NVE vil bevare produksjonen i Uvdalsreguleringen

Forkaster forslag om minstevannføring som ville gitt et tap på 44 GWh/år, innstiller på forslag som gir tap på 3 GWh.

Energiselskapet Odda fusjonerer med Haugaland Kraft

Styrene i Energiselskapet Odda og Haugaland Kraft har vedtatt at de to selskapene skal slås sammen.

Rådgiver innen kraft, fornybar energi, klima og miljø

Vi søker deg som er samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med det grønne skiftet Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping..

Vant loddtrekning, får bygge 1000 MW havvind

Thor blir den første havvindparken som bygges i Danmark uten støtte.

Spesielt utrustet minikraftverk

Jarlshaug kraftverk, med en installert effekt på 0,999 MW, er etter alt å dømme det mest velutrustete minikraftverket i landet.

Mener det haster med kontantoverføring til husholdningene

Økt bostøtte når ikke mange nok, man bør ta utgangspunkt i ligningen og gi kompensasjon for høy strømpris, mener Energi Norge-sjef Knut Kroepelien.

Vurderer betaling for å få stå i kø

- Det er rart hvor stor etterspørsel det er etter ting som er gratis, sier Nils Kristian Nakstad.

Equinor øker investeringen i fusjonsenergi

Rundt 10 prosent av ventureselskapets ramme på 750 millioner dollar skal nå sluses inn i framtidsprosjektet.

NVE effektiviserer behandlingen av nettkonsesjoner

Det blir blant annet mer fleksibilitet for endring av komponenter og bygningstiltak i trafostasjonene.

Driftsingeniør – system Tensio TS AS

Tensio har regionansvaret for strømforsyningen i Trøndelag. Strømnettet ivaretar en av de grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen, og sikker strømforsyning er avgjørende for alle funksjoner i et moderne samfunn. De kommende årene skal mer av energiforbruket komme fra fornybare kilder, og det betyr..

Europas første bergskjærte fisketrapp

Fisk i Vesterålen får ei håndskjært fisketrapp i berget for å komme rundt Blokken kraftverk.

Kabel-jubel i Halden

Nexans Norway skal bygge og legge sjøkabel for italienske Terna for 6,77 milliarder kroner.

Husbanken kan ta over enøk-støtten

Budsjettforliket med SV sikrer at husholdningene kan få igjen pengene de betaler til Enova, og det skal vurderes om Husbanken bør styre midlene.

AMS-motstand kan øke nettleia

Strålingsfrykt, personvern og generell hardnakket motstand. Nettselskapene sliter fremdeles med kunder som verken vil ha AMS eller betale for alternativet.

Driftsingeniør Tromsø

Bli kjent med ARVA AS Driftsentralen sørger for overvåkning og styring av nettanleggene til Arva AS. Driftsentralen er i dag fysisk delt mellom Bodø og Tromsø med tilhørende ansvarsområder. Vi har nå ledig stilling som Driftsingeniør i Tromsø, hvor du..

Årdal Energi Holding – søkjer ny dagleg leiar

Årdal Energi Holding er eit energiselskap med hovudkontor i Øvre Årdal.  Selskapet er organisert som konsern med dotterselskapa Årdal Kraftlag AS, Årdal Energi Nett AS og  Årdalsnett AS. Hovudaktivitetar i konsernet er nettdrift, kraftomsetning og breiband. Totalt har konsernet ei..

Vil du bli energijournalist?

Dropper batteriplanene

Equinor, Hydro og Panasonic stanser planene om batterifabrikker i Norge og EU.

Kraftprodusenter fikk 50 kroner/kWh

Regulerkraftprisen nådde pristaket, alle budene var brukt opp.