Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Fredagskommentar:
Når gasskraftverket på Kårstø om kort tid er solgt står det knapt igjen som en parentes i landets energihistorie, men dit har veien vært lang og kronglete.
Fredag, 13 januar, 2017 - 11:34
Har du enda ikke meldt deg på til årets Metodedager på Drammen Travbane 14. – 15. juni? Da er det på tide å gjøre kort prosess.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 09:14
Gasskraftverket på Kårstø er i salgsprosess. Forhandlinger pågår med en utenlandsk tilbyder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 08:48
Når den fornybare vannkraftproduksjonen fra Rosten kraftverk i mars/april 2018 fases inn på strømnettet tilføres det norske kraftsystemet en årlig miljø- og klimavennlig energiproduksjon på rundt 200 GWh.
Torsdag, 5 januar, 2017 - 09:07
Det er trist å registrere at engasjementet fra offentlig eide energiselskaper i Norge er på vikende front når det gjelder investeringer i fornybar energi, spesielt vannkraft, internasjonalt. De lukker øynene for muligheter de bare kan drømme om her hjemme.
Torsdag, 5 januar, 2017 - 08:55
Fredagskommentar:
Tord Lien har fått avløsning som olje- og energiminister. Han kan takke for seg med god samvittighet.
Fredag, 23 desember, 2016 - 09:45
Gamle anlegg må rustes opp i Agder Energi Nett. Det er konklusjonen etter fem tilsyn av DSB tidligere i år.
Torsdag, 22 desember, 2016 - 08:14
Kombinasjonen land/sjøtransport har gått på skinner gjennom hele 2016. I transportmarkedet til sjøs er situasjonen preget av sterkt redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.
Torsdag, 22 desember, 2016 - 07:58
Fredagskommentar:
Det er bare de største egoistene blant oss som ikke vil ha flere strømkabelforbindelser med utlandet.
Fredag, 16 desember, 2016 - 09:39
DSB avdekket tolv avvik og ga fire anmerkninger etter tilsyn ved Troms Kraft Nett tidligere i år. Det blir blant annet påpekt manglende oversikt over vedlikehold.
Torsdag, 15 desember, 2016 - 09:02
Elklagenemnda har i 2016 registrert 354 ulike type henvendelser. 60 saker ble fremmet for behandling og vedtak.
Torsdag, 15 desember, 2016 - 08:54
Fredagskommentar:
Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.
Fredag, 9 desember, 2016 - 08:38
På bakgrunn av de utfordringer og muligheter Statkraft står overfor, spesielt internasjonalt, virker det fornuftig å gjøre endringer i eierskapmodellen.
Torsdag, 8 desember, 2016 - 10:40
Forsikringsnæringen trekker seg i stadig større grad unna kraftbransjen. Flere selskaper har brent seg på store tap. Forsikringspremiene reflekterer ikke i tilstrekkelig grad risiko.
Torsdag, 8 desember, 2016 - 10:22
Dobbeltrollen som nettsjef og driftsleder er krevende. Det vet Ole-Johan Sveva i Notodden Energi Nett, og mange med han, mye om.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:58
I Åseral i Vest-Agder har Agder Energi Nett mye på gang for tiden. Neste høst skal en investering på rundt en halv milliard kroner ferdigstilles.
Torsdag, 1 desember, 2016 - 08:50
Fredagskommentar:
Strømbrudd er ille, men mangel på informasjon er minst like plagsomt.
Fredag, 25 november, 2016 - 10:57
Det har ikke vært rett fram for de fem kraftverkene som Helgeland Kraft bygger i Tosdalen i Nordland. Men nå begynner det å flaske seg.
Fredag, 25 november, 2016 - 08:53
Seks timer på å skifte 27 transformatorer? Ikke mulig sier du! Men vi klarte det, svarer Arne Gliddi i Agder Energi Nett.
Torsdag, 24 november, 2016 - 08:39
Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.
Torsdag, 24 november, 2016 - 08:31

Sider