Elkraftingeniører med digital profil

Institutt for elkraft ved NTNU skal utdanne ingeniører med bachelor-grad i elektrifisering og digitalisering. Tilbudet skal følges opp med et mastergradsstudium med tilsvarende profil.

Ap og Sp frykter taksonomien stanser vannkraftinvesteringene

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier det ville vært lettere om vi var med i EU.

Oppfordrer til jakt på sikkerhets-studenter

– Nettselskapene bør gjøre seg enda mer attraktive for framtidas eksperter innen cyber-sikkerhet.

Reindriften nådde ikke fram med iskast-klage

NVE står fast på at Fosen Vind skal få fjerne varsellamper for iskast på to skilt.

Ønsker organisert marked for brukt nettutstyr

Mange nettselskaper ønsker å omsette pent brukt nettutstyr med god restlevetid. Men det finnes ikke noe sentralt marked for dette.

Statnett brøt tilknytningsplikten

Brukte for lang tid på å svare Sognekraft om tilknytning av Offerdal kraftverk.

Nye Norhard-eiere forventer vekst

Vil nå omsetning på 100 millioner kroner og utvide markedene når småkraftmarkedet etter hvert flater ut.

Vattenfall legger ned fem år gammelt kullkraftverk

Får kompensasjon fra tyske myndigheter.

REN avlyser Metodedagene

Metodedagene i juni neste år er avlyst, og utsatt til 2023. Årsaken er usikkerheten omkring korona-situasjonen.

Askos miljømål kan forsinkes

Sliter med å nå fristen for idriftsettelse av Lillesand vindkraftverk.

Grønn Kontakt skifter navn til Mer

Skal bli et felles europeisk ladekonsern eid av Statkraft.

Vindkraft kan forårsake kraftig flimmer

Reguleringsteknikken i vindparker er ikke god nok til å motvirke flimmerproblemer i nettet. Motvirkende tiltak kan være kostbare, men nødvendig.

Nye NVE-sjefer

Inga Nordberg, Brigt Samdal og Arne Bjørn Mildal blir direktører i NVE.

Otovo inn i Polen

Venter kraftig vekst.

Elvia-pilot for ny nettleie

Kjører pilot med 10.000 kunder for å teste reaksjonene før effekttariffene innføres.

Vil produsere batteri-materiale av halm i Kongsvinger

Men det kan kreve over 100 MW, og Elvia ble tatt på sengen.

Heimdall Power vant prestisje-kontrakt i Østerrike

Heimdall Power har vunnet en kontrakt med den østerrikske sentralnettoperatøren om å levere sensorer for å overvåke blant annet ising på linjer i Alpene.

Mørenett kjøper 132 kV-nettet av Statnett for 428 millioner

Mørenett inviterer andre nettselskaper i regionen til å dele verdiene innen 12 måneder.

Freyr inngår avtale med Scatec

Skal levere battericeller til energilagringssystemer.