Statnetts kabel til England og to andre kabler fra Skandinavia til øyriket vil presse opp kraftprisene. Foto: Statnett

Kablene kan gi kraftig prisløft

Kablene til Storbritannia kan bidra til at kraftprisen i Norge blir nesten 60 øre per kilowattime i 2029, ifølge en analyse fra Wattsight.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 08:39

*Oppdatert med presisering om at prisene er nominelle.

Kraftprisene i det nordiske kraftmarkedet ligger nå på rundt 32-33 euro/MWh for årene fra 2021 til 2029. Dette har senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight ingen tro på at vil slå til.

Kablene til Storbritannia vil nemlig bidra til å løfte prisene til et langt høyere nivå, ifølge Wattsights analyse.

Wattsight venter i sitt basescenario at prisene øker til 51 og 52 euro/MWh i 2022 og 2023 og blir liggende på 53 euro/MWh i perioden 2024-2027. Deretter vil de øke til 56 og 58 euro/MWh i henholdsvis 2028 og 2029. Altså opptil 25 euro/MWh høyere enn hva markedet nå legger til grunn.

Med dagens euro-kurs på nesten 10 kroner tilsvarer 1 euro/MWh snaut 1 øre/kWh, slik at 58 euro/MWh dermed blir snaut 58 øre/kWh.

*Botnen understreker imidlertid at prisene som ble lagt fram i presentasjonen var nominelle, og at justert for ventet inflasjon vil 58 2029-euro per MWh tilsvare 50 euro/MWh i reelle priser.   

Ikke priset inn
Prisøkningen henger nært sammen med tre nye kabler på 1400 MW hver fra Skandinavia til Storbritannia. NSL fra Norge til England ventes i drift i 2022 og Viking Cable fra Jylland til England i 2023.

Analysen legger imidlertid også til grunn at Northconnect-kabelen fra Norge til Skottland får konsesjon og kommer på plass i 2028. Alle tre kablene ventes å eksportere det aller meste av tiden og levere 9-10 TWh per år hver. Maksimal eksportkapasitet på en kabel på 1400 MW er til sammenligning ca. 12 TWh.

- Når du får kablene i drift, ligger det an til et løft i markedet som markedet egentlig ikke har priset inn, sa Botnen på Småkraftdagene i Molde tirsdag. 

Kraftoverskudd

Wattsight legger i sin analyse til grunn at vi vil få 20 TWh vindkraft i Norge i 2030, opp fra snaue 5 TWh i fjor. Samtidig venter de at det bygges ca. 10 TWh ny vannkraft i Norge, og at forbruket vil øke med rundt 10-11 TWh. 

Det vil ifølge Wattsights analyse gi et overskudd i kraftbalansen i Norge på mellom 5 og 15 TWh.

Sverige ligger ifølge Wattsight an til få hele 45 TWh vindkraft i 2030, og et kraftoverskudd på ca. 20 TWh.

Norden som helhet vil ifølge analysen øke vindkraftproduksjonen fra 40 TWh i dag til over 100 TWh i 2030, mens forbruket stiger med rundt 44 TWh. Det gir et overskudd på ca. 30 TWh i Norden, mens situasjonen nå er relativt balansert. 

Det meste av overskuddskraften vil altså gå til høyprisområdet Storbritannia via kablene, nærmere bestemt 28 TWh ifølge analysen.

Transitt fra Tyskland

Det blir ifølge Botnen også et par TWh eksport hver på kablene fra henholdsvis Norge til Nederland og fra Sverige til Polen.

Kabelen mellom Norge og Tyskland, Nordlink, vil derimot ikke bidra til å få ut kraftoverskuddet, ifølge analysen.

- Kablene til Tyskland går stort sett i balanse med seg selv, men med en veldig volatil timesutveksling, avhengig av vinden. Det blir hele tiden fram og tilbake og til slutt ender det nok med at vi får 2-3 TWh fra Tyskland for videreeksport til Storbritannia, sa Botnen.

Analytikeren fortalte at prisene blir høyest i Sør-Norge, siden det vil gå to kabler til Storbritannia derfra.

På forsiden nå

Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste av dem var krafttransformatorer for kraftbransjen. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
De nordiske systemoperatørene ble i mars 2018 enige om en ambisiøs plan for en ny modell for balansering av det nordiske kraftsystemet. Den første store milepælen er innføringen av et felles nordisk aFRR-marked i 2019.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 16:09
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:19
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 12:33
Fredagskommentar:
I sikringsskapene har rundt to millioner husstander nye strømmålere. Det store AMS-prosjektet er gjennomført til solid ståkarakter. Samtidig forsikrer returselskapet RENAS at de gamle er tatt forsvarlig hånd om.
Fredag, 15 mars, 2019 - 09:06
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07
Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året er det kunder med variabel pris som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer nå bilprodusenter til å bli med på prosjektet som kan endre hele taxibransjen.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:20
Nå som elsertifikatvinduet lukkes, blir det færre store utbygginger og mer oppgradering og utvidelse. Men på sikt tror aktørene at større prosjekter trekkes opp av skuffen.
Mandag, 11 mars, 2019 - 11:46
Sterkere fokus på strukturelle endringer og den digitale utfordringen. Dette er to av mange viktige saker som vil prege utviklingen i energibransjen i 2019.
Mandag, 18 mars, 2019 - 10:29
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 11:13
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:16
Norsk Vind Energi AS har sendt inn melding til NVE på vindkraftverket Hordavind i Nordhordland. Prosjektet på 1.500 MW forventes å ha årlig kraftproduksjon på over 5 TWh. Hordavind vil være et av Europas største vindkraftverk.
Fredag, 15 mars, 2019 - 16:30