Her er forskerne i gang med forsøket med adaptiv lyd som hjelpemiddel for blinde. Testene ble gjort i et stille område på Tiller utenfor Trondheim. (Foto: Bent Lindsetmo/NRK)

Lager støy for blinde

Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19

Av: Christina Benjaminsen, Gemini

I støyende omgivelser kan det være helt umulig å oppdage en elbil for den som ikke kan se. Men fra neste år kommer nye internasjonale krav på plass: Da skal alle elbiler være utstyrt med en varsellyd – slik at fotgjengere lettere kan høre om det kommer en bil.

– Elbilen skal lage en kunstig laget lyd som varierer i tonehøyde, men i liten grad i lydnivå når den kjører i 20 km/t eller saktere, sier forsker og akustiker i SINTEF, Truls Berge.

Han har i mange år forsket på lyd og støy i trafikken, og sitter i tillegg i flere internasjonale fora som jobber med støy og støyplager. Forskeren er for så vidt positiv til at det nå kommer krav om lyd som kan hjelpe de blinde. Samtidig mener han at kravene er for ufullstendige og at dette bare er en midlertidig løsning.

– De nye kravene tar ikke hensyn til miljøet bilen kjører i. Det er stor forskjell på hvilken lyd som er nødvendig i en kveldsstille gate og i et travelt trafikkbilde i en by, sier forskeren.

Det at stillegående elbiler tilføres en kunstig lyd, slik de nye forskriftene nå er utformet, kan gjøre arbeidet med å redusere trafikkstøy generelt vanskeligere. Dette må veies opp mot å sikre at blinde og svaksynte kan ferdes trygt i trafikken, mener han.

Nylig gjennomførte Berge og hans kolleger en test der de prøvde ut en egenutviklet løsning på problemet: De utstyrte en elbil med såkalt adaptiv lyd, og testet løsningen på flere blinde og frivillige. I tillegg brukte forskerne høyttalere med ulike lydnivå som simulerte bakgrunnsstøy i en trafikkert bygate.

Adaptiv lyd betyr at bilene kan utstyres med mikrofoner som registrerer lydnivået i omgivelsene, og tilpasser lyden de selv lager etter dette lydnivået. Målet var å finne ut hva som skulle til av «varsel-lyd» under ulike støyforhold, slik at man vet hvor mye lyd som det faktisk er nødvendig å bruke.

Forsøket ble gjort ved at et testpanel trykket på en knapp når de hørte bilen. Dermed kan en finne ut hvor nær bilen er f.eks. et fotgjengerfelt, for sikker kryssing av vei.

Håpet er at resultatene skal bli tatt i bruk av den internasjonale bilbransjen.

– Flere bilprodusenter som Nissan, General Motors og Renault har meldt sin interesse for resultatene fra dette prosjektet.

Norge har verdens høyeste tetthet av elbiler. Det er derfor naturlig at elbil-produsentene ser til oss når det gjelder trafikksikkerhet og forskning på dette, mener Truls Berge i SINTEF.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:13
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 10:50
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:46
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:41
Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge, ifølge Motorvognregisteret. Hvor bor elbileiere flest og hvilken elbil kjører de?
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:40
Denne ukens alvorlige hendelse i Nairobi skjedde i byggekomplekset der Norfund og Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sine kontorer. Alle Norfunds syv ansatte og den ene ansatte hos NMI, er tatt godt vare på. Ingen er alvorlig skadet.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:46
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.
Mandag, 14 januar, 2019 - 13:14
To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:08