Ifølge sammenligningstjenesten Zmarta betalte nordmenn mer enn en halv milliard kroner for mye for strømmen i 2018. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

"Snytt" for en halv milliard

Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året betalte kunder med variabel pris i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de med spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 09:40

Kilde: Zmarta

Strømprisene økte i snitt med 50 prosent fra 2017 til 2018 på grunn av den kalde vinteren og den ekstremt tørre sommeren. Ifølge statistikk fra SSB, hadde i gjennomsnitt 690 995 norske husholdninger variabelpris på sin strømavtale i 2018 og de betalte i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de som hadde spotpris samme år. (1) Det innebærer at det totalt er blitt betalt 569 726 735 unødvendige kroner for strøm, ifølge beregninger av Zmarta.

– De siste årene har andelen husholdninger med variabelpris på strømmen minsket, noe som er positivt, men altfor mange har denne uøkonomiske avtaletypen. Det er en avleggs avtaletype som ikke fyller noen funksjon for forbrukeren. Tvert imot gir den rom for at strømleverandøren kan sette høyere priser, sier Mattias Hallgrim, CMO på Zmarta Group.

For et gjennomsnittshushold (14 000 kWh i årsforbruk) har variabelpris betydd en ekstra årskostnad på 810 kroner. (2) Hadde kunder med variabelpris i stedet hatt en konkurransedyktig strømavtale med spotpris i 2018 hadde besparingen ligget på 1 542 kroner. Det betyr en total besparing på 1 076 076 606 kroner. (3)

– Høye strømpriser skaper ofte mer oppmerksomhet rundt strømutgiftene, noe som vi tror er en forklaring på at andelen kunder med variabelpris har minsket i løpet av 2018. Men likevel har fremdeles en fjerdedel av de norske husholdene strømavtale med variabelpris. Både spotpris og fastpris er bedre i lengden, siden begge pristypene gir mer transparens ut mot kunden, fortsetter Mattias Hallgrim.

Hva er variabelpris?

Standard variabelpris er noe som henger igjen fra tiden da monopolet på strøm ble opphevet på 90-tallet. Prisen på strømavtaler med variabelpris bestemmes av strømleverandøren og varierer basert på den kortsiktige utviklingen av strømmarkedet. Prisene ligger i gjennomsnitt 3–6 øre høyere enn spotpris over tid, og den eneste forskjellen mellom de to pristypene er at den ene er dyrere.

Det er lettere for strømleverandøren å tjene penger på avtaler med variabelpris siden de ikke har den samme transparensen som på avtaler med spotpris. Mange jobber også med lokkepriser på avtaler med variabelpris, og disse kan over tid bli veldig dyre.

I praksis forplikter strømleverandøren seg til å informere deg som kunde om prisendringer minst 14 dager innen de trer i kraft. Informasjonen kan skje på mange ulike måter;enten ved å annonsere den i avisen, publisere endringen på hjemmesiden sin, via SMS, e-post eller på en annen måte.

Avtalen har ingen oppsigelsestid, men det tar vanligvis opptil tre uker å bytte fra en leverandør til en annen. Noen leverandører krever også en fast årsavgift i tillegg til den variable kostnaden som er direkte tilknyttet til forbruket.

 (1) I Norge finnes det 2 699 200 strømkunder, hvor 25,6 prosent hadde strømavtale med variabelpris i 2018. Gjennomsnittsprisen for avtaler med variabelpris ble 53,5 øre/kWh og gjennomsnittsprisen for spot ble 48 øre/kWh i fjor. Kilde: SSB, NVE

(2) I Zmartas beregning antar vi at forbruket økte like mye fra 2016 til 2017, som fra 2017 til 2018. Beregningene har blitt utført basert på prisene fra SSB.

(3) I sammenligning med gjennomsnittsprisen for avtaler med spotpris tegnet via Zmarta og elskling.no, som ble 43,8 øre/kWh for et gjennomsnittlig hushold med 14 000 kWh i årsforbruk. Kilde: Zmarta, elskling.no

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35