Med godt over 100 selskaper er strømnettstrukturen her i landet fragmentert. Sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett løfter ny oppmerksomhet rundt problemstillinger knyttet til dette. (Illustrasjonsfoto: Bodø Energi)
Fredagskommentar:

Et steg i riktig retning

TrønderEnergi Nett og NTE Nett har slått seg sammen og blitt til landets nest største nettkonsern. Selv om fusjonen var varslet løfter den ny oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til strømnettstrukturen her i landet.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 10:09

Det finnes mange gode grunner for at strømnettselskapene finner hverandre i større enheter. Viktigst av alt er, som adm.direktør Wenche Teigland i BKK Nett påpeker i en kronikk, hensynet til kundene. Det er et uomtvistelig faktum at størrelse teller når det gjelder hvor mye vi som kunder må betale i nettleie. Her har de mange små og mellomstore nettselskapene, med noen få hederlige unntak, lite å slå i bordet med.

Både KS Energi og Distriktenergi, som representerer mangfoldet av små- og mellomstore nettselskaper, presser på for å få nasjonalpolitisk gjennomslag for lik nettleie i hele landet. Det synes NVE å være lite innstilt på. Der er oppfatningen at den pågående konsolideringen av bransjen vil bidra til å jevne ut nettleieforskjellene.

Når alt kommer til alt er det ikke bare nettleie dette dreier seg om. Nesten like viktig er den kostnadskrevende teknologiutviklingen som preger energibransjen. Det skal robuste økonomiske muskler til for å svare på denne utfordringen. Den kompetansen som kreves for å få dette til er kostbar og mest produktiv i bredt sammensatte miljøer, noe som åpenbart er vanskelig å få til i mange av de små og mellomstore nettselskapene.

Godt i overkant av 100 nettselskaper i et land med knappe seks millioner innbyggere borger ikke for optimal effektivitet. Derfor er det god grunn til å anerkjenne fusjonen i Trøndelag som et viktig steg i riktig retning. At det etter hvert er mange frivillige bevegelser i nettstrukturen underbygger dessuten inntrykk av et sterkere gjennomslag av fornuft. Rundt om i landet er det en økende grad av frustrasjon over å måtte betale unødvendig mye i nettleie. Dette er, uten tvil, det viktigste argumentet for en mer rasjonell struktur.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35