Her er forskerne i gang med forsøket med adaptiv lyd som hjelpemiddel for blinde. Testene ble gjort i et stille område på Tiller utenfor Trondheim. (Foto: Bent Lindsetmo/NRK)

Lager støy for blinde

Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19

Av: Christina Benjaminsen, Gemini

I støyende omgivelser kan det være helt umulig å oppdage en elbil for den som ikke kan se. Men fra neste år kommer nye internasjonale krav på plass: Da skal alle elbiler være utstyrt med en varsellyd – slik at fotgjengere lettere kan høre om det kommer en bil.

– Elbilen skal lage en kunstig laget lyd som varierer i tonehøyde, men i liten grad i lydnivå når den kjører i 20 km/t eller saktere, sier forsker og akustiker i SINTEF, Truls Berge.

Han har i mange år forsket på lyd og støy i trafikken, og sitter i tillegg i flere internasjonale fora som jobber med støy og støyplager. Forskeren er for så vidt positiv til at det nå kommer krav om lyd som kan hjelpe de blinde. Samtidig mener han at kravene er for ufullstendige og at dette bare er en midlertidig løsning.

– De nye kravene tar ikke hensyn til miljøet bilen kjører i. Det er stor forskjell på hvilken lyd som er nødvendig i en kveldsstille gate og i et travelt trafikkbilde i en by, sier forskeren.

Det at stillegående elbiler tilføres en kunstig lyd, slik de nye forskriftene nå er utformet, kan gjøre arbeidet med å redusere trafikkstøy generelt vanskeligere. Dette må veies opp mot å sikre at blinde og svaksynte kan ferdes trygt i trafikken, mener han.

Nylig gjennomførte Berge og hans kolleger en test der de prøvde ut en egenutviklet løsning på problemet: De utstyrte en elbil med såkalt adaptiv lyd, og testet løsningen på flere blinde og frivillige. I tillegg brukte forskerne høyttalere med ulike lydnivå som simulerte bakgrunnsstøy i en trafikkert bygate.

Adaptiv lyd betyr at bilene kan utstyres med mikrofoner som registrerer lydnivået i omgivelsene, og tilpasser lyden de selv lager etter dette lydnivået. Målet var å finne ut hva som skulle til av «varsel-lyd» under ulike støyforhold, slik at man vet hvor mye lyd som det faktisk er nødvendig å bruke.

Forsøket ble gjort ved at et testpanel trykket på en knapp når de hørte bilen. Dermed kan en finne ut hvor nær bilen er f.eks. et fotgjengerfelt, for sikker kryssing av vei.

Håpet er at resultatene skal bli tatt i bruk av den internasjonale bilbransjen.

– Flere bilprodusenter som Nissan, General Motors og Renault har meldt sin interesse for resultatene fra dette prosjektet.

Norge har verdens høyeste tetthet av elbiler. Det er derfor naturlig at elbil-produsentene ser til oss når det gjelder trafikksikkerhet og forskning på dette, mener Truls Berge i SINTEF.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35