Byggingen av Nedre Otta kraftverk er i rute. Hovedmontasjen starter til våren og vil pågå til anlegget settes i drift våren 2020. (Foto: Eidsiva Energi)

I rute med Nedre Otta

E-CO Energi bygger sammen med Eidefoss og Eidsiva Energi vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Det er Norges største pågående vannkraftprosjekt, og årsproduksjonen på 315 GWh (millioner kWh) tilsvarer forbruket til 15.000 husstander. Kraftverket vil etter planen stå ferdig våren 2020.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 09:11

Kilde: Hafslund E-CO

Nedre Otta kraftverk utnytter fallet i Ottaelva mellom eksisterende dam i Eidefossen øst for Lalm i Ottadalen og til 300 m oppstrøms Grindhølen, en strekning på drøye 10 kilometer.

Naturinngrepene er forholdsvis små, fordi den eksisterende dammen ved Eidefossen kraftverk skal brukes, og fordi kraftverket i bygges i fjell. Utbyggingen medfører redusert vannføring på den berørte elvestrekningen, men pålegg om en relativt høy minstevannføring og en særskilt forbislipping av vann midt på sommeren vil sikre at rafting, padling og sportsfiske kan fortsette omtrent som før.

Den 10. januar ble en viktig milepæl i prosjektet nådd: Gjennomslag i tilløpstunnelen etter 92 uker effektiv tunneldrift. Det var estimert at gjennomslaget skulle skje først i desember i år. Bakgrunnen for at gjennomslaget kom langt tidligere, er en svært effektiv tunneldrift, uten typiske stopp som man kan oppleve i slike prosjekter. Det betyr samtidig at prosjektet blir noe rimeligere.

I gjennomsnitt er det sprengt 60 meter tunnel i uken, med et tverrsnitt på 90 kvadratmeter. Det er tatt ut i gjennomsnitt 11.000 kubikkmeter hver uke siden oppstart, noe som tilsvarer en om lag 2,5 meter høy fylling på en standard fotballbane. Steinmassene er plassert i en tipp vest for Otta.

Arbeidene ved inntaket ved Eidefossen dam ferdigstilles i vår.

I kraftstasjonen er det aller meste av mekanisk utstyr som skal støpes inn montert, og betongarbeidene følger planen. Hovedmontasjen i kraftstasjonen starter til våren og vil pågå fram til anlegget settes i drift våren 2020.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11