Air Liquide er kommet inn som 51 prosent eier i Skagerak Naturgass. De øvrige 49 prosentene eies fortsatt av Skagerak Energi. (Foto: Skagerak Energi)

Ny medeier og nytt navn

Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:31

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

Etter at Air Liquide har kjøpt 51 prosent av Skagerak Naturgass bytter selskapet nå navn. Skagerak Energi eier fortsatt 49 prosent og dermed har navnet blitt Air Liquide Skagerak.

Selskapets satsing på biogass de siste årene viser lovende resultater forteller administrerende direktør Frode Halvorsen.

- Vi ser at det er mulig å tjene penger på biogass, og vi vil fortette denne satsingen. Vi skal fortsatt selge naturgass til kunder som ønsker, men hovedfokus og forventet vekst vil komme innenfor biogass.

Air Liquide Skagerak er blitt en toneangivende aktør innenfor biogassmarkedet i Norge, et marked som fortsatt er i støpeskjeen. Det er transportsektoren som er det store satsingsområdet. I løpet av høsten åpner Skien kommune en fyllestasjon og da leverer Air Liquide Skagerak biogass til syv stasjoner i Telemark, Vestfold og Østfold.

- Dette er stasjoner som selger komprimert gass, men nå satser vi på tungtransportmarkedet og prosjekterer og bygger for øyeblikket to fyllestasjoner for flytende biogass, sier Halvorsen.

Den første kommer ved Boreskogen i Stokke allerede neste år. Det også foreligger planer for en stasjon i Østfold, men her er plasseringen foreløpig ikke endelig avgjort.

- Vi har skrevet avtaler med blant andre transportselskapet Litra og Tine om å levere flytende biogass til deres kjøretøyer. Vi opplever at vi har skaffet oss et navn, og at flere aktører kommer til oss og ønsker å samarbeide.

En av disse er VEAS som driver Norges største renseanlegg for avløpsvann og eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Biogassproduksjonen deres er like stor som Greves produksjon ved Tønsberg er per i dag.

- Greve har store planer for utvidelse og vi har nå kontrakter med både VEAS og Greve om å selge deres produksjon av biogass, forteller Halvorsen.

Utviklingen gjør at Halvorsen ikke ser bort ifra at biogass på ikke lang sikt blir viktigere enn naturgass for selskapet. Hovedeier Air Liquide arbeider også med hydrogen, og der ligger der muligheter som Skagerak er involvert i.

- Innenfor tungtransport har biogass en stor fordel sammenlignet med andre fornybare energiformer som elektrisitet eller hydrogen. Allerede i dag er det mulig å kjøpe lastebiler som er like energieffektive som diesellastebiler.

- Tesla skal komme med en elektrisk lastebil om noen år, men den må ha med seg en batteripakke som vil veie mer enn 5 tonn. Volvo leverer for eksempel en bil med større rekkevidde hvor drivstofftanken veier drøye 200 kilo. Det betyr at den kan frakte nesten 5 tonn mer last, som er vitalt for all logistikk.

Selskapet vil fortsatt holde til i Skageraks lokaler i Porsgrunn, men nå åpnes også et avdelingskontor på Lysaker i Oslo.

På forsiden nå

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.
Torsdag, 15 november, 2018 - 13:26
Equinor har kjøpt 11.020.000 aksjer i Scatec Solar ASA, tilsvarende 9,7 prosent av aksjene og stemmerettighetene, til en samlet kjøpspris på om lag 700 millioner kroner (82,4 millioner dollar1).
Mandag, 19 november, 2018 - 11:57
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deler ut Elbarometerprisen på jubileumskonferansen Helelektrisk.no 28/11. Dette er en pris til Norges beste fylke på elektrifisering.
Mandag, 19 november, 2018 - 12:13
Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:28
Markedsaktørene har løftet prisforventningene i strømmarkedet både for den kommende vinteren og for de kommende årene.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:05
Nytt norsk laboratoriesenter kan bane vei for helgrønne hydrogenanlegg som erstatning for dieselaggregater i oppdrettsindustrien, spår SINTEF-forskere.
Mandag, 19 november, 2018 - 12:21
Nexans på Rognan har produsert og levert til sammen 915 kilometer forsterkerfrie, fiberoptiske sjøkabler til PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Kablene vil skape en digital bru mellom Jakarta og Surabaya.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:11
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Fra himmelen, svarte jeg spontant. Tiåringen så ut som et levende spørsmålstegn. Så sprakk ansiktet i et stort smil. Gud kan alt han, sukket barnebarnet mitt imponert.
Fredag, 16 november, 2018 - 10:17
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:52
Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:48
Midtkraft Nett AS, et nettselskap lokalisert i Buskerud, har valgt Aidon som leverandør av nye smarte målere. Kontrakten ble inngått i Vikersund 26. oktober og dekker alle kundene til Midtkraft, det vil si totalt 13 500 målepunkter.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:59
I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57
- Elektrifisering er eit viktig klimatiltak for å fjerna bruken av fossil energi. Vi treng 30-50 TWh meir fornybar energi for å nå målet om full elektrifisering av fastlands-Norge, og vindkraft vil stå for det meste av veksten, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:13