NVE vil hindre at kraftsensitiv informasjon spres til uvedkommende. Illustrasjonsfoto: Statnett

Sensitive driftssentral-bilder ligger åpent på internett

Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Driftskontrollsystemene og driftssentralene er svært viktige objekter for å overvåke og styre i ekstraordinære situasjoner. NVE understreker at opplysninger om driftssentraler ikke skal publiseres. Men her har bransjen syndet.
 
«Hvis man gjør et søk på internett med søkeordet driftssentral, får man opp opplysninger og bilder av klassifiserte driftssentraler i kraftforsyningen. Bildene inneholder som regel kraftsensitiv informasjon, og dette er brudd på bestemmelsene om informasjonssikkerhet. NVE gir hermed en tydelig oppfordring til alle som eier en driftssentral, at de skal fjerne slik informasjon fra internett», skriver NVE i et brev til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som Energiteknikk har fått innsyn i.
 
Hvis bildene er publisert av media eller leverandører, må eieren kontakte disse for fjerning, krever NVE i brevet.
 
Både ny sikkerhetslov og ny kraftberedskapsforskrift trådte i kraft fra årsskiftet. Disse gir tydeligere oppmerksomhet mot både IKT-sikkerhet, driftssikkerhet, sikring av anlegg og sikkerhet mot spionasje og sabotasje.
 
150 avvik
I brevet skriver NVE at deres beredskapsseksjon i 2018 gjennomførte 45 revisjoner. Totalt ble det registrert 150 avvik og 103 anmerkninger. Se liste over type avvik nederst i artikkelen.
 
I løpet av 2018 har NVE blitt kjent med gjennom rapporter fra KBO, NVEs vaktordning og tilsyn, at det har oppstått 39 uønskede hendelser. Av disse har 20 medført driftsforstyrrelser. De øvrige 19 var hendelser som ikke medførte avbrudd eller driftsforstyrrelser, men som på annen måte medførte eller kunne medføre redusert forsyningssikkerhet.
 
I 2018 oppsto to uønskede hendelser der NVE har varslet overtredelsesgebyr overfor KBO-enhetene. NVE har tatt 15 av hendelsene til etterretning. Det vil si at NVE har vurdert at KBO-enhetene har håndtert og gjenopprettet situasjonen på en god måte, hatt tilfredsstillende redundans, eller andre gode løsninger. Noen av evalueringene var ikke avsluttet ved årsskiftet og vil fortsette i 2019, skriver NVE.
 
Trapper opp aktiviteten
I 2019 planlegger NVEs beredskapsseksjon 55 revisjoner. Oppmerksomheten blir rettet mot KBO-enhetenes kompetanse og kapasitet for effektiv håndtering av ekstraordinære situasjoner, f.eks. ekstremvær. Vurdering av innholdet i risikovurdering og beredskapsplanverk vil være sentralt også i 2019.
 
NVE øker antall tilsyn med driftskontrollsystemer, IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet sammenlignet med 2018.  De aktuelle temaene for tilsyn er generell beredskap, reparasjonsberedskap, sikring av kritiske systemer, anlegg og komponenter, driftskontrollsystemer og informasjonssikkerhet, skriver direktoratet.
 
Tabellen under viser avvik NVEs beredskapsseksjon fant i 2018. Kilde: NVE
 
Artikkelen er 395 ord lang.

Du må være abonnent for å kunne lese denne artikkelen

Som abonnent får du tilsendt fagbladet Energiteknikk - åtte utgaver i året - og fri tilgang til nettavisen med daglige nyheter, samt ukentlig nyhetsbrev. Du kan velge mellom å få både papir- og digitalutgavene av bladet eller bare digitalutgavene.

  • Ordinært abonnement
  • Privatabonnement: beregnet på personer som ikke får betalt sitt abonnement av arbeidsgiver, og som ikke kan trekke fra mva. 
  • Korttidsabonnement: Tilgang til nettavisen i én uke.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35