Med endringene i beredskapsforskriften skjerper NVE kravene til digital sikkerhet.

Skjerper kravene til digital sikkerhet

I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18

Kilde: Energi Norge (www.energinorge.no)

Norge har høy forsyningssikkerhet, og beredskapsforskriften er med på å sikre at dette også er tilfellet fremover. Men den digitale utviklingen i energisektoren, og samfunnet for øvrig, stiller nye krav til sikkerhet og beredskap. Dette er bakgrunnen for at NVE nå gjør endringer i beredskapsforskriften fra 1. januar 2019.

NVEs forslag til forskriftsendringer har vært på høring med høringsfrist i mars, og Energi Norge stilte seg da positiv til flere av endringene som vi mener er en naturlig konsekvens av vår sektors store betydning for samfunnet og økende IKT-sikkerhetsrisiko.

Krav til grunnsikring

Energi Norge mener endringene som omfatter nye krav til grunnsikring av digitale informasjonssystemer (§ 6-9) er et viktig punkt i forskriften. Her henvises det til Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

– De skjerpede kravene til grunnsikring vil trolig kreve et løft for flere av våre medlemmer. Særlig fordi NSMs grunnprinsipper bare beskriver hva som må gjøres og hvorfor det må gjøres, men mangler forklaring av hvordan, sier rådgiver Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Ettersom endringene trer i kraft allerede over nyttår har Energi Norge derfor satt opp et kurs om dette 4. desember, sammen med NTNU CCIS og NSM.

– På dette kurset kommer vi til å behandle innholdet i grunnprinsippene, men også gå gjennom hvordan man skal komme i gang med grunnsikring i henhold til NSM sine prinsipper, sier Hviid Nielsen.

Fjerner vanskelig paragraf

Samtidig mener Energi Norge det er positivt at forslaget om integrasjon mellom driftskontrollsystemer og andre informasjonssystemer utgår i den nye forskriften.

– De foreslåtte formuleringene var meget vanskelige å tolke, uten noen klar definisjon slik den stod i forslaget. Potensielt kunne det stått i veien for fremtidig utvikling og innføring av ny teknologi i bransjen, som ikke går på bekostning av sikkerhetsnivået, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Dette var et viktig poeng i Energi Norges høringssvar, og ble også trukket frem av flere av våre medlemmer. Energi Norge er mer avventende til at beredskapsmyndigheten er utpekt til det sektorvise responsmiljøet.

Alle endringene i beredskapsforskriften finner du her. NVE arrangerer også et generelt seminar om endringene i forskriften 28. november

På forsiden nå

Trønder Energi har inngått langsiktige kraftavtale med Elkem. Skal levere 525 GWh i året til Elkem Thamshavn i Orkanger i perioden 2020 – 2026.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:05
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:12
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
NVE ba i november om innspill fra nettselskapene på rammevilkår som påvirker kostnadene deres. Vi har mottatt 29 innspill fra selskaper og bransjeorganisasjoner.
Onsdag, 19 desember, 2018 - 08:34
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:18
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Mens fyllingsgraden i vannkraftmagasinene går opp, er strømprisene på vei ned – i alle fall på kort sikt. Prisene har falt kraftig de siste to ukene.
Onsdag, 19 desember, 2018 - 08:38
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
BKK har vunnet kontrakt med Hordaland fylkeskommune om etablering og drift av hurtigladetjenester for drosjer på Flesland og Bystasjonen i Bergen.
Onsdag, 19 desember, 2018 - 08:43
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11