Sigurd Aarvig

Job title: 
Journalist

My articles

Hydrogen til transportbruk er ingen umoden teknologi. Den er klar til å introduseres på markedet, skriver Småkraftforeninga med flere i et felles innspill til Energimeldingen.
Torsdag, 23 juni, 2016 - 08:13
Fjord1 har bestilt to elektrisk drevne ferjer som fra 2018 skal trafikkere strekningen Anda–Lote i Sogn og Fjordane. Ferjene er designet av Nordfjord-bedriften Multi Maritime og skal bygges i Tyrkia.
Torsdag, 16 juni, 2016 - 08:03
Tre typer motivasjon får folk til å installere solcellepaneler på eget hus: Enten er de veldig teknologiinteresserte, veldig engasjert i grønn energi eller de vil starte bedrift innen solenergi.
Mandag, 13 juni, 2016 - 07:56
Så mange politikere i Modalen er involvert i småkraft, at formannskapet ikke hadde nok habile representanter til å uttale seg om åtte planlagte småkraftverk i kommunen.
Torsdag, 9 juni, 2016 - 08:34
Småkraftforeninga mener Energimeldingen underslår verdiskapingen i småkraftnæringen. – Tord Lien snakker ned småkraften. Han er oljebransjens talsmann, sier daglig leder Knut Olav Tveit.
Torsdag, 19 mai, 2016 - 08:11
Regjeringen vil, før året er omme, legge frem konkrete planer for etablering av et investeringsselskap for grønn teknologi – «Fornybar AS».
Onsdag, 11 mai, 2016 - 14:23
Å drive kraftverk er ikke noe for amatører. Nær 250 personer tilknyttet småkraftverk har nå gjennomgått kurs for å etterleve forskriftens krav om sikkerhetsopplæring.
Torsdag, 28 april, 2016 - 07:55
NTNU i Trondheim har fått nærmere 40 prosent flere søkere i år til elektroingeniørutdanningen. Ved Norsk Vannkraftsenter øker antallet masterstudenter.
Torsdag, 21 april, 2016 - 08:05
Om en måned skal den første utgaven av et transportabelt og konsesjonsfritt vannkraftverk som vil koste under en halv million kroner, installeres i et norsk vassdrag.
Torsdag, 14 april, 2016 - 07:59
Vil du ha billigere forsikring av småkraftverket, bør du ha et godt system for internkontroll og drift. Det er ett av kriteriene for beregning av premien i Småkraftforeningas nye forsikringsordning.
Torsdag, 31 mars, 2016 - 08:35
Den strategiske betydningen av IKT kommer til å øke så mye langs hele verdikjeden i nettvirksomheten at den vil drive frem strukturendringer, heter det i en rapport som er laget for NVE.
Torsdag, 17 mars, 2016 - 08:25
NVE gir Småkraftforeninga 450.000 kroner i støtte til forskning og utvikling av hydrogenprosjekt.
Torsdag, 10 mars, 2016 - 10:00

Sider