Vellykket idriftsettelse av flere kraftbørser

Første handledag med flere samtidige kraftbørser i Norden ble gjennomført onsdag.

Etablerer Eltransportforum

NEK vil gi aktørene en arena for å diskutere felles løsninger.

Nexans får GIEK-støtte

Nexans Norway skal bygge kabler for havvindprosjekt utenfor Skottland.

BKK sikret seg

Prissikring forbedret resultatet med 325 millioner kroner.

Statkraft og TrønerEnergi sammen om hydrogen

Vil sikre hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy.

Trønderbanen elektrifiseres

Bane Nor skal bruke 2 milliarder kroner.

Småkraften ber om økte sertifikatkvoter

Vil løfte prisen til et nivå som tilsvarer forventningene myndighetene skapte.

Kraft-investeringene faller

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Advarer mot obligatorisk bakgrunnssjekk

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.

Flere miljøavvik på Lyse-Fagrafjell

Brudd på kulturminnelovgivning, inngrep i vassdrag og uriktig arealbruk.

Magasinkraft mer effektivt enn hydrogen

Verdien av hydrogen i kraftsystemet er mindre i Norge enn i andre land.

NVE oppjusterer magasinkapasiteten

Kapasiteten økes fra 86,9 til 87,0 TWh.

Statkraft med nytt hydrogenprosjekt

Skal lage hydrogen og «grønt» stål i Mo industripark.

Rein Husebø tilbake i manesjen

Ønsker å bygge større kraftverk.

Statnett starter kabellegging

Tirsdag ettermiddag starter Statnett leggingen av North Sea Link-kabelen ut fra Hylsfjorden.

Motvind vil ta åtte vindkraftverk for retten

Hevder regelverket blir brukt feil.

Vannkraften utelatt i regjeringens grønne pakke

Energi Norge etterlyser lavere vannkraft-skatt som krisetiltak.

Brødrene Dahl Vasskraft blir Hywer AS

Satser på å ta en større andel av småkraft-markedet.

Eidsiva kjøper varmesentral av Solør Bioenergi

Tar over varmesentral i Brumunddal.