OED har i dag fattet vedtak i fire småkraftsaker. To av dem med positivt utfall. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Grønt lys for to av fire

OED har i dag fattet vedtak i tre vannkraftsaker i Hordaland og en i Nordland.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:24

Kilde: OED

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Kaldåga kraftverk og Drøllstølsbekken kraftverk, og har omgjort NVEs konsesjon til avslag for Nedre Seljestadelva kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Isdøla kraftverk.

Nærmere om prosjektene:

Kaldåga kraftverk i Vefsn kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Kaldåga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 4,7 GWh. Departementet mener at en utbygging av Kaldåga kraftverk ikke vil berøre verneverdiene i Fustavassdraget og ellers har akseptable konsekvenser for reindrift og andre allmenne interesser.  

Drøllstølsbekken kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Drøllstølsbekken kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Drøllstølsbekken kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for friluftsliv, villrein og andre allmenne interesser.

Isdøla kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Isdøla kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på rundt 5,9 GWh. Departementet mener tiltakets ulemper for friluftsliv overgår tiltakets fordeler. Departementet har lagt vekt på at vannføringen i Isdøla allerede er påvirket av kraftutbygging.

Nedre Seljestadelva kraftverk i Odda kommune i Hordaland

Departementet har omgjort NVEs tillatelse til Nedre Seljestadelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 6,1 GWh. Departementet legger til grunn at Nedre Seljestadelva kraftverk vil påvirke verneverdiene i Opovassdraget knyttet til urørthet. Tiltaket vil i noen grad redusere verdiene knyttet til naturtypene bekkekløft og fossesprøytsone på en strekning i Seljestadelva som også har landskapskvaliteter preget av fosser og stryk.

På forsiden nå

Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste av dem var krafttransformatorer for kraftbransjen. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
De nordiske systemoperatørene ble i mars 2018 enige om en ambisiøs plan for en ny modell for balansering av det nordiske kraftsystemet. Den første store milepælen er innføringen av et felles nordisk aFRR-marked i 2019.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 16:09
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:19
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 12:33
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07
Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabel pris som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer nå bilprodusenter til å bli med på prosjektet som kan endre hele taxibransjen.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:20
Nå som elsertifikatvinduet lukkes, blir det færre store utbygginger og mer oppgradering og utvidelse. Men på sikt tror aktørene at større prosjekter trekkes opp av skuffen.
Mandag, 11 mars, 2019 - 11:46
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen. Dette er to av mange viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 11:13
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:16
Norsk Vind Energi AS har sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektet på 1.500 MW forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:30