NVE godkjenner justeringer i Haram-planene

Plasseringen av seks turbiner endres.

Avslutter elsertifikatmarkedet før tiden

Markedet fortsetter likevel i 15 år, med tilnærmet nullpriser. Strømkundene betaler.

Senior Testingeniør – Faggruppe Vern og kontrollanlegg

Skagerak Energi AS er et av landets ledende energikonsern med over 600 ansatte. Skagerak produserer og distribuerer strøm og fjernvarme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak..

Kraft fra land fem ganger så dyrt for nordlendingene

Nord-norske strømkunder kan få 16.000 kroner i ekstraregning over 15 år.

Småkraft AS får bygge reguleringsmagasin

Øker produksjonen i Bruvollelva kraftverk til en svært hyggelig pris.

– Utfordring når nettselskapene får frihet til å velge

DSB-ingeniør advarer mot at ny nettleie kan gi valg av dårlige løsninger.

OED sier nei til to småkraftverk

Ville gitt for store negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.

Statkraft skal styre små gasskraftverk

Inngår avtale om optimalisering av urban portefølje i Storbritannia.

Sol-installasjonen stupte

Antall monterte solcelle-anlegg ned 73 prosent i august.

Hywind Demo får stå til 2025

NVE trosser Fiskeridirektoratet, lar turbinen fortsatt brukes til testing av ny havvind-teknologi.

Ingen ny havvind-støtte

Statsminister Erna Solberg vil fortsette å bruke Enova.

OED øver for lite på krisehåndtering

Får tre avvik etter tilsyn fra DSB.

Vette og Yme kan trenge 60 MW

Lyse har bestilt kapasitet i nettet.

El og IT Forbundet avbrøt tariff-forhandlingene

Hevder Energi Norge-krav «ville ført til kraftige svekkelser av tariffavtalen»..

Småkraftprisene til himmels

Utenlandske investorer driver opp prisene på utbygde småkraftverk til over 6 kr/kWh.

Glitre og Agder Energi sonderer muligheter for fusjon

Vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten.

Norsk Industri skal lede havvind-prosjekt

Skal kartlegge og utvikle modeller for å stimulere leveranser.

Tester handel med fleksibilitet

Haugaland Kraft Nett og SFE Nett samarbeider med Nodes om hvert sitt pilotprosjekt.

Otovo har hentet 55 millioner

Trenger kapital til satsing på leasing av solceller i Europa.