Til sammen deler ENERGIX ut 400 millioner kroner til energiforskning. (Illustrasjonsfoto: SINTEF)

400 MNOK i FoU-støtte til miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16

Kilde: ENERGIX

Tildelingen omfatter hele spekteret av virkemidler fra grunnforskning til prosjekter som skal levere løsninger i markedet innen få år:

  • Innovasjonsprosjekter i næringslivet: 23 prosjekter, 145 millioner kroner i støtte
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet: 14 prosjekter, 179 millioner kroner i støtte
  • Forskerprosjekter, kun ENERGIX: 3 prosjekter, 30 millioner kroner i støtte
  • Forskerprosjekter i samarbeid med NANO2021: 2 prosjekter, 16 millioner kroner i støtte
  • PILOT-E: 45 millioner kroner fra ENERGIX i støtte til 6 prosjekter. Totalt tildeles 107 millioner fra virkemiddelapparatets aktører Forskningsrådet (ENERGIX og MAROFF), Innovasjon Norge og Enova. Les mer om dette her.

Næringslivet høyt prioritert

I årets tildeling går nærmere 50 prosent av midlene til prosjekter ledet av næringslivet, og totalt går 90 prosent av midlene til prosjekter der næringslivet enten er i førersete eller er partner i prosjektet.

- Forskning og teknologiutvikling er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Norge har sterke forskningsmiljøer, ressurser og næringstradisjoner som gir gode muligheter for økt verdiskapning innenfor miljøvennlig energi. Disse prosjektene er en viktig del i regjeringens satsing på forskning og teknologiutvikling på energiområdet, som kan øke vår konkurransekraft også internasjonalt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

FoU løser samfunnsutfordringer

Energisystemet har en nøkkelrolle i realiseringen av det grønne skiftet. Her finnes det store og komplekse utfordringer, men også gode muligheter for norsk verdiskaping. Totalt tildeles det 99 millioner kroner til dette området. Et gjennomgående trekk i de innvilgede søknadene er bruk av digitalisering for å utvikle framtidens bærekraftige og sikre nett.

Et viktig felt for Norge er omlegging til miljøvennlig energi i transportsektoren, og årets utlysning omfatter tildeling på over 130 millioner kroner til ulike teknologier innen transport. Denne inkluderer prosjekter som ser på løsninger for bruk av hydrogen-, batteri og biodrivstoff og prosjekter innen elektrisk ladeinfrastruktur.

For energibruk i industrisektoren blir det også en gledelig stor tildeling av midler i år. Bevilgninger direkte fra ENERGIX og prosjektene som er bevilget i PILOT-E summerer seg til 57 mill. kroner. Prosjektene skal frembringe løsninger som både reduserer energibruk og klimagassutslippene, og omfatter særlig FoU-utfordringer innen materialutvikling og digitalisering.

ENERGIX samarbeider med andre satsinger

Ettersom ENERGIX ikke åpnet for forskerprosjekter innen materialer for miljøvennlig energi i 2018, fikk programmet NANO2021 en kraftig vekst i antall søknader. Programstyret for ENERGIX valgte derfor å gi en tilleggsbevilgning slik at to svært gode prosjekter innen miljøvennlig energi, som det ikke var rom for å finansiere fra NANO2021s budsjett, får finansiering.

I tillegg hadde ENERGIX fellesutlysning med CLIMIT innen hydrogen slik at søknader som tematisk sett faller innenfor begge programmenes prioriterte områder fanges opp koordinert. Et spennende prosjekt innen transport av hydrogen nådde opp i konkurransen og samfinansieres av programmene. 

Prosessen videre

I slutten av januar sendes den formelle tilbakemeldingen til alle søkere, både de som får avslag og de som får tilslag. Vi gjør oppmerksom på at selv om mange får innvilget det beløpet de har søkt om er det også en god del av søknadene som innvilges med noe lavere beløp. Vi vil gi tilbakemeldinger om dette så raskt vi kan. Søkere er også velkomne til å kontakte oss for å få vite mer om vedtaket. For alle prosjekter er programstyrets vedtak en invitasjon til å starte arbeidet med å innfri ambisjonene og føringene som er gitt, før det tildeles endelig kontrakt.

Les hvilke prosjekter som har fått støtte her:
 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Prosjektnummer

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

295893

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

ELKEM ASA TECHNOLOGY KRISTIANSAND

295912

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

BIOKRAFT AS

295936

High performance thermal concrete with bauxite residue for energy storage applications.

ENERGYNEST AS

295972

Redusert energiforbruk i silisiumproduksjon ved hjelp av styring basert på maskinlæring og digital tvilling

ELKEM ASA TECHNOLOGY KRISTIANSAND

295992

Intelligent Medium Voltage Modular Multi-level Converter for Environmental Energy

THE SWITCH MARINE DRIVES NORWAY AS

296073

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

ENERGI NORGE AS

296215

Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

REN AS

296216

Automation of field inspection in large scale solar farms

EQUINOR ASA

296272

“Silicon-based anodes towards market penetration”

ELKEM ASA SILICON MATERIALS TRONDHEIM

296284

Lift and transport of sediments in oscillating flows in hydropower water conduits

FLOW DESIGN BUREAU AS

296309

Erasing the detrimental structural defects in multicrystalline silicon wafers

REC SOLAR NORWAY AS

296345

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

SKANSKA NORGE AS

296374

Sustainable and efficient heat pump development for combined process heat and cool - SkaleUp

SKALA FABRIKK AS

296381

Security of supply in smartgrids with interacting digital systems

LYSE ELNETT AS

296405

Economic energy-efficient solar roofs for green buildings

ISOLA AS

296413

Aluminium bus bars for marine battery systems

Norsk Hydro ASA

296489

Development and demonstration of frost-free Membrane Energy Exchanger and reduced  ice and frost in heat wheels for Nordic weather

FLEXIT AS

296508

New High Strength- High Conductivity Aluminium Conductor Concept in Subsea Cables for Sustainable Energy Transport

NEXANS NORWAY AS

296511

RedWin 2 - REDucing cost on offshore WINd by integrated structural and geotechnical design 2

EQUINOR ASA

296550

Engineering and Condition monitoring in Digital Substation

STATNETT SF

296574

Enabling energy savings in the global casting industry by the Induction Feeder SIMulator

EFFEE AS

296595

High Energy Lithium Sulfur Battery

GRAPHENE BATTERIES AS

296732

Fibre Rope Mooring

AIBEL AS AVD ASKER

 

Kompetanseprosjekter for næringslivet

Prosjektnummer

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

294508

Insulation stressed with fast rise time repetitive voltages from high voltage power electronics

SINTEF ENERGI AS

294573

Advanced Wave and Wind Load Models for Floating Wind Turbine Mooring System Design

SINTEF OCEAN AS

294662

Energy efficient and climate friendly cooling, freezing and heating onboard fishing vessels

SINTEF OCEAN AS

294679

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

SINTEF ENERGI AS

294687

Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects.

CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING

294739

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

SINTEF INDUSTRI AVD TRONDHEIM R BIRK VEI

294754

Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid

SINTEF ENERGI AS

294894

Durable adhesive airtight solutions for energy efficient building envelopes - TightEN

SINTEF BYGGFORSK AVD TRONDHEIM

294920

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system

SINTEF AS

295007

Deep geothermal flow assurance; cost-efficient scale handling and heat fluid robustness.

SINTEF AS

295034

Power system protection and control in digital substations

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

295078

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

SINTEF ENERGI AS

295133

Grid and Charging Infrastructure of the Future

SINTEF ENERGI AS

295203

Towards clean and stable hydrogen reheat combustion in gas turbines

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

 

Forskerprosjekter

Prosjektnummer

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

294534

Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Institutt for energi- og prosessteknikk

294742

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

UNI Miljø

295062

Conflicting Transition Pathways for Deep Decarbonization

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

På forsiden nå

Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
NVEs høring om effekttariffer er utsatt fra i vinter til høsten og direktoratet kan nå ikke love at tariffene innføres 1. januar 2021 som planlagt.
Torsdag, 11 april, 2019 - 10:58
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Norsk vindkraftforening vil at Stortinget skal vedta en ambisjon om hvor mye vindkraft som skal bygges. – Det vil være veldig, veldig mye vind, ifølge Norwea.
Torsdag, 11 april, 2019 - 14:48
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
NVE mottok melding om 23 meldepliktige ulykker og hendelser på vassdragsanlegg i 2018.
Onsdag, 10 april, 2019 - 15:54
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Tirsdag ble delstrekningen Saurdal-Ertsmyra satt i drift med 420kV spenning.
Fredag, 12 april, 2019 - 19:50
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26