Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
Torsdag, 17 november, 2016 - 09:20
Fredagskommentar:
”Spørsmålene er mottatt, men vi har ikke muligheter for å besvare dette umiddelbart. Vi skal forsøke å få besvart i løpet av kvelden eller senest i morgen formiddag.”
Fredag, 11 november, 2016 - 08:57
Tilpasninger til det tradisjonelle norske IT-systemet for utstyr som er bygget for 230/400 V TN-system beløper seg årlig til betydelig antall millioner kroner, og det er kundene som må betale.
Torsdag, 10 november, 2016 - 09:04
Det har vært en heftig helg for strømforsyningen i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Mange steder fikk infrastrukturen seg en skikkelig trøkk. I det kraftige snøfallet mistet tusenvis strømmen i kortere eller lengre tid. Mandag kveld var 2300 fortsatt uten strøm i Agder.
Mandag, 7 november, 2016 - 18:53
Fredagskommentar:
Hvor dårlig står det egentlig til med energiselskapene her i landet? Økonomisk rapportering fra tredje kvartal er ingen åpenbar bekreftelse på at det er så ille som noen vil ha det til.
Fredag, 4 november, 2016 - 09:05
I år er det tatt investeringsbeslutninger på bygging av mer enn 7 TWh fornybar energi. Dette er det høyeste nivået på 25 år.
Torsdag, 3 november, 2016 - 09:00
Vannkraftutbygging i Norge kan bli erstattet av investeringer i svensk vindkraft.
Torsdag, 3 november, 2016 - 08:53
Et nytt forvaltningsregime for elsikkerhet her i landet er under utvikling. 20. desember vil resultatet være klart til å offentliggjøres.
Torsdag, 3 november, 2016 - 08:35
For å unngå totalhavari var en kraftig opprustning nødvendig. Med en investering på 190 MNOK er mange nye driftsår sikret for Klosterfossen kraftverk i Skien. Like oppunder jul vil prosjektet være fullført.
Torsdag, 27 oktober, 2016 - 09:16
Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet.
Torsdag, 27 oktober, 2016 - 08:58
Rauma Energi investerer 396 millioner kroner i Nye Verma kraftverk. Når anlegget settes i drift høsten 2018 er det klart for en årlig fornybarproduksjon på 105 millioner kilowattimer – tilsvarende strømforbruket til minst 5250 husstander.
Onsdag, 26 oktober, 2016 - 09:28
Alt du hører er en harmonisk summing. Seks nye aggregater i Rånåsfoss III kraftverk ved Glomma i Sørum kommune er faset inn på nettet. I dag var det storstilet åpning.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 15:26
Fredagskommentar:
Når det passer sånn er strømpris et populært tema i massemediene. Ofte er det så som så med faktagrunnlaget for de fete overskriftene.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 08:01
Nesten 30 prosent av de ansatte i kraftbransjen er over 55 år og 70 prosent 40 år pluss. For å ivareta vannkraftkompetansen vil det være behov for å rekruttere unge ingeniører.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 09:12
Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:50
En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:52
Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:39
Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.
Onsdag, 12 oktober, 2016 - 13:54
I den energirelaterte delen av statsbudsjettet for 2017 dreier mye seg om finansiering av tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. Blant annet bevilges det 360 MNOK til CO2-håndtering og 200 MNOK til forskningsprogrammet CLIMIT.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 10:55
Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 08:45

Sider