Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Rauma Energi investerer 396 millioner kroner i Nye Verma kraftverk. Når anlegget settes i drift høsten 2018 er det klart for en årlig fornybarproduksjon på 105 millioner kilowattimer – tilsvarende strømforbruket til minst 5250 husstander.
Onsdag, 26 oktober, 2016 - 09:28
Alt du hører er en harmonisk summing. Seks nye aggregater i Rånåsfoss III kraftverk ved Glomma i Sørum kommune er faset inn på nettet. I dag var det storstilet åpning.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 15:26
Fredagskommentar:
Når det passer sånn er strømpris et populært tema i massemediene. Ofte er det så som så med faktagrunnlaget for de fete overskriftene.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 08:01
Nesten 30 prosent av de ansatte i kraftbransjen er over 55 år og 70 prosent 40 år pluss. For å ivareta vannkraftkompetansen vil det være behov for å rekruttere unge ingeniører.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 09:12
Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
Torsdag, 20 oktober, 2016 - 08:50
En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:52
Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 09:39
Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.
Onsdag, 12 oktober, 2016 - 13:54
I den energirelaterte delen av statsbudsjettet for 2017 dreier mye seg om finansiering av tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. Blant annet bevilges det 360 MNOK til CO2-håndtering og 200 MNOK til forskningsprogrammet CLIMIT.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 10:55
Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 08:45
Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.
Torsdag, 6 oktober, 2016 - 08:31
Fredagskommentar:
Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.
Fredag, 30 september, 2016 - 11:33
Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:52
Det er klart det er plagsomt. Kraftige bremser er satt på den daglige virksomheten. Vi har ikke kapasitet til annet enn å håndtere eksterne henvendelser.
Torsdag, 29 september, 2016 - 08:36
Fredagskommentar:
Av mangel på deltagere har NEF (Norsk Elektroteknisk Forening) måttet avlyse et konferansearrangement i Kristiansand i slutten av september. Nærmer vi oss et metningspunkt for antall konferanser og utstillinger knyttet til energibransjen?
Fredag, 23 september, 2016 - 11:45
Partene kom ikke til enighet om en ordning for avspasering. Meklingen brøt sammen i løpet av natt til i dag. Nå er 230 ansatte i 16 energibedrifter i streik.
Fredag, 23 september, 2016 - 09:08
Dette er et arrangement som absolutt har livets rett, under forutsetning at det i fremtiden deltar flere innkjøpere fra små og mellomstore energiselskaper.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:41
Stadig flere leverandører presser på i kraftbransjen. Tradisjonsrike Comrod søker å posisjonere seg med kraftmaster i kompositt materialer. Konsernet investerer 50 til 60 millioner i en ny fabrikk på Tau ved Stavanger.
Torsdag, 22 september, 2016 - 09:22
Hittil er alle landbaserte vindkraftanlegg her i landet bygget langs kystlinjen. Nå kommer det første i skogene i innlandet.
Torsdag, 22 september, 2016 - 08:56
I globalt perspektiv gjør fornybare energikilder stadig mer av seg. 30 prosent av verdens energi, inkludert vannkraft, produseres nå med grønne teknologier.
Onsdag, 21 september, 2016 - 08:01

Sider