Med endringene i beredskapsforskriften skjerper NVE kravene til digital sikkerhet.

Skjerper kravene til digital sikkerhet

I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

Norge har høy forsyningssikkerhet, og beredskapsforskriften er med på å sikre at dette også er tilfellet fremover. Men den digitale utviklingen i energisektoren, og samfunnet for øvrig, stiller nye krav til sikkerhet og beredskap. Dette er bakgrunnen for at NVE nå gjør endringer i beredskapsforskriften fra 1. januar 2019.

NVEs forslag til forskriftsendringer har vært på høring med høringsfrist i mars, og Energi Norge stilte seg da positiv til flere av endringene som vi mener er en naturlig konsekvens av vår sektors store betydning for samfunnet og økende IKT-sikkerhetsrisiko.

Krav til grunnsikring

Energi Norge mener endringene som omfatter nye krav til grunnsikring av digitale informasjonssystemer (§ 6-9) er et viktig punkt i forskriften. Her henvises det til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

– De skjerpede kravene til grunnsikring vil trolig kreve et løft for flere av våre medlemmer. Særlig fordi NSMs grunnprinsipper bare beskriver hva som må gjøres og hvorfor det må gjøres, men mangler forklaring av hvordan, sier rådgiver Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Ettersom endringene trer i kraft allerede over nyttår har Energi Norge derfor satt opp et kurs om dette 4. desember, sammen med NTNU CCIS og NSM.

– På dette kurset kommer vi til å behandle innholdet i grunnprinsippene, men også gå gjennom hvordan man skal komme i gang med grunnsikring i henhold til NSM sine prinsipper, sier Hviid Nielsen.

Fjerner vanskelig paragraf

Samtidig mener Energi Norge det er positivt at forslaget om integrasjon mellom driftskontrollsystemer og andre informasjonssystemer utgår i den nye forskriften.

– De foreslåtte formuleringene var meget vanskelige å tolke, uten noen klar definisjon slik den stod i forslaget. Potensielt kunne det stått i veien for fremtidig utvikling og innføring av ny teknologi i bransjen, som ikke går på bekostning av sikkerhetsnivået, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Dette var et viktig poeng i Energi Norges høringssvar, og ble også trukket frem av flere av våre medlemmer. Energi Norge er mer avventende til at beredskapsmyndigheten er utpekt til det sektorvise responsmiljøet.

Alle endringene i beredskapsforskriften finner du her. NVE arrangerer også et generelt seminar om endringene i forskriften 28. november

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11