Øyvind Lie

My articles

Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:28
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:19
Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:06
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
Tirsdag, 19 mars, 2019 - 16:42
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
Mandag, 18 mars, 2019 - 18:56
Småkraftforeninga vil la andre land støtte norsk småkraft for å nå sine fornybarforpliktelser, men forslaget omfavnes ikke av NVE og OED.
Lørdag, 16 mars, 2019 - 23:55
Hvis småkraften igjen får grunnrenteskatt, blir det kroken på døra, advarer Småkraftforeninga.
Torsdag, 14 mars, 2019 - 10:39
Kablene til Storbritannia kan bidra til at kraftprisen i Norge blir nesten 60 øre per kilowattime i 2029, ifølge en analyse fra Wattsight.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 08:39
Nelfo og Boligprodusentenes Forening er sterkt kritisk til Enovas forslag om å innføre effektbehov som en del av energimerke-karakteren for bygg.
Tirsdag, 12 mars, 2019 - 08:46
OED lar Norsk Vind Energi bygge 200 meter høye møller på Måkaknuten.
Tirsdag, 12 mars, 2019 - 08:34
Nå som elsertifikatvinduet lukkes, blir det færre store utbygginger og mer oppgradering og utvidelse. Men på sikt tror aktørene at større prosjekter trekkes opp av skuffen.
Mandag, 11 mars, 2019 - 11:46
Statnett kan bygge trafostasjoner ti prosent billigere, men mangler insentiver til å kutte kostnader, ifølge en rapport Sweco har laget for NVE.
Fredag, 8 mars, 2019 - 15:28
Arbeiderpartiet ber regjeringen raskt fremme lovendringen som hindrer private å bygge utenlandskabler. Energiministeren sier nei.
Torsdag, 7 mars, 2019 - 09:26
Norske kraftselskaper har utviklet et felles språk som skal forenkle digitaliseringen og rydde opp i gammelt rot.
Tirsdag, 5 mars, 2019 - 23:20
Veldig mange menn over 50 i kraftbransjen rekrutterer kun fra halve befolkningen, ifølge Eidsiva-direktør Stig Morten Løken.
Tirsdag, 5 mars, 2019 - 09:35