ElektroMedia AS

ElektroMedia AS er utgiverselskap for fagbladet Energiteknikk og drifter nettstedet energiteknikk.net. Selskapet har kontoradresse i Asker, og ble stiftet 15. januar 2004. Selskapet har en aksjekapital på kr. 800.200, som er fordelt slik:

Stein Arne Bakken – 70 %

Tore Halvorsen – 25 %

 Ranveig Vatne – 5 %

 

Ifølge vedtektene har ElektroMedia følgende formål:

”Selskapets virksomhet omfatter utgivelse av fagbladet Energiteknikk, drift av nettstedet energiteknikk.net og andre beslektede aktiviteter.”

Daglig leder er Stein Arne Bakken, som også er ansvarlig redaktør for Energiteknikk og for nettavisen. Tore Halvorsen er web-redaktør.

 

ElektroMedia har dette styret:

Stein Arne Bakken, leder

Tore Halvorsen, styremedlem

 

Dessuten møter Knut Herstad som observatør i styret, i egenskap av generalsekretær i Norsk Elektroteknisk Forening.