Ingenting å si på resultatutviklingen i BKK, som nådde nye høyder med pluss 826 MNOK i 2018. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Nær doblet resultatet

BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13

Kilde: BKK

 – En gledelig resultatutvikling som kommer våre offentlige eiere og hele befolkningen i regionen vår til gode, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

God kostnadsutvikling i underliggende drift, samt gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft er i tillegg til høyere energipriser og kraftproduksjon hovedgrunnen til den positive resultatutviklingen.

Også for fjerde kvartal øker resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. BKKs konsernresultat for fjerde kvartal 2018 er 406 millioner kroner, som er 187 millioner kroner høyere enn resultatet for fjerde kvartal 2017.  

- Arbeidet med lønnsomhet gir resultater og handlingsrom til å utvikle BKK videre i omstillingen fra fossil til fornybar og et mer bærekraftig energisystem. At BKK Nett er blant nettselskapene i Norge med lavest nettleie til privatkunder viser at arbeidet som gjøres kommer kundene til gode, sier Hilland.

I fornyet konsernstrategi har BKK tatt en tydelig posisjon for å bli størst i Norge på elektrifisering. BKK ønsker å kombinere klimaansvar og lønnsom forretning. Gjennom et felles selskap med Bergen Havn planlegges det å sette i drift Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Enova har bevilget 50 millioner kroner til prosjektet som skal ferdigstilles i 2020. Sammen med Hordaland Fylkeskommune bygger BKK ladestasjoner for drosjenæringen Bergen, og ladeinfrastrukturen for personbiler vokser. I tillegg samarbeides det med oppdrettsnæringen for å finne gode løsninger for å kunne erstatte diesel med fornybar energi.

– De gode løsningene finner vi gjerne i samarbeid med andre. Vår næring kan spille på lag med næringer som trenger hjelp til å gå over til en mer bærekraftig energiforsyning, sier Hilland.

Som første nettselskap i verden har BKK Nett inngått en avtale med Siemens om å bygge en transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. Transformatorstasjonen vil få et gassisolert koblingsanlegg med industriell luft som alternativ til SF6-gass. SF6-gass er en av de mest potente klimagassene og det er viktig å finne gode alternativer. – Vi skal ikke bare hjelpe andre til å bli mer bærekraftig. Det å finne gode og klimavennlige løsninger for driften av BKK har også et stort fokus, understreker Hilland. 

Vannkraftproduksjonen i 2018 økte med 9 prosent i forhold til 2017, og i tillegg har strømprisene vært høye. Året hadde både historisk tørre og historisk våte perioder. Store nedbørsmengder kan gi utfordringer i form av oversvømmelse og flom.  BKK iverksatte flomforebyggende tiltak i de største regulerte vassdragene i forkant av de store nedbørsmengdene i fjor høst.

Ny teknologi og digitale løsninger tas i bruk når kraftverk rehabiliteres og nye nett bygges ut. Dette sikrer en framtidsrettet kraftproduksjon og et konkurransedyktig nett.

- Effektiv drift og utvikling av vannkraft og nett er fortsatt vår kjernevirksomhet, og den økende elektrifiseringen av samfunnet innebærer at kraftsystemet blir en enda mer kritisk infrastruktur fremover. God innsats fra våre ansatte medvirker i høy grad til å sikre effektiv drift og bedret lønnsomhet. Slik styrkes også BKKs posisjon til å gripe de mulighetene som vil komme fremover, sier Hilland.

På forsiden nå

Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste av dem var krafttransformatorer for kraftbransjen. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
De nordiske systemoperatørene ble i mars 2018 enige om en ambisiøs plan for en ny modell for balansering av det nordiske kraftsystemet. Den første store milepælen er innføringen av et felles nordisk aFRR-marked i 2019.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 16:09
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:19
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 12:33
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07
Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabel pris som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer nå bilprodusenter til å bli med på prosjektet som kan endre hele taxibransjen.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:20
Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 14:31
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen. Dette er to av mange viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 11:13
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:16
Norsk Vind Energi AS har sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektet på 1.500 MW forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:30