Air Liquide er kommet inn som 51 prosent eier i Skagerak Naturgass. De øvrige 49 prosentene eies fortsatt av Skagerak Energi. (Foto: Skagerak Energi)

Ny medeier og nytt navn

Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:31

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

Etter at Air Liquide har kjøpt 51 prosent av Skagerak Naturgass bytter selskapet nå navn. Skagerak Energi eier fortsatt 49 prosent og dermed har navnet blitt Air Liquide Skagerak.

Selskapets satsing på biogass de siste årene viser lovende resultater forteller administrerende direktør Frode Halvorsen.

- Vi ser at det er mulig å tjene penger på biogass, og vi vil fortette denne satsingen. Vi skal fortsatt selge naturgass til kunder som ønsker, men hovedfokus og forventet vekst vil komme innenfor biogass.

Air Liquide Skagerak er blitt en toneangivende aktør innenfor biogassmarkedet i Norge, et marked som fortsatt er i støpeskjeen. Det er transportsektoren som er det store satsingsområdet. I løpet av høsten åpner Skien kommune en fyllestasjon og da leverer Air Liquide Skagerak biogass til syv stasjoner i Telemark, Vestfold og Østfold.

- Dette er stasjoner som selger komprimert gass, men nå satser vi på tungtransportmarkedet og prosjekterer og bygger for øyeblikket to fyllestasjoner for flytende biogass, sier Halvorsen.

Den første kommer ved Boreskogen i Stokke allerede neste år. Det også foreligger planer for en stasjon i Østfold, men her er plasseringen foreløpig ikke endelig avgjort.

- Vi har skrevet avtaler med blant andre transportselskapet Litra og Tine om å levere flytende biogass til deres kjøretøyer. Vi opplever at vi har skaffet oss et navn, og at flere aktører kommer til oss og ønsker å samarbeide.

En av disse er VEAS som driver Norges største renseanlegg for avløpsvann og eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Biogassproduksjonen deres er like stor som Greves produksjon ved Tønsberg er per i dag.

- Greve har store planer for utvidelse og vi har nå kontrakter med både VEAS og Greve om å selge deres produksjon av biogass, forteller Halvorsen.

Utviklingen gjør at Halvorsen ikke ser bort ifra at biogass på ikke lang sikt blir viktigere enn naturgass for selskapet. Hovedeier Air Liquide arbeider også med hydrogen, og der ligger der muligheter som Skagerak er involvert i.

- Innenfor tungtransport har biogass en stor fordel sammenlignet med andre fornybare energiformer som elektrisitet eller hydrogen. Allerede i dag er det mulig å kjøpe lastebiler som er like energieffektive som diesellastebiler.

- Tesla skal komme med en elektrisk lastebil om noen år, men den må ha med seg en batteripakke som vil veie mer enn 5 tonn. Volvo leverer for eksempel en bil med større rekkevidde hvor drivstofftanken veier drøye 200 kilo. Det betyr at den kan frakte nesten 5 tonn mer last, som er vitalt for all logistikk.

Selskapet vil fortsatt holde til i Skageraks lokaler i Porsgrunn, men nå åpnes også et avdelingskontor på Lysaker i Oslo.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:13
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 10:50
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:46
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:41
Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge, ifølge Motorvognregisteret. Hvor bor elbileiere flest og hvilken elbil kjører de?
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:40
Denne ukens alvorlige hendelse i Nairobi skjedde i byggekomplekset der Norfund og Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sine kontorer. Alle Norfunds syv ansatte og den ene ansatte hos NMI, er tatt godt vare på. Ingen er alvorlig skadet.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:46
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.
Mandag, 14 januar, 2019 - 13:14
To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:08