Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Det er ingen grunn til å vente. Meld på deltagere til NM for energimontørlærlinger i 2017 nå. Erfaring viser at pågangen er stor, og det er viktig å ha godt med tid til å kvalifisere seg.
Torsdag, 25 august, 2016 - 09:43
21. september åpner det nyetablerte smartgridlaboratoriet i Trondheim. Med dette får landet topp moderne faciliteter til å teste ny og fremtidsrettet energiteknologi.
Torsdag, 25 august, 2016 - 09:32
Fredagskommentar:
Mens alle snakker om det grønne skiftet støver mange TWh med fornybare konsesjoner ned i skuffer og skap.
Fredag, 19 august, 2016 - 08:51
At antall ansatte i bransjen flater ut må ikke gå ut over rekruttering av lærlinger. Det er å gjøre oss selv en bjørnetjeneste.
Torsdag, 18 august, 2016 - 09:22
I disse dager pakker 79 fagpersoner i landets elektrotekniske miljø kofferten for å reise til Paris. Der vil de møte rundt 3300 kolleger fra hele verden. Det er klart for årets CIGRÈ-konferanse.
Onsdag, 17 august, 2016 - 09:17
SKL (Sunnhordland Kraftlag) søker konsesjon om å få bygge Ljøkelsvatn kraftverk i Etne kommune. Prisen på prosjektet er beregnet til rundt 400 MNOK.
Tirsdag, 16 august, 2016 - 07:40
I midten av juni neste år er det igjen klart for Metodedagene i regi av REN. Allerede nå strømmer påmeldinger fra leverandørindustrien på. Aldri har interessen vært så stor så lang tid i forkant av arrangementet.
Fredag, 12 august, 2016 - 09:28
NTE arbeider med en rekke prosjekter innen fornybar energi, blant annet i vind og vann. Vi har mange gode investeringsmuligheter, og har av den grunn inntil videre valgt å legge investeringen i vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2 på vent.
Torsdag, 11 august, 2016 - 08:40
Fredagskommentar:
Det er den samme gamle leksa. Når politikk og butikk blandes blir det uansett bråk. Denne gangen er det styrelederjobben i Statkraft det dreier seg om. At tidligere statsråd Thorild Widvey er satt på jobben har fått deler av opposisjonen til å se rødt.
Fredag, 5 august, 2016 - 08:40
Fra oktober vil Eidsiva Energi være operativ med et nyetablert og konkurranseutsatt entreprenørselskap. Laje Entreprenør vil i oppstartfasen omfatte rundt 50 ansatte.
Tirsdag, 28 juni, 2016 - 10:09
Fredagskommentar:
Fra i dag av går denne nettavisen på sparebluss, og det er stopp på de ukentlige nyhetsbrevene til begynnelsen av august. Livet er i slumrende feriemodus, og det bærer strømmen av nyheter fra energibransjen preg av.
Fredag, 24 juni, 2016 - 10:05
Utviklingen i markedet for fjernvarme er på linje med den generelle tilstanden i fornybarnæringen for øvrig. Ikke minst på grunn av permanent lave strømpriser er aktivitetsnivået temmelig labert når det gjelder tilgang på nye store prosjekter.
Torsdag, 16 juni, 2016 - 08:15
Fredagskommentar:
I 15 år har Eilif Amundsen vært styreleder i Defo (Distriktenes Energiforening). På det nylig gjennomførte landsmøtet takket han for seg. Det fortjener en kommentar.
Fredag, 10 juni, 2016 - 12:11
200 byer i verden har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser. Dersom det settes kraft bak satsingen, som berører 439 millioner mennesker, er det et viktig skritt på veien for å håndtere utfordringene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris før jul.
Torsdag, 9 juni, 2016 - 09:04
På årets Eliade, som i forrige uke ble avviklet med 320 utstillere i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, gjorde solcelle-teknologi mye av seg. Sett i internasjonalt perspektiv utgjør sol imidlertid fortsatt et beskjedent innslag i fornybar-miksen her i landet.
Torsdag, 9 juni, 2016 - 08:52
Det kunne ha vært verre, men det kunne selvfølgelig også ha vært bedre. Det er Øyvind Lernes, daglig leder i Energi Teknikk, som på denne måten karakteriserer temperaturen i småkraftmarkedet for tiden.
Torsdag, 9 juni, 2016 - 08:45
Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 11:56
Vi er meget skuffet over antall besøkende fra energibransjen. Tilbakemeldingene fra utstillere i Energihallen på årets Eliade, som i disse dager arrangeres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, er temmelig entydige.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 09:52
Fredagskommentar:
Siden 4.mai har Statnett holdt Nettpartner i «karantene». Nå er den delvis opphevet. Arbeidet kan gjenopptas på fire kontrakter. Dialog om avvikling av ytterligere to pågår. Måten denne saken er behandlet på er ikke lett for utenforstående å forstå.
Fredag, 27 mai, 2016 - 16:26
Energiveteran Atle Wahl er frustrert over tilstanden i energibransjen. Han mener at mange energiselskaper, med Statnett i front, byråkratiserer seg bort fra fremtidsrettet utvikling.
Torsdag, 26 mai, 2016 - 09:42

Sider