Annonsering i fagbladet Energiteknikk

Spørsmål om annonsering kan rettes til vår annonseansvarlige

Arne Aardalsbakke

tlf. 64 87 67 90

mobil 900 43 282

arne@aamedia.no  eller annonser@energibransjen.no

 

Annonsepriser 2017

  Format

  4 farger

 

  Stående

 

 

  Liggende

  

  1/1 side

  kr. 16 850

  210x297

 

  1/2 side

  kr. 10 700

  85x252

  175x124

  1/2 side utf.

  kr. 10 700

  105x297

  210x149

  1/3 side

  kr. 7 800

  175x85

  175x85

  1/3 side utf.

  kr. 7 800

 

  210x110

  1/4 side

  kr. 6 600

  85x124

  175x60

 

Utgivelser 2017 (se medieplan for mer opplysninger om blant annet tema)

materiellfrist               utgvielsesdato

1          26.01              07.02 

2          22.02              06.03 

3          30.03              10.04   

4          27.04              09.05               

5          31.05              13.06 

6          31.08              12.09 

7          12.10              24.10 

8          22.11              04.12