Pengene fosser inn i Statkraft, hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Tjente nær 14 milliarder

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39

Kilde: Statkraft

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 47,7 EUR/MWh, en økning på 56 % sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 16,1 TWh, en nedgang på 1,2 TWh.

Statkrafts kraftproduksjon i 2018 var 61,7 TWh, ned 1 % fra 2017. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 44,0 EUR/MWh, en økning på 49 % fra året før. For 2018 var det underliggende driftsresultat (EBIT) på solide 15 milliarder kroner, sammenlignet med 10,8 milliarder kroner i 2017. Resultatet ble 20,6 milliarder kroner før skatt og 13,4 milliarder kroner etter skatt. Resultatet for 2018 ble påvirket positivt av betydelige gevinster fra salg av eiendeler.

Kontantstrøm fra driften var 3 680 millioner kroner i kvartalet og 15,3 milliarder kroner for året.

- Høye nordiske kraftpriser, effektiv drift og store gevinster fra salg av eiendeler var hovedårsakene til  det sterke årsresultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.  
                                                                                                  
Statkrafts forbedringsprogram vil bidra med årlige kostnadsreduksjoner på 800 millioner kroner. Det er i 2018 oppnådd kostnadsreduksjoner på ca. 625 millioner kroner og de resterende besparelsene vil oppnås i løpet av 2019.

Statkraft har inngått flere avtaler med industrielle aktører samt investert ytterligere i fornybar energi i løpet av fjerde kvartal. To åtte års kraftsalgsavtaler er inngått med Norske Skog med et samlet volum på 14 TWh. Statkraft har også signert en avtale om kraftsalg fra seks tyske vindparker til Mercedes-Benz Cars fra 2021. Avtalen viser at industrielle kunder i økende grad er opptatt av å bruke grønn energi for å oppnå sine bærekraftsmål.

Byggingen av Roan vindpark på 256 MW er ferdigstilt og er Norges hittil største vindpark. Roan og de fem gjenværende vindparkene i Fosenporteføljen vil gi en installert effekt på 1057 MW. Statkraft har kjøpt den irske og britiske vindprosjektvirksomheten til Element Power Group med en prosjektportefølje på 1550 MW. Investeringene vil bidra til å styrke Statkrafts posisjon som Europas ledende selskap innen fornybar energi.

Statkraft har også kjøpt åtte vannkraftverk i Brasil med installert effekt på totalt 132 MW. Oppkjøpet øker installert effekt i Brasil til ca. 450 MW og posisjonerer Statkraft for videre vekst i dette markedet.

- Statkraft skaper store verdier som bidrar til velferd i Norge og en grønn omstilling i verden. Vår ambisjon er å opprettholde posisjonen som Europas største fornybarselskap og vokse betydelig i Sør-Amerika og India, sier Rynning-Tønnesen.  

Statkrafts strategi innebærer å kombinere regulerbar vannkraft med vind- og solkraft for å levere pålitelig og fornybar kraft til kundene.

På forsiden nå

Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste av dem var krafttransformatorer for kraftbransjen. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
De nordiske systemoperatørene ble i mars 2018 enige om en ambisiøs plan for en ny modell for balansering av det nordiske kraftsystemet. Den første store milepælen er innføringen av et felles nordisk aFRR-marked i 2019.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 16:09
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:19
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 12:33
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07
Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabel pris som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer nå bilprodusenter til å bli med på prosjektet som kan endre hele taxibransjen.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:20
Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 14:31
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen. Dette er to av mange viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 11:13
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:16
Norsk Vind Energi AS har sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektet på 1.500 MW forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:30