Dataingeniør seiler opp som en av de viktigste utdanningene for Energi Norges medlemsbedrifter i årets kompetansebarometer. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

Stort behov for ingeniører

56 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Elektro- og dataingeniører er mest etterspurt.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:43

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

I tredje kvartal ble NHOs årlige kompetansebarometer lansert for femte året på rad. Undersøkelsen gjennomføres av NIFU for å kartlegge kompetansebehovet i NHO-bedriftene.

I årets undersøkelse oppgir 56 prosent av Energi Norges medlemmer at de har et udekket kompetansebehov. Spesielt stort behov er det for ingeniørkompetanse.

Trenger ingeniører

Energi Norge er den landsforeninger i NHO som oppgir at de har størst behov for både ingeniører og sivilingeniører de neste fem årene. Hele 85 prosent av bedriftene oppgir at det har behov for ingeniørkompetanse.

De ingeniørutdanningene som er mest etterspurt er elektroingeniør, men dataingeniør seiler også opp som en viktig utdanning. Av medlemsbedriftene oppgir 55 prosent at de har behov for dataingeniører. Av alle NHO bedriftene er det bare Abelia og Mediebedriftene som melder om et større behov for denne kompetansen.

– At bransjen melder om et stort behov for dataingeniører, viser at det jobbes for fullt for å effektivisere virksomhetene gjennom digitalisering. Dette trenger de dataeksperter for å få til, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Vil heve kompetansen

De samme bedriftene som oppgir at de har et udekket kompetansebehov, har også fått spørsmål om hvilke strategier de har for å dekke inne dette kompetansegapet. Mer enn 90 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter svarer her at strategien er å heve kompetansen blant de ansatte. Det er 10 prosent høyere enn for resten av NHO-bedriftene, og viser at Energi Norges medlemmer er opptatt av kompetanseheving av egne ansatte.

På spørsmål om hvordan bedriftene gjennomfører kompetanseheving, oppgir 60 prosent av bedriftene at de benytter seg av erfaringsutveksling mellom kolleger, etterfulgt av interne og eksterne kurs.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35