Dataingeniør seiler opp som en av de viktigste utdanningene for Energi Norges medlemsbedrifter i årets kompetansebarometer. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

Stort behov for ingeniører

56 prosent av Energi Norges medlemmer har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Elektro- og dataingeniører er mest etterspurt.
Fredag, 19 oktober, 2018 - 09:43

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

I tredje kvartal ble NHOs årlige kompetansebarometer lansert for femte året på rad. Undersøkelsen gjennomføres av NIFU for å kartlegge kompetansebehovet i NHO-bedriftene.

I årets undersøkelse oppgir 56 prosent av Energi Norges medlemmer at de har et udekket kompetansebehov. Spesielt stort behov er det for ingeniørkompetanse.

Trenger ingeniører

Energi Norge er den landsforeninger i NHO som oppgir at de har størst behov for både ingeniører og sivilingeniører de neste fem årene. Hele 85 prosent av bedriftene oppgir at det har behov for ingeniørkompetanse.

De ingeniørutdanningene som er mest etterspurt er elektroingeniør, men dataingeniør seiler også opp som en viktig utdanning. Av medlemsbedriftene oppgir 55 prosent at de har behov for dataingeniører. Av alle NHO bedriftene er det bare Abelia og Mediebedriftene som melder om et større behov for denne kompetansen.

– At bransjen melder om et stort behov for dataingeniører, viser at det jobbes for fullt for å effektivisere virksomhetene gjennom digitalisering. Dette trenger de dataeksperter for å få til, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Vil heve kompetansen

De samme bedriftene som oppgir at de har et udekket kompetansebehov, har også fått spørsmål om hvilke strategier de har for å dekke inne dette kompetansegapet. Mer enn 90 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter svarer her at strategien er å heve kompetansen blant de ansatte. Det er 10 prosent høyere enn for resten av NHO-bedriftene, og viser at Energi Norges medlemmer er opptatt av kompetanseheving av egne ansatte.

På spørsmål om hvordan bedriftene gjennomfører kompetanseheving, oppgir 60 prosent av bedriftene at de benytter seg av erfaringsutveksling mellom kolleger, etterfulgt av interne og eksterne kurs.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:13
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 10:50
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:46
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:41
Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge, ifølge Motorvognregisteret. Hvor bor elbileiere flest og hvilken elbil kjører de?
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:40
Denne ukens alvorlige hendelse i Nairobi skjedde i byggekomplekset der Norfund og Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sine kontorer. Alle Norfunds syv ansatte og den ene ansatte hos NMI, er tatt godt vare på. Ingen er alvorlig skadet.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:46
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.
Mandag, 14 januar, 2019 - 13:14
To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:08