Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Seksjonsleder Kjell Halsan (56) i Statnett er tildelt Elkraftprisen for 2015. Det er den norske komitè for CIGRÈ som deler ut prisen.
Torsdag, 21 april, 2016 - 08:05
Fornybarnæringen virker stort sett fornøyd. Natur- og miljøvernbevegelsen rister bekymret på hodet. Det er den nye energimeldingen det dreier seg om. I dag ble innholdet presentert av olje- og energiminister Tord Lien i det nybygde kraftverket til Akershus Energi ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune.
Fredag, 15 april, 2016 - 15:20
Fredagskommentar
Offentlige eiere av vannkraftverk forstår ikke sitt eget beste. De fortsetter å tappe sine selskaper for utbytte. I et grønt perspektiv er dette saftig ris til egen bak.
Fredag, 15 april, 2016 - 09:19
Så er det klart. Med 28 nyinnmeldte medlemmer er Water Vally etablert. Med visjonen verdens ledende engineering- og teknologiklynge strekker virksomheten seg inn i det norske og internasjonale vannkraftmarkedet.
Torsdag, 14 april, 2016 - 08:19
Doble jordfeil kan skape store problemer. Det har Skagerak Nett erfart. Spesielt en hendelse i Sande i Vestfold ga den faglige ekspertisen i selskapet noe å bryne seg på.
Torsdag, 14 april, 2016 - 08:04
Troms Kraft Nett åpner lommeboken for fornyelse og oppgraderinger i strømnettet. De nærmeste årene fremover skal det investeres 1,6 milliarder kroner.
Torsdag, 7 april, 2016 - 08:08
Hvordan kan tilsyn av elektriske anlegg i et fremtidsperspektiv best mulig organiseres. Dette er spørsmålet som DSB og NEK sammen stiller i en utredning som skal legges frem for den sentrale ledelser i DSB før sommeren.
Torsdag, 7 april, 2016 - 07:55
Salget av 90 prosent av mine eierinteresser i Cenika gir en inspirerende vitamininnsprøytning. Jeg har ikke tenkt å gi meg på lenge enda.
Torsdag, 31 mars, 2016 - 08:44
Driftsbygninger i landbruket er mer utsatt for brann enn i samfunnet for øvrig. Mye kan henføres til elektrisk årsak. Det er det nå tatt grep for å gjøre noe med.
Torsdag, 31 mars, 2016 - 08:41
Med begge bena i påsken og en blomstrende vår på oppløpet tar denne nettsiden en pust i bakken. Vi ønsker våre lesere noen riktig fine dager i fred og fordragelighet.
Onsdag, 23 mars, 2016 - 09:19
Fredagskommentar
De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.
Fredag, 18 mars, 2016 - 15:59
Vi har anbefalt våre eiere å ikke selge aksjer til Bodø Energi. Både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi oppfatter fremstøtet overfor våre aksjonærer som et forsøk på uønsket oppkjøp.
Torsdag, 17 mars, 2016 - 08:31
En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.
Torsdag, 10 mars, 2016 - 09:42

Sider