Nå er kraftsløsinga over

Implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er omsider innført.

Strømselskapene slipper gebyr

Forbrukertilsynet har avsluttet 29 klagesaker om uklare prisopplysninger uten å gi økonomiske sanksjoner.

Stort underskudd for Clemens Kraft

Lave kraftpriser og lave renter svekket også resultatet for 4. kvartal.

Statkraft advarer mot tap av opptil 6,5 TWh

Har sendt OED fakta om vilkårsrevisjonene av Trollheim, Aura og Straumsmo og Innset kraftverk.

Kun 32 strøm-leverandører med i sertifiserings-ordningen

Bare en tredel av selskapene er med, men Energi Norge er likevel fornøyd.

Åslaug Haga blir ny Norwea-sjef

Tar over etter Øyvind Isachsen, som er gått til First House.

Wopas planlegger ny fabrikk

Vil bygge nytt produksjonsanlegg for plastbelagte granstolper i Ål.

Nexans skal levere kabel over Hadselfjorden

Bytter ut gammel kabel for Statnett og bedrer forsyningssikkerheten.

Nye kabler i Tokke og Vinje

Omexom og Hitachi ABB gjør jobben sammen.

Morrow Batteries vil etablere et industrialiseringssenter

Skal øke tempoet i kommersialiseringen av ny batteriteknologi og celleproduksjon.

45 TWh sertifikatkraft

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh.

OED varsler havvind-veileder til «våren»

Men vil ikke si om de sikter til den ferdige veilederen eller til et høringsdokument.

NVE varsler omklassifisering i Møre og Romsdal

I et varsel om vedtak går NVE inn for å omklassifisere 132 kV-anlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag fra transmisjonsnett til distribusjonsnett.

Statkraft utelukker ikke å bygge ny Baltic Cable

Men det er ennå en hypotetisk problemstilling, understreker Christian Rynning-Tønnesen.

Tester alternativer til kreosot

Kreosot er på vei til å bli faset ut som impregnering for trestolper. REN vil finne ut hvor gode alternativene egentlig er.

Varanger Kraft og Aker Clean Hydrogen inngår avtale

Vil bygge hydrogen- og ammoniakkproduksjon, men forutsetter utsatt frist for idriftsettelse av trinn 3 av Raggovidda vindpark.

Peker på markedet for effekt

Ved økt effektbehov har aktører i markedet de riktige økonomiske insentivene til å konsesjonssøke tiltak, ifølge energiministeren.

Otovo notert på Euronext Growth

Otovo ble fredag tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo etter en kapitalutvidelse på 250 millioner kroner.

Har nok kraft

Det er nok kraft til å elektrifisere både Herøya og sokkelen, ifølge Statkraft-sjefen.