Tussa produserte mindre kraft i fjor enn året før, men fikk mye mer per kilowattime. Foto: Tussa

Små endringer for Tussa

Tussa fikk i fjor et driftsresultat på 132,5 millioner kroner, 900.000 kroner bedre enn året før.
Fredag, 12 april, 2019 - 17:42

Selskapets samlede omsetning i fjor endte på 1 048,2 millioner kroner, opp fra 811,7 millioner kroner i 2017.

«Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innenfor alle forretningsområdene», skriver selskapet i en pressemelding.

Hovedårsaken til den høye omsetningen er høyere kraftpriser og at kraftkjøp for videresalg til sluttbruker ble lagt om fra konsernintern handel til konsernekstern handel fra september.

For summen av forretningsområdene er resultatendringene fra i fjor små.

Produserte mindre

Tussa produserte imidlertid kun 594 GWh elektrisk kraft i 2018, mot 745 GWh i året før.

Til gjengjeld fikk de mer for kraften. I 2018 var gjennomsnittlig spotpris i området 42,3 øre/kWh, mot 27,5 øre/kWh i 2017. 

Tussa kraftverk ble stanset fra mars til august for planlagt vedlikehold og oppgradering. Det er ventet at produksjonen i kraftverket vil øke med rundt 15 GWh, eller 5 prosent, på årsbasis.

Tenneelva kraftverk, med en forventet årsproduksjon på 10 GWh, ble satt i drift heit på slutten av året.   

Bedring i Mørenett

Tussa eier 46,34 prosent av Mørenett. Tussas del av Mørenett hadde i 2018 et driftsresultat på 54,6 millioner kroner, mot 41,2 millioner kroner året før.

Tussas resultat før skatt i 2018 ble 56,2 millioner kroner, 600.000 kroner mer enn året før. Styret i Tussa har vedtatt å sette av 39,5 millioner kroner til utbytte, i samsvar med aksjonæravtalen som gir signal om et utbytte på 60 prosent av gjennomsnittet av de tre siste årsresultatene.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35