Det er store verdier i spill i det rettslige oppgjøret om kraftressursene i Sogn og Fjordane, her illustrert med hovedkontoret til Sogn og Fjordane Energi (SFE) i Sandane. (Foto: SFE)

BKK anker dommen i SFE-saken

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11

Kilde: BKK

- Fylkeskommunen har ikke lagt skjul på at hele poenget med å be retten ta stilling til en transaksjon der de overfører verdiene i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) til kommuner i fylket, er å omgå avtalen om forkjøpsrett. At fylkeskommunen benytter domstolen til å utrede en hypotetisk transaksjon har en prinsipiell side som strekker seg ut over denne saken. BKK anker avgjørelsen fra tingretten, sier konserndirektør Kommunikasjon Tonny Nundal. 
Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK var i sin tid enige om å få til en konsolidering av kraftbransjen i fylket. BKK var med på å styrke SFE med kapitalinnskudd og ved å legge til rette for at flere mindre energiverk ble fusjonert inn i selskapet. 

- BKK har hele tiden hatt tro på at et tettere samarbeid mellom energiselskaper på Vestlandet vil styrke regionens muligheter til vekst og verdiskaping. Det var også bakgrunnen for at vi var positive til initiativet fra SFE om å se på muligheten for å etablere Vestlandskraft som en grønn motor på Vestlandet. I overgangen til lavutslippssamfunnet trenger vi å bruke kompetanse og finansielle muskler for å investere i energiproduksjon, infrastruktur og nye grønne forretningsmuligheter. Som eier i SFE er det vår jobb å legge til rette for fremtidige muligheter og sikre verdiene av våre aksjer. Her har fylkeskommunen dessverre et annet syn, og vi opplever at de i liten grad vil være med å utvikle SFE til det beste for selskapet og eiere, sier Nundal. 

I dommen fra Sogn og Fjordane tingrett ble det slått fast at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan overføre majoriteten av aksjene i datterselskapet Sogn og Fjordane Holding til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett til SFE-aksjene. 
- Fylkeskommunen vil overføre aksjer og begrense muligheten for fremtidig omsetning av dem, men samtidig beholde kontrollen og styringen med SFE, sier Nundal.

Professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter innen selskapsrett, er tydelig på at det foreligger flere rettslige grunnlag som tilsier at saken skulle vært avvist.

- For det første gjelder ikke søksmålet en aktuell tvist. Selv i etterkant av dommen har Sogn og Fjordane fylkeskommune understreket at det ikke er avgjort om aksjene skal overføres til kommunene. Transaksjonsmodellen som ble vurdert i saken var altså kun én av flere mulige alternativ for overføring av SFE-verdiene. I tillegg burde saken vært avvist fordi Sogn og Fjordane fylkeskommune har reist søksmål om forkjøpsrett til aksjer som eies av Sogn og Fjordane Holding AS. Fylkeskommunen kan ikke gå til søksmål om Sogn og Fjordane Holding sine rettigheter, sier Truyen.

På forsiden nå

Trønder Energi har inngått langsiktige kraftavtale med Elkem. Skal levere 525 GWh i året til Elkem Thamshavn i Orkanger i perioden 2020 – 2026.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:05
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:12
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:18
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Styret i Energi Norge har konstituert Knut Kroepelien som administrerende direktør fra 1. januar. Kroepelien er i dag direktør for marked og kunder i Energi Norge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:36
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
Tussa Kraft AS (Tussa) har inngått avtale om å selje delar av aksjeposten sin i Istad AS til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Etter salet vil Tussa eige 36 prosent av aksjane i Istad AS og KLP eige 13 prosent av aksjane i Istad AS.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 08:58
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
Med 24 ladepunkter er dette den desidert største ladestasjonen Infratek har bygget for kunden Grønn Kontakt.
Onsdag, 12 desember, 2018 - 09:09
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11