Lyse Elnett er av NVE gitt tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes i Rogaland. (Foto: Tore Halvorsen)

Klart for ny kraftlinje

Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:46

Kilde: Lyse Elnett

Den nye kraftlinjen vil knytte Gilja vindkraftverk, som har fått endelig konsesjon, til strømnettet. Den nye kraftlinjen er 17,8 kilometer lang, og skal bygges med fjordspenn etter alternativ 2 CG ved Rage. Konsesjonsvedtaket med tilhørende dokumenter finnes på nettsiden til prosjektet. 

En miljø-, transport- og anleggsplan som beskriver hvordan anlegget skal bygges, drives og vedlikeholdes skal utarbeides og godkjennes av NVE før bygging av anlegget kan starte. MTA-planen skal utarbeides i samråd med berørte parter.

I henhold til konsesjon skal kraftlinjen bygges med master i mørk grønn/brun farge på strekningen fra Øvre Gilja bru til Dirdalsstranda for bedre kamuflering. Endelig avgrensning av område, farge og komponentvalg skal legges fram i miljø-, transport- og anleggsplan. I henhold til gitt konsesjon skal det bygges tårnmaster til Morka, mens det etter fjordspennet ved Ragsvatnet skal bygges med H-master mot Seldal.

Avgjørelsen om konsesjon kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse. Klagen må sendes innen tre uker fra det tidspunkt informasjon om konsesjon er kommet fram. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE (nve@nve.no).

Tidsplan for oppstart og driftsettelse av ny kraftlinje er avhengig av vedtak om utbygging av Gilja vindkraftverk.

På forsiden nå

Endelige tall viser at samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Oppgangen henger sammen med økte investeringer i kraftforsyning. Nye anslag for 2019 er også positive og antyder en vekst på 8,3 prosent.
Torsdag, 21 februar, 2019 - 09:21
Fleip eller fakta?
Skyhøye strømpriser har vært vinterens "snakkis" i Norge. Nå tilbyr bookmakerne odds på om prisen fortsatt vil holde seg rekordhøy. - Nå kan du faktisk tjene penger på dyr strøm, sier analytiker Fredrik Fodnes i ComeOn!.
Fredag, 22 februar, 2019 - 08:15
Enova har tildelt 35 millioner kroner til utvikling av et nytt energikonsept i en bydel i Fredrikstad. Multiconsult er en av aktørene i prosjektet.
Tirsdag, 19 februar, 2019 - 09:13
Åpningen av nye vannkraftverk i Tosbotn, økte kraftpriser, et betydelig positivt bidrag knyttet til pensjonsoppgjør og stabil basisdrift gjennom hele 2018, bidrar til et foreløpig resultat etter skatt for 2018 på 258 MNOK mot 119 MNOK i 2017, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.
Fredag, 22 februar, 2019 - 08:20
Bærer du på en FoU-ide som du gjerne ville tatt videre sammen med Statnett? Statnett ønsker forslag til FoU-prosjekter som kan bidra til en effektivt, sikkert og smart strømforsyning i en fremtid med store endringer i vente. Spesielt er vi interessert i prosjekter som tar i bruk digitale muligheter.
Onsdag, 20 februar, 2019 - 09:28
Stig Morten Løken (50) begynte i stillingen som direktør i Eidsiva Vannkraft 1. januar 2019.
Torsdag, 21 februar, 2019 - 09:50
Strømprisen faller videre og nærmer seg nå mer normale nivåer for årstiden.
Torsdag, 21 februar, 2019 - 09:30
Vi omgir oss stadig med flere og flere produkter som snakker med hverandre over internett. Dette tingenes internett, eller Internet of Things, ville ikke vært mulig uten standardisering. Myndighetene har sett dette og vil nå prioritere deltakelse i standardiseringsarbeidet.
Tirsdag, 19 februar, 2019 - 09:18
Fredagskommentar:
Den digitale utfordringen kan ta pusten fra noen og enhver. Det er et samstemt kor i energibransjen som understreker betydningen av de muligheter denne teknologien åpner opp for. Men så langt er det kun beskjedne resultater å vise til.
Fredag, 22 februar, 2019 - 08:30
Oppstarten av systemet markerer en ny digital hverdag for kraftbransjen, som har gjennomført et omfattende prosjekt for å utvikle og legge til rette for systemet.
Mandag, 18 februar, 2019 - 10:44
Korea National Oil Corporation (KNOC) og Equinor ASA har inngått en intensjonsavtale for sammen å undersøke mulighetene for utvikling av kommersiell flytende havvind i Sør-Korea.
Mandag, 18 februar, 2019 - 10:23
Plug er det nye navnet på landstrømselskapet som BKK og Bergen Havn eier sammen, og som til nå har hatt navnet Bergen Landstrøm.
Fredag, 22 februar, 2019 - 08:26
Når er beste timingen for de ulike vannkraftverkene å produsere kraften? NTNU og SINTEF har utviklet et effektivt og lønnsomt verktøy for å få mest mulig ut av vannkraften vår.
Mandag, 18 februar, 2019 - 09:49
Multiconsult har åpnet avdelingskontor i Thailands hovedstad Bangkok. Sikter seg inn mot fornybare energiprosjekter.
Torsdag, 21 februar, 2019 - 09:56
Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene.
Mandag, 18 februar, 2019 - 09:44
Statkraft har valgt Rainpower som leverandør av oppgradering av to av turbinene i Sima kraftverk. Leveransen består av modelltest, tre nye Pelton løpehjul, 10 nye injektorer, og rehabilitering av turbindeler til Lang Sima.
Onsdag, 20 februar, 2019 - 09:33
Det høres veldig alternativt ut, men healing i strømnettet må ikke forveksles med håndspålegging. Tvert imot er planen at strømløse kunder i Sande skal få strømmen raskt tilbake uten hjelp av menneskehender.
Tirsdag, 19 februar, 2019 - 09:01
Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
Onsdag, 20 februar, 2019 - 09:38