Regjeringen utreder elektrifisering

OED skal utrede hel eller delvis elektrifisering av Mongstad, Kårstø og Melkøya.

Høyere import enn eksport

I 2019 har det blitt importert 11,8 TWh strøm til Norge. Det er det høyeste tallet siden 2010, viser tall fra Statnett.

Regjeringen sier nei til allianse mot kullkraft

Siden Norge har nær 100 prosent fornybar kraftproduksjon. Utrolig, sier SVs Lars Haltbrekken.

Fredrikstad Energi har solgt seg ut av Værste

Fredrikstad Energi har solgt sin eierpost i eiendomsutviklingsselskapet Værste for 270 millioner kroner.

LVK uenig med Statnett

Mener det ikke er grunnlag for søksmålet om eiendomsskatt.

Klemmer til med mer småkraft

Gravleggingen av Sanderud-utvalgets forslag om grunnrenteskatt for småkraften fører til aktivitet i bransjen.

Statkraft bygger og selger i Skottland

Statkraft har besluttet å bygge vindparken Windy Rig (43 MW) i Skottland for deretter å overføre eierskapet til selskapet Greencoat UK Wind PLC.

Statkraft signerer solavtale i Spania

Statkraft har inngått avtale med solkraftprodusenten Solaria i Spania om å kjøpe kraft fra fem solparker.

Konsesjons=kraftprisen øker med 0,28 øre

Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Det er en økning fra 10,99 øre/kWh i 2019.

Godkjenner implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen

Reguleringmyndigheten for energi (RME) godkjenner den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (1700 MW).

Justerer forslaget til kapasitets=marked

Prinsipper for prising, overføring av bud og budfrister endres.

Statnett går til sak mot tre kommuner

Om eiendomsskatt.

Småkraft AS varsler bygging

Etter avklaringen om grunnrenteskatten.

Nordlandsnett og Siemens inngår rammeavtale

Om kjøp av blant annet koblingsanlegg med ren luft og vakuumbrytere.

Olkiluoto 3 ytterligere forsinket

Skulle starte kommersiell produksjon i 2010, nå er det utsatt til mars 2021.

– Tidenes julegave for småkraften

Småkraftforeningas leder Knut Olav Tveit har allerede fått melding om aktører som prøver å fatte investeringsbeslutning før jul.

Akershus Energi investerer i hydrogen=selskap

Akershus Energi AS, Nel Fuel, H2 Energy og Greenstat har sammen etablert selskapet Green H2 Norway AS.

Ingen skatte=endringer for småkraft=verkene

Høyre, Frp, Venstre og Krf avlyser kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunktet for grunnrenteskatt, og regjeringen bekrefter at den legger forslaget dødt.

Equinor kjøper mer i Scatec Solar

Equinor har kjøpt 6.500.000 aksjer i Scatec Solar, tilsvarende 5.2 prosent av aksjene og stemmerettighetene, for en samlet kjøpesum på 754 millioner kroner.