Konsernsjef Pål Skjæggstad i Glitre Energi (t.v.) og KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy besøker kraftverket på Hensfoss i Buskerud, hvor KIWI bruker 11,5 millioner på å redde kraftturbinen. Foto: Glitre Energi

Kiwi bidrar til oppgradering av Hensfoss kraftverk

Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10

Glitre Energi har over flere år vurdert ulike alternativer for videreutvikling av Hensfoss kraftverk i Ringerike kommune, som med sine 17 MW produserer 120 GWh per år. 

Kraftverket ble bygget i 1946 og det kreves omfattende oppgraderinger i kraftstasjonen for at den skal produsere strøm i nye 30-40 år.

Et alternativ er å bygge en helt ny kraftstasjon, et annet er full rehabilitering av hele kraftverket, og et tredje er delvis oppgradering. Det siste alternativet innebærer å bare oppgradere ett av de to aggregatene i kraftverket, og la det andre gå til stopp og ikke erstatte det.

11,5 millioner

Glitre Energis analyser har vist at det siste alternativet er det bedriftsøkonomisk beste, selv om det ifølge selskapet er det samfunnsøkonomisk dårligste. Dette skyldes skatteregimet for norske vannkraftverk.  

Men nå har Kiwi kommet inn som samarbeidspartner for Glitre for å sikre full rehabilitering av det 75 år gamle kraftverket.

– Når Kiwi nå går inn og bidrar i et langsiktig samarbeid, sikrer det full rehabilitering. Vi er glade for at Kiwi sammen med oss satser på norsk vannkraft, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi i en pressemelding.     

Avtalen sikrer at 40 GWh produksjon opprettholdes og at det tilføres 5 GWh i ny produksjon etter rehabiliteringen, opplyser Glitre til Energiteknikk. Samlet årlig produksjon som utløses under denne avtale er da 45 GWh, som tilsvarer forbruket i 100 Kiwi-butikker, eller alle Kiwi-butikkene i Buskerud, Asker og Bærum.

Avtalen med Kiwi er ifølge Glitre på 11,5 millioner kroner.

Slipper nye naturinngrep

Det har blitt en trend for større selskaper som Google, Apple, Ikea og andre å produsere egen strøm, gjerne ved å kjøpe seg inn i vindmølleparker, eller tegne lange kontrakter på kjøp strøm.

Rehabiliternigen gir samfunnet mer strøm uten nye naturinngrep. 

– Vi i Kiwi har lenge ønsket å bidra til at det produseres ny fornybar strøm tilsvarende strømforbruket i våre butikker. Det at vi nå redder turbinen på Hensfoss er en viktig del av vårt arbeid for å bli best på miljø og klima, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i pressemeldingen.

Forbedret skattesystem

Glitre mener det er et paradoks at det mest lønnsomme alternativet rent skattemessig ville vært å krympe kraftverket på Hønefoss og la vannet renne forbi.  

– Vi må ha et skattesystem som ikke hindrer, men stimulerer til investeringer i vannkraft og mer produksjon av fornybar energi med minimale miljøkonsekvenser. I iveren etter å bygge ut sol- og vindkraft må vi ikke glemme å pusse arvesølvet – den norske vannkraften, sier Skjæggestad.  

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
SINTEF-forskere advarer mot at komposittstolper kan bli antent av lekkasjestrøm dersom fukt har trengt inn i stolpene.
Torsdag, 11 april, 2019 - 00:37
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I 2018 ble det satt i drift hele 6,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, rapporterer NVE. Siden 2012 er fornybarproduksjonen økt med 26,8 TWh.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:54
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35