Her er forskerne i gang med forsøket med adaptiv lyd som hjelpemiddel for blinde. Testene ble gjort i et stille område på Tiller utenfor Trondheim. (Foto: Bent Lindsetmo/NRK)

Lager støy for blinde

Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19

Av: Christina Benjaminsen, Gemini

I støyende omgivelser kan det være helt umulig å oppdage en elbil for den som ikke kan se. Men fra neste år kommer nye internasjonale krav på plass: Da skal alle elbiler være utstyrt med en varsellyd – slik at fotgjengere lettere kan høre om det kommer en bil.

– Elbilen skal lage en kunstig laget lyd som varierer i tonehøyde, men i liten grad i lydnivå når den kjører i 20 km/t eller saktere, sier forsker og akustiker i SINTEF, Truls Berge.

Han har i mange år forsket på lyd og støy i trafikken, og sitter i tillegg i flere internasjonale fora som jobber med støy og støyplager. Forskeren er for så vidt positiv til at det nå kommer krav om lyd som kan hjelpe de blinde. Samtidig mener han at kravene er for ufullstendige og at dette bare er en midlertidig løsning.

– De nye kravene tar ikke hensyn til miljøet bilen kjører i. Det er stor forskjell på hvilken lyd som er nødvendig i en kveldsstille gate og i et travelt trafikkbilde i en by, sier forskeren.

Det at stillegående elbiler tilføres en kunstig lyd, slik de nye forskriftene nå er utformet, kan gjøre arbeidet med å redusere trafikkstøy generelt vanskeligere. Dette må veies opp mot å sikre at blinde og svaksynte kan ferdes trygt i trafikken, mener han.

Nylig gjennomførte Berge og hans kolleger en test der de prøvde ut en egenutviklet løsning på problemet: De utstyrte en elbil med såkalt adaptiv lyd, og testet løsningen på flere blinde og frivillige. I tillegg brukte forskerne høyttalere med ulike lydnivå som simulerte bakgrunnsstøy i en trafikkert bygate.

Adaptiv lyd betyr at bilene kan utstyres med mikrofoner som registrerer lydnivået i omgivelsene, og tilpasser lyden de selv lager etter dette lydnivået. Målet var å finne ut hva som skulle til av «varsel-lyd» under ulike støyforhold, slik at man vet hvor mye lyd som det faktisk er nødvendig å bruke.

Forsøket ble gjort ved at et testpanel trykket på en knapp når de hørte bilen. Dermed kan en finne ut hvor nær bilen er f.eks. et fotgjengerfelt, for sikker kryssing av vei.

Håpet er at resultatene skal bli tatt i bruk av den internasjonale bilbransjen.

– Flere bilprodusenter som Nissan, General Motors og Renault har meldt sin interesse for resultatene fra dette prosjektet.

Norge har verdens høyeste tetthet av elbiler. Det er derfor naturlig at elbil-produsentene ser til oss når det gjelder trafikksikkerhet og forskning på dette, mener Truls Berge i SINTEF.

På forsiden nå

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.
Torsdag, 15 november, 2018 - 13:26
Equinor har kjøpt 11.020.000 aksjer i Scatec Solar ASA, tilsvarende 9,7 prosent av aksjene og stemmerettighetene, til en samlet kjøpspris på om lag 700 millioner kroner (82,4 millioner dollar1).
Mandag, 19 november, 2018 - 11:57
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deler ut Elbarometerprisen på jubileumskonferansen Helelektrisk.no 28/11. Dette er en pris til Norges beste fylke på elektrifisering.
Mandag, 19 november, 2018 - 12:13
Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:28
Markedsaktørene har løftet prisforventningene i strømmarkedet både for den kommende vinteren og for de kommende årene.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:05
Nytt norsk laboratoriesenter kan bane vei for helgrønne hydrogenanlegg som erstatning for dieselaggregater i oppdrettsindustrien, spår SINTEF-forskere.
Mandag, 19 november, 2018 - 12:21
Nexans på Rognan har produsert og levert til sammen 915 kilometer forsterkerfrie, fiberoptiske sjøkabler til PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Kablene vil skape en digital bru mellom Jakarta og Surabaya.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:11
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Fra himmelen, svarte jeg spontant. Tiåringen så ut som et levende spørsmålstegn. Så sprakk ansiktet i et stort smil. Gud kan alt han, sukket barnebarnet mitt imponert.
Fredag, 16 november, 2018 - 10:17
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:52
Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:48
Midtkraft Nett AS, et nettselskap lokalisert i Buskerud, har valgt Aidon som leverandør av nye smarte målere. Kontrakten ble inngått i Vikersund 26. oktober og dekker alle kundene til Midtkraft, det vil si totalt 13 500 målepunkter.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:59
I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57
- Elektrifisering er eit viktig klimatiltak for å fjerna bruken av fossil energi. Vi treng 30-50 TWh meir fornybar energi for å nå målet om full elektrifisering av fastlands-Norge, og vindkraft vil stå for det meste av veksten, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:13