Med flere egenproduserte saker i denne nettavisen gjør vi som de fleste andre medier, begynner å ta oss betalt for journalistisk bearbeidet stoff, forteller Stein Arne Bakken, daglig leder i forlaget Elektromedia, som er utgiver av denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk. (Foto: Tore Halvorsen)
Fredagskommentar:

Ny giv på nettet

Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at et økende antall av de sakene som er publisert på dette nettstedet de siste par ukene, er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av det redaksjonelle innholdet.
Fredag, 22 mars, 2019 - 20:42

I flere år har stoffinnholdet i nettavisen energiteknikk.net vært fritt tilgjengelig. Årsaken til dette er at vår strategi primært har vært å samle nyhetssaker fra et bredt utvalg åpne kilder. Vi lager en en nyhetsportal for energibransjen.

Det vil vi fortsatt gjøre, men i økende grad ved å publisere selvproduserte saker og nyheter. Dette gjør nettavisen mer relevant og aktuell. Samtidig er det betydelige kostnader forbundet med å få det til.

Medier har stort sett to inntektskilder for sin redaksjonelle virksomhet, abonnementer og annonser. Slik er det også med ElekroMedia, som i tillegg til dette nettstedet står bak utgivelsen av fagbladet Energiteknikk. Mediebransjen er i kraftig omstilling, og det må tas grep for å sikre en forsvarlig økonomi. Valget er enten å bygge ned virksomheten eller å velge en strategi med bærekraft for fremtiden. Vi har valgt det siste.

Dette er årsaken til at vi legger opp til en økning av egenproduserte saker i nettavisen som andre enn abonnentene må betale for å lese. Vi må kort og godt ha inntekter for det journalistiske arbeidet vi gjør, også på nettet. En tilsvarende utvikling er på gang i mange andre medier. Noen er kommet relativt langt. Vi er fortsatt i startfasen.   

Vi håper at våre lesere har forståelse for denne strategiske omleggingen, og at innholdet, både på dette nettstedet og i fagbladet Energiteknikk, er interessant nok til å utløse betalingsvilje og at flere velger å tegne abonnement. 

Tilbakemeldingene fra energibransjen på den innsatsen vi gjør, er i hvert fall konstruktiv og positiv. Det burde ligge til rette for at vi fortsatt kan opprettholde og styrke vår posisjon i energibransjen og blant alle som er engasjert innen energitekniske fagområder.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35