Byggingen av Nedre Otta kraftverk er i rute. Hovedmontasjen starter til våren og vil pågå til anlegget settes i drift våren 2020. (Foto: Eidsiva Energi)

I rute med Nedre Otta

E-CO Energi bygger sammen med Eidefoss og Eidsiva Energi vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Det er Norges største pågående vannkraftprosjekt, og årsproduksjonen på 315 GWh (millioner kWh) tilsvarer forbruket til 15.000 husstander. Kraftverket vil etter planen stå ferdig våren 2020.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 09:11

Kilde: Hafslund E-CO

Nedre Otta kraftverk utnytter fallet i Ottaelva mellom eksisterende dam i Eidefossen øst for Lalm i Ottadalen og til 300 m oppstrøms Grindhølen, en strekning på drøye 10 kilometer.

Naturinngrepene er forholdsvis små, fordi den eksisterende dammen ved Eidefossen kraftverk skal brukes, og fordi kraftverket i bygges i fjell. Utbyggingen medfører redusert vannføring på den berørte elvestrekningen, men pålegg om en relativt høy minstevannføring og en særskilt forbislipping av vann midt på sommeren vil sikre at rafting, padling og sportsfiske kan fortsette omtrent som før.

Den 10. januar ble en viktig milepæl i prosjektet nådd: Gjennomslag i tilløpstunnelen etter 92 uker effektiv tunneldrift. Det var estimert at gjennomslaget skulle skje først i desember i år. Bakgrunnen for at gjennomslaget kom langt tidligere, er en svært effektiv tunneldrift, uten typiske stopp som man kan oppleve i slike prosjekter. Det betyr samtidig at prosjektet blir noe rimeligere.

I gjennomsnitt er det sprengt 60 meter tunnel i uken, med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Det er tatt ut i gjennomsnitt 11.000 kubikkmeter hver uke siden oppstart, noe som tilsvarer en om lag 2,5 meter høy fylling på en standard fotballbane. Steinmassene er plassert i en tipp vest for Otta.

Arbeidene ved inntaket ved Eidefossen dam ferdigstilles i vår.

I kraftstasjonen er det aller meste av mekanisk utstyr som skal støpes inn montert, og betongarbeidene følger planen. Hovedmontasjen i kraftstasjonen starter til våren og vil pågå fram til anlegget settes i drift våren 2020.

På forsiden nå

Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste av dem var krafttransformatorer for kraftbransjen. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
De nordiske systemoperatørene ble i mars 2018 enige om en ambisiøs plan for en ny modell for balansering av det nordiske kraftsystemet. Den første store milepælen er innføringen av et felles nordisk aFRR-marked i 2019.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 16:09
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:19
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 12:33
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07
Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabel pris som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer nå bilprodusenter til å bli med på prosjektet som kan endre hele taxibransjen.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:20
Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 14:31
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen. Dette er to av mange viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 11:13
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:16
Norsk Vind Energi AS har sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektet på 1.500 MW forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:30