Det slippes ut ca. 1 million tonn CO2 per år fra Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Foto: Øyvind Lie
Fredagskommentar:

Norges siste gasskraftverk

Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29

Kampen mot gasskraft var den dominerende klimasaken i en årrekke. Lenkegjenger og Bondevik-regjeringens avgang hindret ikke at gasskraftverkene ble bygget. Til slutt løste markedets usynlige hånd problemet, ved å gjøre gasskraftproduksjon ulønnsomt på Kårstø og Mongstad. 

Fremdeles har vi imidlertid et gasskraftverk på norsk jord, nærmere bestemt på Melkøya ved Hammerfest. En drøy million tonn slipper Melkøya ut årlig, noe som gjorde LNG-fabrikken til Norges tredje største punktutslipp i 2017. 

Nå trenger Equinor mer kraft for å komprimere gassen fra Snøhvit, og skal få hjelp av Statnett til å vurdere tre ulike løsninger. Den ene innebærer å ta litt mer strøm fra land, mens de to siste innebærer å stenge gasskraftverket og isteden bruke strøm fra nettet. 

Samtidig har NVE gått inn for å legge en av de 13 vindkraftområdene i sin nasjonale ramme nettopp til området rundt Hammerfest. Området har noen av Norges beste vindressurser, og kraft kan produseres for en relativt billig penge. For oljenæringen er billig kraft imidlertid lite verdt hvis ikke forsyningen er sikker. Da trengs det ny linje, fra Skaidi til Hammerfest. Kostnaden for en slik linje trenger ikke kun falle på Equinor, men kan fordeles på mange, både nye vindkraftverk og andre petroleumsaktører. Vår Energi vurderer å øke uttaket av kraft til Goliat-plattformen og andre aktører ser på muligheten for å elektrifisere framtidige felt (Alke, Alta, Wisting). 

Etter å ha vært passive i Nord-Norge i en årrekke, har Statnett nå plutselig tatt en pådriverrolle. Statnett ser at elektrifiseringen av samfunnet går raskere enn man har trodd og at kostnadene går ned. Aktører som tør å løfte blikket og snakke klart om det de ser, blir viktig når Norge nå skal begynne å kutte sine klimagassutslipp.  

Å legge ned landets eneste gasskraftverk og heller ta i bruk fornybar energi for å drive LNG-produksjonen på Melkøya, vil være et skritt i riktig retning.

Det er sterke og mektige aktører involvert i dette spillet, og desto viktigere at både opposisjonen på Stortinget, miljøbevegelsen og vindkraftnæringen er på vakt så ikke prosjektet begraves før noen visste at det lå på bordet.

Dette prosjektet er for viktig til å legges i skuffen.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett har sammen med Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet utarbeidet forslag om markedet for automatiske hurtigreserver i kraftsystemet. Saken blir behandlet i løpet nærmeste halvår.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:36
Glitre Energi har lenge ønsket å oppgradere nedslitte Hensfoss kraftverk utenfor Hønefoss, men dette har ikke vært bedriftsøkonomisk lønnsomt på grunn av dagens skatteregime.  
Mandag, 15 april, 2019 - 10:10
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35