Tung transformator løftes om bord i et av fartøyene til Statnett Transport. (Foto: Statnett Transport)

Mye å gjøre til sjøs

I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste var krafttransformatorer. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 10:09

Det er adm.direktør Geir Sando som forteller dette, og legger til at aktiviteten i selskapet gjennom flere år har holdt seg på et jevnt høyt nivå. Så langt er 15 – 16 tunge transporter, stort sett i kombinasjonen sjø og land, på plass i ordreboken for 2019. Han regner med at antallet på årsbasis vil minst bli på samme nivå som i 2018.

Statnett Transport er etablert for å opprettholde beredskap for tunge og utsatte komponenter i den elektriske infrastrukturen. Oppdragsmengden til selskapet kan avleses som en temperaturmåling på det generelle aktivitetsnivået i energibransjen, og underbygger inntrykket av at det for tiden er mye å henge fingrene i for landets energiselskaper.

Det er riktig, bekrefter Sando, som i så måte blant annet henviser til et økende antall henvendelser fra ulikt hold i markedet. – Gjennom flere år har Statnett, som på vegne av bransjen forvalter eierskapet i Statnett Transport, vært vår fremste oppdragsgiver. Men vi utfører også transporttjenester for mange av de øvrige energiselskapene her i landet. Når vi har ledig kapasitet tilbyr vi denne i den generelle delen av det tunge transportmarkedet.

Statnett Transport eier og drifter fartøyene «Elektron» og «Elektron II», og har i tillegg en park av robuste transportmidler på land. «Elektron II», som er det nyeste av fartøyene, er for det meste belagt med oppdrag for energibransjen. «Elektro» opererer stort sett i det generelle markedet for tunge transporter til sjøs.

I den sistnevnte delen av markedet er det relativt stor konkurranse om oppdragene. Fordelen er at «Elektro» har et bredt anvendelsesområde. Fartøyet har nylig avsluttet et månedslangt oppdrag med utlegging av sjøkabel i Skottland. Det blir også blant annet benyttet som base for inspeksjon av ulike typer subsea-anlegg og transport av tunge komponenter for vindkraftindustrien, avslutter Geir Sando.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35