Tore Halvorsen

Job title: 
Web-redaktør og journalist

My articles

Fredagskommentar
De seneste ukene har jeg fulgt den politiske prosessen rundt selskaps- og funksjonelt skille i landets energiselskaper med interesse. Jeg har vært vitne til et klassisk eksempel med store mot de små, denne gang i energibransjen.
Fredag, 18 mars, 2016 - 15:59
Vi har anbefalt våre eiere å ikke selge aksjer til Bodø Energi. Både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi oppfatter fremstøtet overfor våre aksjonærer som et forsøk på uønsket oppkjøp.
Torsdag, 17 mars, 2016 - 08:31
En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.
Torsdag, 10 mars, 2016 - 09:42

Sider