Sigurd Aarvig

Job title: 
Journalist

My articles

Pushwagner er en nysgjerrig mann. Siden han aldri hadde sett innsiden av en kraftstasjon, slo billedkunstneren til da han fikk muligheten, og poserte villig foran turbinen.
Onsdag, 9 november, 2016 - 08:36
Pushwagner er en nysgjerrig mann. Siden han aldri hadde sett innsiden av en kraftstasjon, slo billedkunstneren til da han fikk muligheten, og poserte villig foran turbinen.
Onsdag, 9 november, 2016 - 08:23
Nordkraft og Fortum har inngått en avtale som sikrer den videre vindkraftsatsingen i Ofoten og Vesterålen.
Tirsdag, 8 november, 2016 - 16:54
Småkraftens prosjektreserve tilsvarer investeringer på rundt 15 milliarder kroner, og det meste av dette kan komme i vestlandsfylkene som er hardt rammet av nedgangen i olje- og gassnæringen.
Torsdag, 3 november, 2016 - 12:36
Den raskt voksende offshore vindsektoren gir store muligheter for norsk leverandørindustri. Ifølge Eksportkreditt lå norske aktørers salg til offshore vind på nærmere 5 milliarder kroner i 2015.
Torsdag, 27 oktober, 2016 - 08:52
7 av 11 søknader om konsesjon for småkraft er avslått etter sommeren. – Vårt inntrykk er at nåløyet i NVE er blitt mindre, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:54
Småkraftforeninga forlater før nyttår sitt kontor hos Norskog på Lilleaker i Oslo og flytter inn i sentrum, i grei lobbyavstand fra Stortinget og departementene.
Fredag, 14 oktober, 2016 - 14:25
Tidligere sjef for Småkraft AS, Rein Husebø, har etablert konsulentfirmaet Rein Energi AS. Nå skal han benytte sin lange erfaring fra vannkraft som rådgiver for andre.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:59
Leveringspåliteligheten til norske nettselskap var på hele 99,985 prosent i 2015, viser NVEs avbruddsstatistikk. Flere små nettselskaper markerer seg godt på statistikken.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:44
Bruk av silisium i stedet for grafitt i anoden kan mangedoble kapasiteten til batterier. Elkem Technology jobber med saken.
Tirsdag, 11 oktober, 2016 - 09:27
I 2017 planlegges oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli drivstoff på vei, bane og til sjøs og brukes til industriformål.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:42
Forskningsrådets program Energix har mottatt 109 søknader om støtte til forskning innen fornybar energi. Både kraftprodusenter og nettselskaper er representert blant 40 søknader om kompetanseprosjekt.
Torsdag, 22 september, 2016 - 08:47
Etter en anleggsperiode på tre og et halvt år har BKK satt i drift Matre Haugsdal kraftverk i Masfjorden kommune i Hordaland. Olje- og energiminister Tord Lien foretok den offisielle åpningen.
Onsdag, 21 september, 2016 - 09:27
Breim Kraft gir ikke opp planen om å bygge et kraftverk i Storelva i Gloppen kommune som kan gi om lag 90 GWh ikke-regulerbar kraft årlig. NVE frarår konsesjon. Nå må departementet avgjøre saken.
Torsdag, 15 september, 2016 - 09:19
Førerløse, elektriske busser er kommet på agendaen. I november skal en slik buss demonstreres på Gjøvik. To førerløse elbusser er allerede bestilt til Stavanger.
Torsdag, 8 september, 2016 - 08:56
Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.
Torsdag, 1 september, 2016 - 09:32
La utbyggere av nye kraftverk konkurrere på pris, bygg ut strømkabler til utlandet snarest og sett en internasjonal pris på CO2-utslipp, skriver lederen for energifeltet i DnB, Berit Henriksen, i en kronikk.
Torsdag, 25 august, 2016 - 09:24
Som kjent skinner ikke sola hver dag når du er på fjelltur, men vinden uteblir neppe. Med en sammenleggbar vindturbin som festes på ryggsekken, kan du sikre deg strøm til å lade mobilen.
Torsdag, 25 august, 2016 - 09:17
I 2025 vil kapasiteten på utenlandskabler og andelen vindkraft være langt større enn i dag, men fortsatt vil kjernekraft og varmekraftverk stå for om lag en tredel av kraftproduksjonen i Norden.
Torsdag, 18 august, 2016 - 09:16
Bare tre måneder fikk turbinen snurre på det nybygde Herje kraftverk før et brudd i rørgata førte til full driftsstans. Nå skifter Rauma Energi ut glassfiberrør med støpejernsrør.
Torsdag, 11 august, 2016 - 08:30

Sider