I 2014 la BKK ned satsinga på vindkraft på land. No ligg nye planar på bordet.

BKK vurderer vindkraft

- Elektrifisering er eit viktig klimatiltak for å fjerna bruken av fossil energi. Vi treng 30-50 TWh meir fornybar energi for å nå målet om full elektrifisering av fastlands-Norge, og vindkraft vil stå for det meste av veksten, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:13

Kelde: BKK

BKK la i 2014 ned satsinga på vindkraft på land på grunn av manglande lønsemd. Kostnadene for vindturbinar har gått betydeleg ned, og vindkraft er no i ferd med å bli lønsamt sjølv uten subsidiar.

OED har gitt NVE eit oppdrag med å utarbeida eit forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land innan 1. april 2019. Formålet med nasjonal ramme er å bidra til at dei beste vindkraftlokalitetane blir valt når det skal søkjast om konsesjon.

- Vindressursen er best i kystnære område, og det er derfor sannsynleg at det vil bli vindkraftutbygging i Hordaland. Dersom nasjonale planar legg opp til utvikling av vindkraft i Hordaland, ønskjer BKK å ta ei industriell rolle i denne utviklinga, seier Osvoll.

Tidleg fase
Delar av Nordhordland ligg inne i eit av analyseområda etter den første grovkartlegginga til NVE. BKK vurderer eit område på Gleinefjellet-Gråsida i Masfjorden kommune. Området ligg om lag 30 kilometer frå Stølsheimen landskapsvernområde og er mindre brukt til friluftsliv i dag. Samtidig er vindforholda bra, og BKK har aktivitet i området i dag.

- Vi kan dra nytte av eksisterande infrastruktur og byggja i eit område som allereie er sterkt påverka av kraftutbygging. Prosjektplanane er framleis i ein tidleg fase. Så langt har vi berre starta ein dialog med grunneigarar og lokale myndigheiter for å prøva å skaffa oss ein moglegheit for å søkja konsesjon for vindkraftutbygging, seier Osvoll.

Lokal verdiskaping
BKK har valt utviklingsselskapet Zephyr som samarbeidspartnar. Foreløpig planutkast er basert på 35 turbinar. Dette talet kan bli justert i vidare utvikling av planane.

- Vindkraft med lokale aktørar som BKK vil gjera at eigarskapet til naturressursane vert verande lokalt. Vi kan sikra eksisterande arbeidsplassar i driftsmiljøet vårt på Matre og utvikle dette vidare med nye arbeidsplassar innan vindkraft. Prosjektet vi ser på ligg innanfor ledig nettkapasitet i området og vil krevja lite ny nettbygging, opplyser Osvoll.

BKK ønskjer ikkje storstilt utbygging i Stølsheimen
All utbygging av energi vil medføra inngrep i naturen. Dersom BKK går inn i eit vindprosjekt, er Osvoll tydeleg på kor viktig det er å ta omsyn til andre samfunnsinteresser.

- Vi har respekt for at Stølsheimen er et attraktivt turområde. Vi ønskjer ikkje ei storstilt utbygging av vindkraft i Stølsheimen. Prosjektet vi vurderer er mellom 200 og 300 megawatt. Det er betydeleg mindre enn Norsk Vind Energi som har planar for Europas største vindpark med 1500 megawatt, understrekar Osvoll.

Har invitert turlaget til dialog
- Ein konsesjonsprosess vil utgreia alle relevante konsekvensar av ei eventuell utbygging, både fordelar og ulemper. Så blir det opp til myndigheitene å avgjera om prosjektet totalt sett er positivt for samfunnet, seier Osvoll.

BKK har invitert Bergen og Hordaland Turlag til eit møte for å informera om planar for vindkraft og få innspel.

- For oss er det viktig å ha ein god dialog med turlaget og andre aktørar, sjølv om vi kan ha ulike interesser, seier Osvoll.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11