kontakta med bedriftene.

Yrkesfaga sitt år 2018

2018 er yrkesfaga sitt år, og for fyrste gong på mange år vel like mange yrkesfag som studiespesialisering. I overkant av 34 500 norske elevar starta på yrkesfag på vidaregåande no i haust. Det er halvparten av dei nærare 69 500 elevane som har fått plass, viser dei nasjonale inntakstala for vidaregåande opplæring (ref. yrkesfag.no).

På forsiden nå

Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:03
Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer. Med dagens strømnett og forbruk viser analysene også at det er mer rom for utbygging av vindkraft i Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:43
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:57
Norden er på terskelen til vinter, og størrelsen på energilagrene blir viktig for hvilken strømpris vi kan vente oss gjennom vinteren.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:53
Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 09:02
Lyse har solgt sin resterende eierandel på 30 prosent i Skangas AS til det finske, statseide selskapet Gasum OY som nå eier 100 prosent av aksjene i Skangas.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 08:56
Fredagskommentar:
At det ikke er lett å gjøre alle til lags går tydelig frem i mangfoldet av kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet 2019. Meningsbærende energiaktører er ikke noe unntak i så måte.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:36
Verdens største standardiseringsorgan for elektroteknikk, International Electrotechnical Comission (IET), har tildelt IEC 1906 Award til Terje Ulsrud fra NEMKO. Prisen er en anerkjennelse av Ulsruds høye kompetanse og innsats innenfor elektroteknisk standardisering.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 08:06
Nå fylles vannmagasinene som skal sikre strømproduksjonen i vinter. Det er godt nytt for deg som bruker strømmen og for oss i Statnett som har ansvaret for kraftsystemet.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:35
I statsbudsjettet for 2019 varsler regjeringen en ny økning av grunnrenteskattesatsen fra 35,7 til 37 prosent. Forslaget vil føre til lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:45
NVE har lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:58
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:25
Det ble foretatt 5 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, viser NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:15
De smarte målerne åpner for tilkobling av nyttige løsninger 1.januar 2019. Det er nå registrert flere enn 45 firmaer som utvikler løsninger for lesing av data fra de smarte målerne.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:56
Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over budsjettet til OED.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:43
En reduksjon av elavgiften vil ramme fornybare alternativer til elektrisitet fra kraftnettet, fastslår daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Reduksjonen vil også ramme lønnsomheten i nødvendig energieffektivisering og kunne øke kostnadene i kraftnettet, påpeker hun.
Tirsdag, 9 oktober, 2018 - 09:22