Ikke i mål med fusjonen før jul

Glitre Energi og Agder Energi håper å enes om uavklarte spørsmål så en intensjonsavtale kan signeres i januar.

Småkraft kjøper Holsen kraftverk

«Et av de beste småkraftverk vi har sett på lenge».

Julegave til linjebyggerne, anbudstørken er over

Etter noen måneder med stillstand strømmer forespørslene inn for leverandører til nye ledning- og kabelprosjekter.

Morrow Batteries velger Arendal

Skal bruke opptil 315 MW, vektlegger Statnetts planer for oppgradering i nettet.

BKK AS anker innsyns-tapet

Viser til at de opererer i konkurranse med private aktører.

Foretrekker Arendal framfor Kristiansand

Statnett har analysert nettilknytningen for Morrows batterifabrikk på Sørlandet.

Statnett får fortsette kraftimporten fra Russland

OED har godkjent søknaden.

Investeringer er for lønnsomt

Men det er ingen lett oppgave å gjøre det attraktivt nok for nettselskapene å effektivisere driften.

Får bygge ny trafostasjon og ledning

Gammelt nett på Jæren byttes ut og spenningen oppgraderes.

Nei til regulering av fem vann i Lund

Økt kraftproduksjon på 1,8 GWh veier ikke opp for de negative naturkonsekvensene.

Ny daglig leder i Fosen Vind

Tom Kristian Larsen blir ny daglig leder i Fosen Vind DA fra 1. januar 2021.

Overtredelsesgebyrer for brudd på elsertifikatloven

NVE ilegger BKK og TrøndelagKraft overtredelsesgebyr på 100.000 kroner hver for brudd på kontrollplikten i elsertifikatloven. «Vi har handlet i god tro», svarer BKK.

Godkjenner planer for Buheii vindkraftverk

OED fant ikke feil eller mangler ved tidligere vedtak.

Blir ny konsernsjef i Statnett

Sivilingeniør Hilde Tonne kommer fra stillingen som konserndirektør og leder for innovasjon i Rambøll.

Slår sammen nettselskapene

Aurland Energiverk, Lærdal Energi og Sognekraft slår sammen nettselskapene sine til Sygnir AS og fiberaktiviteten til Sognekraft Fiber AS.

Gir trafoer forlenget liv

Mer nøyaktig modellering og overvåking av transformatorers tilstand skal redusere antall havarier og bedre utnyttelsen av delkomponentene.

Cloudberry sikrer seg tre småkraftverk

Har kjøpt nesten en halv TWh i løpet av året.

Rekordhøye vindkraftinvesteringer i 2019

Det ble investert 28,8 prosent mer enn året før.

Statkraft bygger to vindparker i Irland

Selger dem når de er ferdig bygget.